Poslanec Růžička: společnost a politici by měli válečné veterány více ocenit. Slavnostní setkání podvýboru s válečnými veterány proběhlo v předvečer 11. listopadu

Poslanec Růžička: společnost a politici by měli válečné veterány více ocenit. Slavnostní setkání podvýboru s válečnými veterány proběhlo v předvečer 11. listopadu
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Předseda podvýboru pro válečné veterány Pavel Růžička s ministryní obrany Janou Černochovou
08 / 11 / 2022, 15:00

S blížícím se Dnem válečných veteránů (11. listopadu) místopředseda sněmovního výboru pro obranu a předseda podvýboru pro válečné veterány Pavel Růžička (ANO) uspořádal na půdě Poslanecké sněmovny slavnostní setkání podvýboru s válečnými veterány. Za účasti ministryně obrany Jany Černochové (ODS), jejího prvního náměstka Františka Šulce, zástupce náčelníka generálního štábu genmjr. Iva Střechy, členů podvýboru a mnoha čestných hostů, válečných veteránů, rodinných příslušníků padlých vojáků AČR a zástupců diplomatického sboru byl do rukou předsedy Sdružení válečných veteránů ČR Pavla Budinského předán prapor sdružení.

foto: redakce

Předseda podvýboru pro válečné veterány poslanec Růžička oslovil na úvod přítomné: "Dovolte, abych vás přivítal v prostorách Sněmovny při příležitosti předání praporu Sdružení válečných veteránů.  Je symbolické, že tato akce probíhá nedlouho před Dnem válečných veteránů. Je dobře, že existuje takto početné Sdružení válečných veteránů, které sdružuje skutečné válečné hrdiny, kteří byli nasazeni mimo území České republiky. Ty, kteří mají zkušenosti a také vzpomínky z misí, kterých se Česká republika účastnila po roce 1989.

Je bez debat, že společnost a politici by měli více ocenit práci všech, kteří v minulosti dokázali nabídnout pomocnou ruku a šli reprezentovat demokratické principy, na kterých novodobé Česko stojí. Jeden z důvodů, proč jsem šel do politiky jako válečný veterán, byla i myšlenka, že budu moci z této pozice více pomáhat válečným veteránům. A jako předseda podvýboru pro válečné veterány se o to maximálně snažím. Zvlášť ze srdce bych chtěl vyjádřit poděkování a úctu rodinám válečných veteránů. Speciálně rodinám těch válečných veteránů, kteří neměli to štěstí jako já, aby se z mise vrátili zpět a ke svým rodinám. Čest jejich památce."

foto: redakce

Přivítal následně ministryni obrany Janu Černochovou, mj. svou předchůdkyni ve funkci předsedkyně podvýboru pro válečné veterány, které popřál k nedávným narozeninám a předal jí slovo. Ve své zdravici ministryně připomněla, že se Sdružením válečných veteránů úzce spolupracovala ještě v roli starostky Prahy 2 při organizaci programu Dne válečných veteránů na náměstí Míru, kam také i pro letošek přítomné pozvala. "Novodových veteránů stále přibývá s je zapotřebí uzpůsobit jejich potřebám nové podmínky, které bychom měli v rámci odboru pro válečné veterány za náš rezort nastavit," uvedla ve svém projevu, s tím, že věří, že současný předseda podvýboru bude připravovaným změnám naslouchat a bude ministerstvu dobrým rádcem a konzultantem. Připomněla existenci nadačního fondu a zdůraznila význam symbolu vlčího máku, jehož tradici je podle jejích slov zapotřebí udržovat a rozšiřovat. Poděkovala přítomným vojákům a veteránům za službu České republice a připomněla, že v roce 2023 si připomeneme 30. výročí vzniku Armády České republiky.

Odbor pro válečné veterány vede a setkání se účastnil také plk. Robert Speychal, bývalý velitel jednotky Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Praha. Po projevu zástupce náčelníka generálního štábu genmjr. Iva Střechy, proběhlo slavnostní předání praporu Sdružení válečných veteránů do rukou jeho předsedy Pavla Budinského, který představil historii spolku, který si letos připomněl 30. výročí svého vzniku. Jménem všech jeho členů poděkoval přítomným za to, že svou účastí vyjádřili válečným veteránům České republiky podporu a pořadatelům, a jmenovitě předsedovi podvýboru pro válečné veterány Pavlu Růžičkovi a jeho členům za předání praporu.

Spolek Sdružení válečných veteránů České republiky založili v roce 1992 příslušníci Československé samostatné protichemické jednotky, účastníci osvobozovací operace Pouštní štít a Pouštní bouře v Perském zálivu 1990-1991. Členy SVV ČR jsou váleční veteráni, vojáci v aktivní i mimo aktivní službu, muži i ženy, příslušníci československých jednotek (od r. 1993 českých nebo slovenských), účastníci zahraničních misí pod velením OSN, OBSE, NATO nebo EU. Sdružení válečných veteránů ČR je samostatná nestátní, nezisková organizace výhradně válečných veteránů a je členem Světové federace válečných veteránů se sídlem v Paříži. Zahraničních misí AČR se od roku 1991 dosud zúčastnilo přibližně 19 000 vojáků. Z tohoto počtu je 1 500 členů SVV ČR, převážně vojáků v záloze. Cílem sdružení je řešit pracovní, zdravotní a společenské otázky, které se týkají válečných veteránů. SVV ČR spolupracuje se orgány státu, orgány Ministerstva obrany ČR, Generálního štábu AČR a orgány samosprávy na vytváření příznivého společenského klimatu k řešení problémů válečných veteránů i problémů, kterým čelí jednotliví členové organizace.

foto: redakce

Oficiální část slavnostního programu vyvrcholila vystoupením žáků Základní umělecké školy Postoloprty.

Zdroj: Spolek Sdružení válečných veteránů

Tagy článku