Černochová vyzývá MO: připravte varianty, aby podpis BVP proběhl co nejdříve. Volby projekt zdrží, což poškodí armádu

Černochová vyzývá MO: připravte varianty, aby podpis BVP proběhl co nejdříve. Volby projekt zdrží, což poškodí armádu
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Jana Černochová (ODS)
30 / 03 / 2021, 11:00

Po poslední schůzi Výboru pro obranu jsme požádali jeho předsedkyni Janu Černochovou (ODS) o odpovědi na několik otázek týkajících se nejsledovanější akvizice Ministerstva obrany – stavu zakázky na pásová bojová vozidla pěchoty pro 7. mechanizovanou brigádu. Hrozí, že termín podpisu smlouvy vyjde přesně do období voleb do poslanecké sněmovny. Podle názoru Jany Černochové by mělo ministerstvo harmonogram upravit. Podpis podle toho stávajícího nelze stihnout, přenechat věc nastupující vládě hrozí podle ní dalším mnohaměsíčním zdržením, a projekt bude vystaven tím většímu tlaku kvůli celkové ekonomické situaci státu.

  • Minulý týden Výbor pro obranu projednával harmonogram nákupu bojových vozidel pěchoty. Velký rozruch způsobilo, že ministerstvo plánuje možný podpis smlouvy na období, kdy mají probíhat volby, nebo být těsně po nich. Co si o takovém časování myslíte?

Bohužel se stalo přesně to, na co jsme s kolegy upozorňovali už loni na podzim. Tehdy jsme od ministerstva požadovali analýzu postupu včetně harmonogramu a návrhů na urychlení procesu tak, aby plánovaný podpis smlouvy nevyšel na období voleb a změny vlády. Obdrželi jsme takovou (ne)analýzu, jejímž závěrem bylo, že změna není možná a nastavený proces nejlépe povede k cíli, a to nejpozději do poloviny roku 2021. Teď je jasné, že se to stihnout nedá, což je zcela špatně. Buď to bude ministr Metnar předávat v „mašličkách“, což jsme si už zažili za ministra Stropnického a výsledek nebyl žádná sláva, nebo se bude výběr dále protahovat, tlak na rozpočet poroste a celé to nedopadne pro armádu dobře. A nejenom pro armádu, ale i pro státní podnik VOP, pro nějž mají být nová pásová bojová vozidla pěchoty vlastně záchranou.

  • Výbor pro obranu v usnesení odmítl navrhovaný harmonogram. Jak by mělo ministerstvo zareagovat na toto usnesení?

Zamyslet se, přehodnotit postup, upravit harmonogram tak, aby byl realistický a přijít s variantami takového postupu, aby podpis smlouvy mohl proběhnout ještě v létě. Pořád ještě nějaký čas zbývá, velice krátký, ale zbývá.

  • Myslíte si, že by se výběr nových BVP měl nechat až na vládu, která vzejde z podzimních voleb?

Nemyslím si to. Jak jsem říkala výše, obávám se, že to bude projekt pouze zdržovat. Nová vláda nemusí být jmenována okamžitě po volbách, takže se nevyhnutelně akvizice zpozdí minimálně v řádu měsíců, a i kdyby náhodou pokračoval stávající ministr, jsme už v dalším roce. Předávání projektu „v mašličkách“ jsme už zažili a žádné urychlení to nebylo, naopak. Nové vedení se bude chtít s tímto nákupem zcela jistě seznámit, možná bude chtít nějaké náležitosti vysvětlit či upravit, takže zpoždění může být mnohem větší, než jsme si teď ochotni připustit. A to vše se může odehrávat v době, kdy se bude řešit obří deficit a příjmová i výdajová stránka rozpočtu a bude sílit tlak na přehodnocení projektu.

  • V rozhovoru jste řekla, že nový ministr bude muset důkladně zkontrolovat, zda v tendru nevznikly nepřístojnosti. Po zkušenostech s ostatními armádními nákupy, které byly provedeny v aktuálním personálním složení na ministerstvu, máte důvěru v bezchybnost procesu?

Neumím si představit, že by se nové vedení nechtělo seznámit s detaily projektu, s procesem a postupem. Že se nebude zajímat o financování, o zapojení státního podniku a dalších firem našeho obranného průmyslu. Jedná se o velice komplikovaný projekt s velkým množstvím různých vazeb, takže tam někde mohou být skryté problémy, které při zevrubném přezkoumání nejsou dnes vidět. Proto je dobré periodicky udělat kontrolu a vyhodnocení.

  • Objevují se názory, že bude třeba projekt kvůli ekonomické situaci upravit. Co si o tom myslíte?

Z toho mám samozřejmě obavy. Vývoj ekonomiky v sobě skrývá řadu neznámých. Mezi známé patří vysoký deficit, který se bude muset v následujících letech snižovat a pokud by byl výkon ekonomiky slabý, a to nejenom u nás, ale především v zahraničí, pak se budou muset hledat významné úspory na výdajové stránce rozpočtu. Vzhledem ke stále rostoucí výši mandatorních výdajů státu může být vysoký tlak na to, aby růst armádního rozpočtu byl nižší, než se předpokládalo. Takže nejenom že by se vzdalovaly žádoucí výdaje ve výši 2 procent HDP na obranu, ale zároveň by se rozpadl plán, jak jej předpokládala loni schválená Koncepce výstavby AČR, tak zvaný KVAČR 2030. Dotklo by se to velkého množství projektů, zřejmě včetně pořízení pásových BVP.

Tagy článku