Poslanec Bělica: Chci se ministerstva zeptat, proč mi nějaký anonym píše, že ředitel VOP CZ Špok na výboru otevřeně lhal

Poslanec Bělica: Chci se ministerstva zeptat, proč mi nějaký anonym píše, že ředitel VOP CZ Špok na výboru otevřeně lhal
Autor fotografie: redakce|Popisek: 34. schůze Výboru pro obranu
22 / 11 / 2023, 13:45

Výbor pro obranu se včera sešel během výjezdního zasedání ve Vyškově-Dědicích v kasárnách VA ke své 34. schůzi. Na programu měl původně informaci o Koncepci výstavby Armády České republiky 2035 a informaci k náborům do Armády České republiky. Poslanec Bělica ale v úvodu navrhl přeřadit bod věnovaný situaci ve státním podniku VOP CZ - a zazněla velmi tvrdá slova.

Vyhrocené situaci ve státním podniku VOP CZ se věnoval Výbor pro obranu na své 32. schůzi v polovině října. Zazněl tehdy příslib ředitele státního podniku Marka Špoka odpovědět na některé položené dotazy písemně. Protože se tak podle sdělení poslance Josefa Bělici (ANO) nestalo, a protože nebyl spokojen ani s odpovědí, kterou mu poskytlo Ministerstvo obrany, navrhl zařadit téma i do programu 34. schůze, což poslanci přes námitku poslance Karla Krejzy (ODS), že jde o nečekaný krok, na který zřejmě nebudou zástupci ministerstva připraveni, schválili.

Poslanec Bělica na úvod řekl, že v reakci na průběh 32. schůze obdržel anonymní dopis podepsaný "nespokojenými zaměstnanci VOP CZ", o kterém jsme již informovali. Byl adresován ministryni obrany, vrchní ředitelce Sekce majetkové MO, Národnímu bezpečnostnímu úřadu a Vojenskému zpravodajství. V dopise jsou především vyjmenovány údajné lži ředitele Špoka, které na schůzi zazněly. Poslance zajímalo, zda a jaké zaujala k dopisu stanovisko ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Ministryni obrany na schůzi z důvodu nemoci zastupoval její první náměstek František Šulc, který odpověděl, že anonym nemá k dispozici a potřeboval by se do něj podívat, ale že podle jeho informací, které potvrdil přítomný parlamentní zpravodaj MO, odpovědi ze strany Ministerstva obrany poslanci obdrželi. "Když se ptáte, jestliže víme odpověď, tak odpovíme," řekl námětek. Tato písemná odpověď se nicméně týká jediného dotazu z řady, které poslanec Bělica vznesl, a sice reportu o pracovním nasazení a výkonu Ing. Marcely Hradecké včetně cestovních nákladů.

Odpověď poskytnutá MO zněla: "Dotaz je předmětem aktuální kontroly, kterou vede Ministerstvo obrany, jako zakladatel státního podniku VOP CZ." Poslanec Bělica se ovšem na 32. schůzi výboru ptal také například na náklady na pracovní místa v managementu podniku obsazená bez výběrového řízení nebo kolik času tráví ředitel Špok osobně v podniku. Poslanec navázal na odpověď náměstka Šulce tím, že je překvapen, že náměstek ministryně není s dopisem seznámen, že byl zaslán již 3. listopadu.

Ředitel Špok během IDETu 2023 (zcela vpravo)

František Šulc upřesnil, že o dopisu ví, ale nezná jej z paměti. Bělica z dopisu citoval sdělení o údajných nepravdách ředitele Špoka, mj. tu, že obchodní plán na rok 2024 je hotový a kontakty za 1,387 miliardy již byly uzavřeny - podle autorů dopisu se ale jedná jen o obchodní výhled, zakázky nejsou potvrzeny, a v roce 2024 nebude práce pro 20 % zaměstnanců, kteří tam budou nuceni odejít, případně přistoupit na snížení platů na 60 %. Zmínil ztrátovou zakázku na dílenská vozidla v rámci projektu CV90. Má jít o částku cca 150 milionů korun, přičemž roli v příběhu této zakázky měl sehrát osobně náměstek Šulc. Podle zmíněného dopisu se podílel na cenotvorbě a měl se podle autorů dopisu "uchýlit k poskytnutí slevy z původní výše."

Ředitel Špok na 32. schůzi ve věci zakázky CV90 mj. řekl: "Nevím, odkud tu informaci máte, nicméně ten projekt se ještě nerealizuje. Máme ještě dost času udělat opatření, aby na tom nebyla ztráta. Informace na to šla, to je pravda, a v ní bylo, že i když předpokládáme nějakou ztrátu, tak celkem projekt CV90 je pro VOP ziskový. Co se týče návštěvy pana Šulce a jednání o nějakých slevách, já o ničem takovém nevím. Nic takového neproběhlo, nic se neděje. Pan Šulc u nás nebyl. V žádném případě nejednal o nějakých slevách." Náměstek Šulc nyní ve Vyškově řekl, že není členem dozorčí rady podniku.

Ta má zasednout v průběhu prosince a k věci se vrátit. Kontrola Ministerstva obrany ve státním podniku VOP CZ byla zahájena 16. října, zatím není podle náměstka dokončena, a zopakoval slib z 32. schůze, že s výsledky budou poslanci seznámeni. Předseda výboru Lubomír Metnar věc shrnul s tím, že je zde řada nezodpovězených otázek a navrhl bod přerušit v obecné rozpravě, k čemuž se poslanec Bělica připojil s tím, že odpovědi rozhodně chce: "A jestliže se potvrdí, že pan ředitel Špok poslancům na výboru lhal, neuváděl pravdivé informace, myslím si, že je to personální odpovědnost ministryně a ona by za to měla odpovědnost nést." Projednávání bodu bylo přerušeno v obecné rozpravě a poslanci se k němu na příštích schůzích výboru vrátí.

Zdroj: 34. schůze výboru pro obranu

Tagy článku