Předseda výboru pro obranu Janulík: Tanky jsou pro těžkou brigádu důležitější než BVP. Kolová platforma má výhody

Předseda výboru pro obranu Janulík: Tanky jsou pro těžkou brigádu důležitější než BVP. Kolová platforma má výhody
Autor fotografie: fb profil poslance Janulíka|Popisek: Předseda výboru pro obranu Miloslav Janulík (ANO)
15 / 12 / 2021, 11:00

Předseda Výboru pro obranu Miloslava Janulíka (ANO) v rozhovoru pro Security Magazín říká, že v případě tendru na BVP bude v čase některé věci třeba logicky přehodnotit a přechod alespoň části vozidel na kolovou platformu vidí jako zajímavé řešení, které je levnější a nejvíce odpovídá náhradě současných BVP-2. Slibuje se intenzivně zabývat otázkou aktualizace KVAČR 2030 i diskusi o podpoře domácího obranného průmyslu.

  • Čemu se plánujete v následujícím období ze své perspektivy při práci ve Výboru pro obranu věnovat především, jaké jsou/budou Vaše priority?

Dodržení harmonogramu modernizace armády podle schváleného KVAČRu.

  • Jak jste vnímal uplynulá funkční období vlády z hlediska obranné problematiky a jak byste hodnotil práci odvedenou pod vedením ministrů Stropnického, Šlechtové a Metnara? Co se podařilo, co se podle Vašeho názoru nepodařilo?

V minulém období došlo zejména ke stabilizaci nákupů a zejména se podařilo uzavření smluv u třech stěženích projektů MADR, SHORAD a 155mm dělo NATO. Uvidíme jakým způsobem se podaří dokončit nákup BVP. Myslím, že bude  v čase  některé věci třeba logicky přehodnotit. Celkově proti minulosti velká spokojenost... Ostatně zeptejte se vojáků.

  • V polovině roku byla ukončena spojenecká mise v Afghánistánu. Spolu s tím, že má dnes málokdo za pravděpodobné, že by se v blízké budoucnosti mohla operace podobného měřítka opakovat, se hovoří o potřebě akcentovat ty schopnosti našich ozbrojených sil, které jsou důležité a využitelné v Evropě. Ve zkratce budovat spíše teritoriální armádu než armádu expediční. Souhlasíte s takovým přístupem?

Naše armáda na zahraničních misích vyrostla. Armáda musí kopírovat aktuální celosvětovou politickou situaci. Určitě ochrana operačního území má smysl, ale operačních schopností mimo území ČR bych se rozhodně nevzdával už jen vzhledem k závazkům NATO.

  • Požadavky armády na vyzbrojování je třeba přizpůsobovat nejen měnící se mezinárodní situaci a aktuálnosti různých hrozeb, ale přirozeně i ekonomickým možnostem státu. Řada předpokladů a záměrů Koncepce výstavby AČR 2030 z roku 2019 nebyla a není naplňována. Zejména předpokládaná úroveň financování. Spolu s tím pak dochází ke změnám v prioritách: například má být dána přednost nákupu lehkých útočných vozidel pro výsadkový pluk před samohybnými minomety pro mechanizované brigády. Bude vás zajímat aktualizace KVAČR 2030, proč dochází k těmto změnám, a zda jsou koncepční a odpovídají skutečným potřebám armády?

Ano určitě, na Výboru pro obranu se touto problematikou budeme intenzivně zabývat. Uvidíme, s čím přijde nová ministryně obrany.

  • Nejsledovanější zakázkou je již déle než dva roky tendr na pásová BVP, 210 vozidel za 52 miliard. Jde o ekonomicky i jinak nesmírně náročný projekt, který opakovaně naráží na problémy, kvůli kterým jsme zažili již mnohé odklady. Aktuálně je pozastaven, protože žádný z uchazečů nebyl ve své finální nabídce schopen vyhovět požadavkům AČR. Dlouho se hovoří také o potřebě parametry zakázky, vzniklé v roce 2017 v době optimistických očekávání, revidovat. Jednou z variant je úspora díky převedení části specializovaných vozidel na kolovou platformu. Jaké řešení pro tuto zakázku vnímáte jako vhodné?

Určitě přechod na kolovou platformu je velice zajímavá otázka. Musíme mít od velení AČR jasné stanovisko jakou cestou chtějí jít i vzhledem k finanční  náročnosti tohoto projektu a neustále se zvyšující ceny vstupních komponentů jako je železo a barevné kovy.

  • Problém nevyhovujících finálních nabídek lze řešit například výzvou uchazečům, aby své nabídky doplnili. Mají však podle Vašeho názoru úředníci MO vyčkat příchodu nového ministra a nečinit nějaké další nevratné či zbytečné kroky?

Určitě počkat na nového ministra/ni.

  • Souhlasíte s budoucí ministryní obrany Janou Černochovou, že schopnosti tzv. brigádního úkolového uskupení těžkého typu se neopírají jen o BVP, ale že je třeba se začít zabývat také otázkou hlavních bitevních tanků?

Myslím, že bitevní tanky jsou důležitější než BVP – to by měla být kostra těžké brigády a pak kolová platforma BVP. Je to levnější a nejvíce to odpovídá náhradě současných  BVP-2, protože to když už nic jiného aspoň plave, že.

  • Tématem, které se skloňuje nejen v souvislosti s pandemií koronaviru, je strategická soběstačnost České republiky. V oblasti obrany jde pak o podporu českého obranného průmyslu a s tím také jeho exportních možností. Jaká řešení a jaké nástroje podpory v této oblasti považujete za optimální?

V minulém období kolegové připravili změnu zákona na pomoc obrannému průmyslu, ale nestačil se projednat. Budeme o pomoci diskutovat.

  • Máte důvěru ve zkušenosti a odbornost budoucí ministryně obrany Jany Černochové?

Personální otázka je věcí ODS, to bych zatím nerad komentoval, dokud nedojde ke jmenování vlády. Otázka opět spíše pro vojáky, ale nikdo z nich, pokud vím, její kompetenci nezpochybňuje. Ona se této problematice věnuje léta! Nemám s ní nejmenší problém.

Tagy článku