Poslanec Bělica: Nechápu aroganci Ministerstva obrany. Plnou odpovědnost za alarmující situaci ve VOP CZ nese ministryně Černochová

Poslanec Bělica: Nechápu aroganci Ministerstva obrany. Plnou odpovědnost za alarmující situaci ve VOP CZ nese ministryně Černochová
Autor fotografie: Se souhlasem Josefa Bělici|Popisek: Josef Bělica (ANO)
02 / 04 / 2024, 09:00

Výbor pro obranu se vrátil k tématu situace ve VOP CZ. Položili jsme zpravodaji projednávaného bodu poslanci Josefu Bělicovi několik otázek: „Ukazuje se, že informace z dopisu zaměstnanců byly minimálně z části pravdivé, a to je alarmující.“

V říjnu loňského roku se na veřejnost dostaly informace o „vzpouře zaměstnanců“ státního podniku VOP CZ, kterým v nedobré ekonomické situaci podniku chtělo vedení snižovat mzdy. Stav věcí a plánovaná opatření se poslancům výboru pro obranu tehdy snažil, a nepříliš přesvědčivě ani úspěšně, vysvětlit tehdejší ředitel Marek Špok, kterého pak na začátku prosince ministryně Černochová z funkce odvolala: „Podnik má dlouhodobé problémy, které se bohužel panu řediteli Špokovi nedařilo řešit tak rychle, jak bychom potřebovali, i když zde udělal obrovské množství práce.“

Ono obrovské množství udělané práce ovšem poté, kdy vrchní ředitelka Sekce majetkové MO Marta Kopecká v úterý představila závěry mnohaměsíční kontroly v podniku, nestojí v nejlepším světle. A zřejmě nejen opoziční poslanci by se měli a budou určitě zajímat o politickou odpovědnost Jany Černochové za tento stav – ředitele Špoka totiž do funkce bez výběrového řízení vybrala a uvedla, navzdory kritice, právě ona, a to 15. srpna 2022. Odůvodňovala to „urgentní potřebou“ stabilizovat vedení a Špokovou znalostí specifického podniku, který jej vedl několik let do roku 2019, kdy byl odvolán ministrem obrany Lubomírem Metnarem (ANO).

Položili jsme zpravodaji projednávaného bodu poslanci Josefu Bělicovi několik otázek:

Ohradil jste se proti tomu, že Vám MO před opakovanou žádost neposkytlo výstup ze skončené veřejnosprávní kontroly ve státním podniku VOP CZ. Čím si tento postup rezortu vysvětlujete?

Nemám pro tento bezprecedentní přístup vysvětlení. Nechápu tu aroganci. Budu informace nadále požadovat. Chtěl bych si materiál prostudovat a poté případně opět vznést dotazy, směrem k opatřením, která podnik přijal.

Měl jste možnost do materiálu nahlédnout, případně budete mít možnost jej podrobně prostudovat?

Neměl. Na 37. schůzi nám paní vrchní ředitelka prezentovala závěry kontroly. Dokument nám neukázali, nedali nám možnost si jej prostudovat.

Paní vrchní ředitel Kopecká shrnula v několika bodech závěry kontroly, které potvrdily řadu výhrad vůči již odvolanému řediteli VOP Špokovi. Jakou odpovědnost v tomto ohledu přisuzujete ministryni obrany Janě Černochové?

Paní ministryně nese plnou odpovědnost, zvlášť když ředitele Špoka jmenovala bez výběrového řízení. Ukazuje se, že informace z dopisu zaměstnanců byly minimálně z části pravdivé, a to je alarmující.

Můžete potvrdit, že se situace v podniku skutečně stabilizovala? A to jak po stránce personální, tak po stránce ekonomické, resp. výhledu na letošní rok?

Nemohu, protože žádné bližší informace nemám. Budu se zajímat o hospodaření podniku a situaci uvnitř i nadále.

Kontrola podle ředitelky Kopecké potvrdila, že v rámci projektu CV90 je smlouva na dílenská vozidla pro VOP CZ ztrátová, ale uvedla, že celkově je projekt pro státní podnik ziskový. Je přijatelné, aby podnik uzavíral ztrátové smlouvy? A přesvědčil Vás náměstek Šulc, že se na cenotvorbě v rámci této smlouvy nijak nepodílel?

Vůbec to nechápu. Nerozumím tomu, jak může strategický podnik v oblasti zbrojního průmyslu uzavírat ztrátové smlouvy. Pan náměstek mě nepřesvědčil, nicméně alespoň jeho vyjádření zaznělo. Víte, když se ostatní tvrzení z dopisu zaměstnanců ukázala jako pravdivá, ptám se proč zrovna toto jedno tvrzení pravdou být nemá. Prověřoval to vůbec někdo? Vracíme se na začátek, když nebudeme mít možnost prostupovat výsledky kontroly, otazníky zůstanou a to nikomu neprospívá, určitě ne podniku VOP.

Tagy článku