Poslanec Wenzl: Na posílení armády shoda je. Požadavek stejné výzbroje a výstroje napříč ozbrojenými silami určitě dává smysl

Poslanec Wenzl: Na posílení armády shoda je. Požadavek stejné výzbroje a výstroje napříč ozbrojenými silami určitě dává smysl
Autor fotografie: redakce|Popisek: Lubomír Wenzl v průběhu Kulatého stolu (zcela vpravo)
09 / 06 / 2023, 11:00

Security magazín pořídil po skončení Kulatého stolu SM v rámci mezinárodního veletrhu IDET 2023 rozhovor s poslancem a členem Výboru pro obranu Lubomírem Wenzlem.

Druhý den mezinárodního veletrhu IDET 2023 se nesl především ve znamení Kulatého stolu, který uskutečnil Security magazín ve spolupráci s AOBP ČR za účasti předních osobností politického života. Akce proběhla pod záštitou předsedy sněmovního výboru pro obranu a exministra obrany Lubomíra Metnara a předsedy senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera, kteří také osloví přítomné v úvodních řečech. Kulatého stolu se zúčastnili například generál Jiří Šedivý, poslanec Lubomír Wenzl, bývalý náměstek ministra obrany Daniel Koštoval, prezident AOBP ČR Jiří Hynek, generál Radek Hasala, Vzdáleně se připojil také europoslanec Tomáš Zdechovský se svými postřehy k tématům.

My jsme se zeptali jednoho zúčastníků Kulatého stolu, poslance Wenzla na několik otázek:

V průběhu Kulatého stolu zazněla shoda na potřebě posílit ozbrojené síly ČR. Proč je navýšení podle Vás důležité a jaké předpoklady musejí být splněny pro jeho dosažení?

Co se týče tohoto Kulatého stolu, já jsem rád, že člověk cítil shodu všech přítomných, ať jsou to zástupci politické reprezentace, ať jsou to lidé, kteří se v minulosti v rámci své profesní minulosti vojáků podíleli na přípravě výstavby ozbrojených sil, mám na mysli například generála Jiřího Šedivého nebo generála Radka Hasalu, zástupce obranného průmyslu a mnohé jiné. Takže ta shoda tam je. Obecně velkou výhodou pro naši armádu je fakt, že máme zákonně kodifikována 2% HPD výdajů na obranu, která půjdou ve prospěch armády.

To, co jsem ve svém krátkém příspěvku zmínil, je skutečnost, že armáda bude chtít vždy hodně peněz, ale na druhou stranu musejí být finanční prostředky smysluplně využity. Co se týče dalšího tématu, Aktivních záloh (AZ), dnes máme zhruba 4 000 jejich příslušníků, cílový vztah v roce 2030 je 10 000 příslušníků. K tomu je dnes 24 000 příslušníků armády, cílový stav v roce 2030 je 30 000. Uvidíme, jak se podaří tyto počty případně navýšit. V této souvislosti je nutné připomenout, že jsme součástí NATO, a kdyby nastal nějaký velký konflikt, Severoatlantická aliance by se do toho zapojila.

Současně s tím byla vyslovena teze, že profesionální útvary, jednotky AZ i mobilizační rezerva by měly disponovat stejnou výstrojí a výzbrojí. Souhlasíte a takovým požadavkem?

Určitě souhlasím, jak pan generál Šedivý zmínil také ve svém vystoupení. Je to logické, protože jestli má být doplněna jednotka příslušníky AZ, tak opravdu musí mít stejný typ zbraně. Takže mně to určitě dává smysl a vyslovuji se pro to.

V neposlední řadě byl vysloven požadavek, aby tato společná výstroj a výzbroj byla dodávána českým obranným průmyslem, a to z důvodů soběstačnosti ČR a bezpečnosti dodávek. Souhlasíte?

Souhlasím, protože to opět zaznělo v rámci té debaty Kulatého stolu, protože nejen my, ale celá Evropa zjistila, že již v době vypuknutí epidemie koronaviru vlastně není soběstačná. Není to jen o výrobcích, ale je to také surovinová závislost, nové suroviny u nás už asi neobjevíme, ale výroba jako taková se přestěhovala zejména východ, na mysli mám zejména Čínu, potažmo Asii, a dnes je to velký problém. Pojďme tak dělat vše pro to, aby pokud český obranný průmysl nebo české firmy splní parametry, které jsou vyžadovány v rámci požadavků ozbrojených sil, tak určitě preferujme české výrobce, protože to bezpochyby pomáhá našemu hospodářství.

Tagy článku