Poslanci Výboru pro obranu dostali zvláštní e-mail. Kdo vrtí psem ve hře o desítky miliard?

Poslanci Výboru pro obranu dostali zvláštní e-mail. Kdo vrtí psem ve hře o desítky miliard?
Autor fotografie: BAE Systems|Popisek: CV90
07 / 06 / 2021, 09:00

Zatímco vrcholily testy funkčních vzorků pásových BVP, tedy technické ověření požadovaných a udávaných parametrů, rozjíždějí se kolem největšího zbrojního tendru v historii samostatné ČR podivné komunikační hry, které mají společného jmenovatele. Tím je zásadní role, kterou v rámci zakázky vyhradilo Ministerstvo obrany státnímu podniku VOP CZ. Nejnověji vznikla kauza, kterou již podle INFO.CZ řeší Vojenská policie. Poslancům sněmovního podvýboru pro akvizice MO byl doručen záhadný e-mail, který doporučuje servis vozidel v tomto státním podniku.

Anonymní pisatel se podle Ministerstva obrany pokusil vytvořit dojem, že je úředníkem MO, ostatně se tak i bez jména „podepsal“ – jako drobný úředník/úřednice; v metadatech e-mailu byl uveden uživatel "friha", což lze snadno číst jako Filip Říha, bývalý náměstek pro akvizice, a nově vedoucí Sekce právní a investiční. Uživatelské jméno "karolinka87" zase odkazuje na pracovnici Sekce vyzbrojování a akvizic, jak pro INFO.CZ uvedl mluvčí MO Jan Pejšek. MO autorství obou svých úředníků vylučuje, a zdá se skutečně za vlasy přitažené, aby se anonym identifikoval křestním jménem a rokem narození.

Kromě zvláštní formy zaráží i vlastní obsah sdělení, resp. přiloženého dokumentu. Role VOP CZ coby tzv. integrátora zapojení firem českého obranného průmyslu do zakázky BVP v hodnotě 52 miliard a především zásadní role, kterou má státní podnik zřizovaný Ministerstvem obrany sehrávat v údržbě vozidel po celou dobu jejich životního cyklu, tj. minimálně tři desítky let, je nastavena nejpozději od jara roku 2019 jako jeden z tzv. nepřekročitelných požadavků zadavatele. Jde o jeden z klíčových bodů celého tendru. Dlouhodobě kritizovaný mj. vládními poslanci - členy sněmovního Výboru pro obranu.

VOP CZ je nejen dlouhodobě ve ztrátě, ale především nemá podle názoru mnohých dostatečné lidské ani technické kapacity, aby se s náročným úkolem popasoval se ctí a s rozumnými náklady - a v neposlední řadě s jistotou odpovídajícího výsledku, na němž bude záviset provozuschopnost vozidel, a tedy akceschopnost 7. mechanizované brigády. V tomto ohledu má článek INFO.CZ, který téma podivného e-mailu otevřel, naprostou pravdu: je pochopitelné, že české MO resp. vláda chce mít státní podnik, jakými disponují Izraelci nebo třeba Francouzi. Ale nemá. Zatímco například NEXTER patří mezi velké světové zbrojovky a uvádí dlouhodobě a úspěšně na trh svá řešení v řadě oblastí, VOP CZ se vojenskými zakázkami zabývá jen z menší části, nepříliš úspěšně, a o vývoji vlastní techniky v jeho případě nemůže být vůbec řeč. Jednou, byť na české poměry obrovskou, zakázkou z něj moderní a efektivní zbrojovku stát určitě nevytvoří.

Proč a čím se vlastně anonym pokusil poslance podvýboru pro akvizice okouzlit a přesvědčit, že právě VOP CZ, nikoli soukromé firmy, má servisovat nová BVP? Že to tak má (?) být, se podařilo MO přesvědčit již před startem celého tendru. Aktuálně probíhající mediální kampaň o tom, že se německý Rheinmetall ("s vazbami na Rusko", jak uvedla poslankyně TOP09 Helena Langšádlová) snažil vnuknout české vládě ideu změny parametrů i způsobu zakázky, má s diskutovaným anonymním e-mailem společnou právě linku vedoucí k roli VOP CZ. Tu nevyhnutelně respektují všichni uchazeči, ale ve svých veřejných výstupech ji nejvíce akcentuje jednoznačně švédská společnost BAE Systems. Případné zrušení tendru a přenastavení parametrů i způsobu akvizice a omezení nebo vyřazení role VOP CZ by se zřejmě dotklo nejvíce právě jí. Rheinmetall i GDELS úpravy parametrů navrhovaly samy od sebe.

Jde v širším kontextu o maximální účast českého průmyslu na zakázce. Ale tu nelze vyjadřovat jen kýženým procentem z objemu zakázky, tedy minimálně 40 % pořizovací ceny nových vozidel. Z dlouhodobého hlediska je zásadní přidaná hodnota pro český průmysl. Udržitelnost projektu, přenos a rozvoj technologií, jejich produkce a odbyt na světovém trhu. Ekonomický efekt. Představa, že toho nejlépe dosáhneme prostřednictvím dosud hůře než skomírajícího státního podniku bez relevantních výsledků na poli moderní armádní techniky, je kromobyčejně odvážná. Nicméně: vláda v tomto směru pokračuje.

Co tedy anonym sleduje? Snad se to od Vojenské policie dozvíme. Jestli v nervózní atmosféře, kdy skončení tendru do voleb je prakticky vyloučené, a jeho zrušení a nahrazení jinou formou akvizice naopak vyloučené nejsou, může jít o snahu probíhající tendr podpořit a přesvědčit poslance o správnosti dosud probíhajícího postupu. Proč by vůbec někdo v této fázi tendru měl poslance přesvědčovat o blahodárnosti silné role státního podniku v zakázce?

Anonymní "drobná úřednice" doslova píše: "byla jsem poněkud překvapena, když jsem zjistila, že materiál pro výbor, který naše sekce vypracovala o stavu průmyslové spolupráce na největších projektech snad prý nakonec do sněmovny nedorazil. Dovoluji si jej tedy přiložit sama. Autenticitu vám jistě náš náměstek potvrdí. Měl vám odejít již dávno, ale jak jsem teď slyšela na zásah vyšší moci (kombinace Strnad a Zeman -> Metnar) nakonec neodešel." Obsahově příbuzný materiál včetně všech hlavních argumentů ve prospěch VOP byl přitom poslancům Výboru pro obranu představen v polovině března, a role VOP byla na výboru opakovaně diskutována. Vedla dokonce v jednu chvíli k velmi ostré výměně mezi vedoucím projektu plukovníkem Gazdou a předsedkyní Výboru pro obranu Janou Černochovou, potažmo poslancem Pavlem Růžičkou.

Kdo se tu snaží "vrtět psem", bude zajímavé zjistit, pokud se to tedy dozvíme.

Tagy článku