Posílení soběstačnosti v dodávkách munice pro AČR? Ministerstvo obrany hledá cesty. V současnosti český průmysl dodává 80 % armádní potřeby

Posílení soběstačnosti v dodávkách munice pro AČR? Ministerstvo obrany hledá cesty. V současnosti český průmysl dodává 80 % armádní potřeby
Autor fotografie: Ministerstvo obrany ČR|Popisek: Pandur II
11 / 08 / 2022, 13:00

Na konci srpna proběhne po letní přestávce očekávaná 14. schůze sněmovního Výboru pro obranu. Ohlédněme se ještě za tou poslední červnovou: významným bodem, který byl projednán na 13. schůzi, byla otázka dodávek munice pro Armádu České republiky od českých výrobců. Téma bylo na program zařazeno spolu s informací k realizaci rámcových smluv na nákup vozidel TITUS a Pandur a na podnět místopředsedy výboru Pavla Růžičky (ANO). Bod uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS): během posledních čtyř let pořídilo MO munici v celkové hodnotě přes 5 miliard korun, z toho bezmála 80 % dodalo dvanáct českých společností. MO hledá způsob, jak českou soběstačnost dále posílit.

Ministryně obrany ve své úvodní řeči na červnové schůzi výboru na téma dodávek munice uvedla: "Ministerstvo obrany setrvale hledá cesty, jak zajistit dodávky munice prostřednictvím domácího průmyslu. Právě bezpečnost dodávek munice vnímáme jako klíčovou pro zajištění ostatních zájmů bezpečnosti České republiky. Od roku 2018 jsme zasmluvnili munici za 5,2 miliardy Kč vč. DPH, z toho bylo skoro 80 % pořízeno od českého obranného průmyslu, konkrétně od dvanácti českých firem."

Zpravodaj projednávaného bodu, poslanec Pavel Růžička (ANO), ocenil, že i ve stávající situaci zvýšených nároků na dodávky munice kvůli konfliktu na Ukrajině, zůstává AČR pro domácí dodavatele prioritním odběratelem.

Armádu České republiky čekají dodávky dělostřeleckého systému CAESAR od francouzské společnosti NEXTER, jejichž nákup byl předmětem kupní smlouvy podepsané v minulém roce. Součástí projektu bylo také ujednání o dodávkách munice ráže 155 mm, kterou zajistí český obranný průmysl, konkrétně STV Group, největší český výrobce munice, a Explosia a.s., která dodá celospalitelné hnací moduly. Boje na Ukrajině, které se při ruském ostřelování měst poblíž polské nebo maďarské hranice ocitají ve vzdálenosti pěti či šesti hodin cesty automobilem, ukazují, že soběstačnost je z tohoto hlediska zásadním principem.

Výhledově se pak tato otázka týká dalších projektů, zejména pořízení hlavních bitevních tanků, a potažmo tedy tankové munice ráže 120 mm, kde bude třeba nahradit, resp. doplnit dosavadní produkci granátů ráže 125 mm pro tanky T-72 municí děla ráže používanou v současné době tankovými vojsky Aliance. Významná je v tomto ohledu také produkce 120mm minometných nábojů - jak pro stávající výzbroj v podobě minometů vz. 82, tak pro budoucí vybraný moderní samohybný systém, jehož akvizici KVAČR 2030 předpokládá v letech 2023-2025. A v neposlední řadě jde o zajištění bezpečných dodávek pro 30mm (případně 35mm) munici pro automatické kanóny nových pásových bojových vozidel pěchoty (a také Pandurů).

Aktuálním problémem nejen dodavatelů munice, který byl během projednávání bodu na výboru zmíněn, je všeobecné zvyšování cen všech vstupů, a to zejména u dodávek, kde ke smlouvě neexistuje inflační doložka. Jde o problém, který naráží na komplikaci nedovolené podpory, resp. podmínek výběrového řízení, jakkoli jde o situaci obecnou, a i nabídka druhého nebo dalšího soutěžitele dnes obtížně může původní výši zachovávat. Podle slov náměstka pro vyzbrojování a akvizice Lubora Koudelky probíhají jednání s Evropskou komisí, aby navýšení jednotkové ceny bylo i v těchto případech týkajících se obranných a bezpečnostních výdajů možné.

Domácí výroba, strategicky umístěné podniky, zásobovací trasy a udržení plynulosti dodávek munice a doplňování techniky jsou v bojích vysoké intenzity klíčové. Ministerstvo si toho je vědomo dlouhodobě, a potvrzuje to nejen vzletnými slovy, ale konkrétními výsledky, ať již pokud jde o zmíněné dodávky munice pro děla CAESAR, tak celkově mírou zapojení českého průmyslu do stabilních dodávek pro české ozbrojené síly.

Zdroj: 13. schůze Výboru pro obranu

Tagy článku