Předseda výboru Metnar: V záměru pořídit tanky Leopard 2 vnímám velký potenciál zapojení domácího průmyslu

Předseda výboru Metnar: V záměru pořídit tanky Leopard 2 vnímám velký potenciál zapojení domácího průmyslu
Autor fotografie: foto: Ministerstvo obrany ČR|Popisek: Lubomír Metnar (ANO)
21 / 05 / 2022, 09:00

"Jsme na počátku řešení modernizace tankového vojska a rozhodnutí jakou cestou se vydat. Záměr nakoupení tanků Leopard 2A7+ je dle mě logickým," odpovídá exministr obrany a předseda sněmovního Výboru pro obranu Lubomír Metnar na otázku, zda shouhlasí se záměrem přezbrojit 73. tankový prapor tanky Leopard 2. Ve věci pásových BVP, resp. závěrů právní analýzy stavu tendru a doporučení dalšího postupu, ale také nadzvukových stíhacích letounů očekává informace ze strany Ministerstva obrany velmi brzy. Vstup Švédska a Finska do NATO podporuje: "Tímto rozšířením dojde ke zvýšení bezpečnosti a obranyschopnosti Evropy."

  • Souhlasíte se diskutovaným záměrem přijmout darem 15 německých tanků Leopard 2A4 a dokoupit dalších cca 50 tanků v modernější variantě 2A7+ pro přezbrojení 73. tankového praporu? Má takový záměr nějaké nevýhody, nebo alternativu?

Na aktuálně projednávaný a připravovaný dar ze strany Spolkové republiky Německo, 15 tanků Leopard 2A4, je třeba se dívat současnou optikou a vnímat aktuální bezpečnostní situaci v Evropě. Tedy s ohledem na válku na Ukrajině, kdy Česká republika poskytla vojenské dary Ukrajině, vč. tanků, a celoevropského přístupu pomoci Ukrajině zasažené válkou, kdy dohoda České republiky a Německa, tohoto připravovaného daru, je navázaná na pomoc Ukrajině, a nám ze strany Německa doplnění těchto tanků.

Zároveň je třeba se dívat na to, že jsme na počátku řešení modernizace tankového vojska a rozhodnutí jakou cestou se vydat. Záměr nakoupení tanků Leopard 2A7+ je dle mě logickým záměrem, a to s ohledem na tu skutečnost, že tanky v České republice nevyrábíme a v Evropě je tank Leopard asi jediným evropským výrobkem. Další typy tanků jako Challenger z Velké Británie a Leclerc z Francie se dle mých informací nevyrábějí a další případnou variantou jsou demograficky velmi vzdálené a kapacitně omezené možnosti, jako je tank Abrams vyráběný v USA, nebo tank K2 vyráběný v Jižní Koreji. Dále u tohoto záměru vnímám velký potenciál zapojení domácího průmyslu, tak jak byl ze strany MO prezentován.

  • Pokud budou touto formou pořízeny moderní německé tanky, neměl by být zastaven projekt "technického zhodnocení" tanků T-72M4 CZ prováděný VOP CZ za cca 1 miliardu korun s cílem prodloužit životnost těchto tanků do roku 2030? Bude-li 73. prapor přezbrojen Leopardy 2, měly by být současné tanky T-72M4 CZ (a zbývající uložené T-72M) odprodány? 

Resort obrany a AČR je na počátku strategické změny koncepce tankového vojska a s tím souvisí také rozhodnutí, co dál se stávajícími tanky, zdali z hlediska potřebnosti je nadále provozovat, nebo aby byly uchovány v rámci mobilizačních zásob, případně nabídnuty k odprodeji. Je to věcí odborného vojenského posouzení a následného rozhodnutí.

  • MO dosud nezveřejnilo výstup z právní analýzy stavu zakázky na pásová BVP. Jaký další postup byste Vy považoval za optimální a jaký vývoj v této věci očekáváte? 

Opakovaně se dotazujeme resortu Ministerstva obrany, kdy budeme seznámeni s právním posouzením tendru na BVP, abychom tento bod mohli na Výboru pro obranu projednat. Vzhledem k absenci závěrů právní analýzy a návrhu východisek ze strany armády a resortu Ministerstva obrany, jak dál postupovat, nelze toto předjímat, ale já osobně se kloním, a to s ohledem na současnou bezpečnostní situaci a tlak na urychlení dokončení strategických projektů a tím i plnění našich závazků, k variantě která bude nejefektivnější, časově nejméně náročná a s maximálním zapojením českého obranného průmyslu.

  • Záhy by mělo také zaznít rozhodnutí o budoucnosti nadzvukového letectva. Dáváte osobně přednost americkému (F-35), nebo švédskému (Gruipen E/F) řešení, případně proč?

Jak již výše zaznělo, opakovaně se dotazujeme resortu, kdy budeme seznámeni s vojenským doporučením, jak dál postupovat v oblasti nadzvukového letectva a jakou cestou se resort vydá. Bez znalostí tohoto vojenského odborného doporučení a jeho odůvodnění, nechci v této oblasti spekulovat. Dle vyjádření resortu obrany bychom s tímto vojenským doporučením měli být seznámeni v průběhu nejbližších týdnů.

  • MO obdrželo od České zbrojovky výzvu k náhradě škody způsobené nesprávným úředním postupem Úřadu pro ověřování jakosti (ÚSOJ) v zakázce na balistické vesty z roku 2015. Jak fungování ÚSOJ vnímáte dlouhodobě, setkal jste se v minulosti s podobnou situací?

Kromě tohoto obchodního případu z roku 2015, jsem se s obdobným případem nesetkal. V průběhu mého funkčního období byl tento případ na základě pravomocného rozhodnutí soudu řešen a závěrem toho bylo uzavření smírné dohody mezi resortem obrany a společností Česká zbrojovka. 

  • Podporujete vstup Finska a Švédska do NATO?

Vstup do společenství Severoatlantické aliance je svobodným a svrchovaným rozhodnutím každé z jmenovaných zemí. Já tento vstup podporuji, tímto rozšířením dojde ke zvýšení bezpečnosti a obranyschopnosti Evropy. Obě země mají profesionální a dobře vybavené armády a já osobně to vnímám jako logický vývoj dlouholeté spolupráce těchto zemí s Aliancí, jejichž rozhodnutí bylo s ohledem na válku na Ukrajině a bezpečnostní situaci v Evropě urychleno.

Tagy článku