Předseda Výboru Koten k vojenským zakázkám: Parametr ceny je scestný. Musíme bránit bezpečnost našich vojáků

Předseda Výboru Koten k vojenským zakázkám: Parametr ceny je scestný. Musíme bránit bezpečnost našich vojáků
12 / 06 / 2019, 15:45

Radek Koten, předseda výboru pro bezpečnost PSP ČR, na IDETu 2019 v rozhovoru s Martinem Lankem, prezidentem Národní stálé konference o bezpečnosti, připomněl závazek státu navýšit výdaje na obranu na 2 % HDP, přičemž za důležitou označil v rámci tohoto navýšení podporu domácího průmyslu. Za určitý problém označil ve věci vojenských akvizic zákon o zadávání veřejných zakázek, při jehož aplikaci dostává zpravidla přednost kupní cena. U vojenských nákupů však podle Kotena rozhodující cena být nemá, tento parametr označil doslova za "naprosto scestný", protože klíčovou je zde ochrana našich vojáků, a my musíme bránit bezpečnost našich vojáků, jejich životy.

Podobné téma bylo probíráno již loni na podzim během Future Forces Fora. Nejde o teoretickou debatu, ale velmi úzce a konkrétně se váže na probíhajcí největší zbrojní tendr v historii samostatné České republiky - pořízení bojových vozidel pěchoty. Již v únoru letošního roku ministr obrany Lubomír Metnar řekl, že "kritérium ochrany života vojáka je pro nás v tendru na nová BVP na prvním místě."

"Kdybych měl rozhodovat já, zaměřil bych se na technologie, jako jsou reaktivní pancíř, vrstvený pancíř, rušičky střel, což jsou nejlepší technologie pro ochranu posádky," řekl v březnovém rozhovoru pro Security Magazín armádní expert Jaroslav Macošek, velitel mechanizovaného družstva Aktivních záloh AČR. Podle jeho názoru je v tomto ohledu nejlepším z nabízených BVP Puma nasazovaná Bundeswehrem a vyráběná společností PSM. A vozidlo, které je s nejvyšší pravděpodobností z tendru vyřazeno, protože nesplňuje armádní požadavek na osm převážených vojáků výsadku (do Pumy se vejde šest vojáků), a na konci března sdělený požadavek na osádkovou věž (Puma je nabízena jen s bezosádkovou věží).

Z hlediska bezpečnosti, a to má armáda samozřejmě pravdu, nejde jen o úroveň pasivní nebo aktivní ochrany, ale také o schopnost vozidla účinně zasahovat protivníka. Zničit jej dříve, než zničí on nás, přičemž od osádkové věže armáda očekává schopnost osádky řešit operativněji a v relativně větším bezpečí případná technická selhání. Nicméně pokud jde o schopnost zasahovat cíl, ani v tomto ohledu patrně nejlépe chráněná Puma nezaostává, naopak. Při zkouškách v létě 2017 na Libavé dosáhla 92,5 % zásahů, přičemž druhé vozidlo v pořadí nedosáhlo ani 50 %.

Radek Koten dále v rozhovoru zmínil potřebu kromě kvalitní techniky dbát také na přípravu vojáků k obsluze této techniky, a obecně branné připravenosti obyvatelstva. Zmínil mj. obecný nedostatek řidičů nákladních vozů, přičemž armáda v minulosti právě tuto profesi ve značném množství produkovala. Tématem rozhovoru byla také akvizice víceúčelových vrtulníků. Podle Kotena by měly být specifické potřeby armády zohledněny v maximální míře. A na závěr přišla řeč také na zákon o soukromých bezpečnostních službách, který také patří do gesce Výboru pro bezpečnost. Podle předsedy výboru je sestavení zákona, který bude vyhovovat všem, složité, a ve druhém čtení očekává mnoho pozměňovacích návrhů.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.