Poslanci se ptali na odklady armádních akvizic: „Dejte nám 3 % HDP a budou i raketomety,“ odpověděl generál Řehka

Poslanci se ptali na odklady armádních akvizic: „Dejte nám 3 % HDP a budou i raketomety,“ odpověděl generál Řehka
Autor fotografie: redakce|Popisek: 36. schůze výboru pro obranu
31 / 01 / 2024, 11:00

Sněmovní výbor pro obranu se 30. ledna sešel na své první letošní a celkově 36. schůzi v tomto volebním období. Kromě uzavřeného bodu "Informace k vývoji na Ukrajině a Izraeli" byla na programu především diskutovaná Koncepce výstavby AČR 2035 a na žádost ministryně obrany také neméně aktuální téma: pořízení obrněných vozidel pro ženijní vojsko.

Po projednání bodu Informace k vývoji na Ukrajině a Izraeli, k němuž byl přizván kromě náčelníka generálního štábu Karla Řehky také ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun a schválení zprávy o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR v roce 2024 se poslanci věnovali Koncepci výstavby AČR 2035. Téma otevřeli již na výjezdním zasedání ve Vyškově 21. listopadu 2023. Koncepci schválila vláda 20. prosince. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na úvod řekla, že materiál zdůrazňuje potřebu strategického plánování, aby prostředky navrhované na obranu státu nebyly vynakládány neefektivně.

„Koncepce rovněž naplňuje zadání stanovené Obrannou strategií České republiky 2023. Racionálně s smysluplně vyvažuje potřebu připravit se na konflikt vysoké intenzity. Enormní vnitřní dluh armády z předchozích let, navýšení obranných výdajů a překotný pokrok technologií,“ řekla ministryně s tím, že se koncepce také věnuje nejcennějšímu zdroji – lidem, vojákům AČR. Náčelník generálního štábu Řehka poslancům řekl, že koncepce nemá být seznamem nákupů a „není všeobjímající kniha o armádě, dávám nám základní rámec, kam se máme ubírat a vyvíjet. Probíhá rozpracování do celé řady dalších koncepcí nižšího řádu, které jsou pak do většího detailu rozpracování.“

Odklady akvizic minometů, C-RAM a LÚV

Předsedu výboru pro obranu a exministra obrany Lubomíra Metnara (ANO) v obecné rozpravě zajímalo, zda byl revidován také Dlouhodobý výhled pro obranu 2035, a jestli existuje analýza konfliktu na Ukrajině a dalších konfliktů, na kterou koncepce navazuje. A konkrétně se ptal na důvody odkladu akvizic samohybných minometů, schopnosti C-RAM a lehkých útočných vozidel. Generál Řehka vysvětlil, že aktualizace Dlouhodobého výhledu pro obranu by nepřinesla přidanou hodnotu, na čemž panovala shoda se Sekcí obranné politiky a strategie MO, která má přípravu tohoto strategického dokumentu v gesci. Aktualizace bude provedena letos nebo příští rok, v reakci na vývoj bezpečnostního prostředí a bude provázána s cyklem obranného plánování v Alianci.

Na téma samohybných minometů generál Řehka řekl: „Máte pravdu, pane předsedo, tam došlo k posunu v čase, a je to z jednoho prostého důvodu: protože prostě ani ta 2 % nám nestačí na pokrytí všech okamžitých potřeb a dluhů z minula a i plnění cílů výstavby schopností. Nejde to vše udělat naráz, musíme to rozprostírat. Pokud se podaří prostředky někde ušetřit, počítáme s tím, že bychom samohybné minomety posunuli dopředu.“ Samohybný minomet označil za svou „podčarovou“ prioritu číslo jedna. Další jsou pak podle generála Řehky lehká útočná vozidla, a schopnost C-RAM označil za nižší prioritu, protože se týkala spíše statických základen na misích jako v Afghánistánu. „Já jsem si vyhodnotil, že jestliže mám v projektech něco posunout, tak toto bojeschopnost armády a bezpečnost ohrožuje méně.“

Na téma lehkých útočných vozidel připomněl zrušení zakázky, „která nebyla úplně povedená, to jako nijak nezakrýváme.“ Řekl, že ve veřejném prostoru byl „trochu zmatek“ proto, že se údajně míchaly dvě zakázky – lehká útočná vozidla pro výsadkáře a bojová vozidla pro speciální síly. „Je to pro nás problém, my to vozidlo budeme v budoucnu potřebovat. Uvidíme. Teď realisticky jsme ho posunuli do těchto let. Teď ta zakázka padla, a my se budeme snažit ho pořídit co nejdříve,“ uzavřel náčelník generálního štábu. V této souvislosti je možná na místě připomenout jeho slova z konce září: „Nákup letounů F-35 neoslabí žádný jiný projekt modernizace armády.“ Odložených projektů, jež jsou dnes vysvětlovány nedostatkem finančních prostředků, je přitom poměrně hodně.

Pavel Růžička: LÚV najednou nepotřebujete? Proč AČR nepočítá s raketomety?

Místopředsedu výboru Pavla Růžičku (ANO) zajímalo, na kolik dnů má AČR v současné době zásobu munice, zda má dostatečné kapacity muničních skladů. A dále připomněl, že do září loňského roku armáda poslance přesvědčovala o tom, že lehká útočná vozidla výsadkový pluk nezbytně potřebuje a jsou prioritou – a dnes je vše jinak a termín dokončení je posunut o 11 let. A uvedl, že je překvapen, že podle koncepce armáda vůbec nepočítá s raketomety, přestože jejich účinnost na Ukrajině sledujeme prakticky každý den. Uvedl, že v odpovědi pro CZ Defence MO odpovědělo, že s raketomety nepočítá („Prostředky raketového dělostřelectva, ať už zastoupené schopnostmi salvových raketometů, popř. jinými platformami s multifunkčním užitím, jsou schopností palebné podpory na úrovni divizního úkolového uskupení, které v AČR není organizačně budováno“). Poslanec uvedl, že v divizním systému ještě sloužil, a výsadkový pluk, dělostřelecký pluk, ženijní pluk, které existují, jsou jeho součástí i dnes, a že nerozumí tomu, proč by raketomety neměly být zakomponovány.

RM-70 nasazený na Ukrajině

Generál Řehka uvedl, že nemůže veřejně uvést, jaký je stav zásob munice AČR. Potvrdil, že tato otázka není definitivně vyřešena. Aliance se zabývá diskusí, zda je zásoba na 30 dní dostatečná; muniční sklady je třeba dobudovávat a jejich kapacity jsou rozšiřovány. Na téma LÚV odpověděl, že armáda o tato vozidla stále zájem má. A hledá cesty: „I včetně různých jiných cest, než třeba je standardní akviziční proces. Díváme se na různé možnosti.“ A na téma raketometů: „Já nevim, co kdo kde psal, ale dejte nám 3 % HDP a budou i raketomety. Ale s 2 % nejsem schopen vyplnit mezery z minulosti.“ Doplnil, že s ohledem na vývoj i AČR bude časem potřebovat systémy schopné přesného zasahování cílů na dlouhou vzdálenost, „ale teď je to mimo jakoukoli realitu finanční i jinou.“

Výbor vzal usnesením KVAČR 2035 na vědomí; opoziční poslanci se zdrželi hlasování.

Bod věnovaný akvizici univerzální kolové platformy ženijního vojska bude předmětem dalšího článku.

Tagy článku