Prezident AOBP Hynek: Abychom zajistili dodávky v době krize, je potřeba udržet výrobní kapacity v době míru

Prezident AOBP Hynek: Abychom zajistili dodávky v době krize, je potřeba udržet výrobní kapacity v době míru
22 / 09 / 2020, 11:00

Dne 9. září 2020 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnil odborný seminář s názvem „Budoucnost a perspektivy českého obranného průmyslu po pandemii koronaviru“, na kterém vystoupil se svým příspěvkem také prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP ČR) RNDr. Jiří Hynek.

Seminář se konal pod záštitou místopředsedy výboru pro obranu Poslanecké sněmovny PČR doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. Na semináři vystoupila řada zajímavých řečníků, kromě poslanců Staňka a Mgr. Jany Černochové z výboru pro obranu hovořili také zástupci několika společností obranného a bezpečnostního průmyslu nebo náměstek ministra obrany PhDr. Tomáš Kopečný, předseda Státní správy hmotných rezerv Ing. Pavel Švagr, CSc. a předseda Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý.

Prezident AOBP Jiří Hynek na semináři vystoupil se svým příspěvkem na téma „Úloha AOBP při prosazování zájmů obranného a bezpečnostního průmyslu“. Hovořil o specifikách firem působících na poli obrany a bezpečnosti a o jejich unikátním přínosu pro národní obranyschopnost, ale i pro české hospodářství. Proto je potřeba klást důraz na nutnost maximalizace zapojení českého průmyslu při zajišťování výzbroje a výstroje českých ozbrojených sil.

Hynek podotkl, že český obranný a bezpečnostní průmysl prošel zásadní transformací a není zapotřebí intervencí Evropské unie k jeho konsolidaci. Abychom zajistili dodávky v době krize, je potřeba udržet výrobní kapacity v době míru. Význam domácího obranného průmyslu pro každý stát nabývá na významu při zhoršení bezpečnostní situace ve světě. Závislost na zahraničních dodávkách vždy představuje riziko – Česko musí být technologicky vybaveno tak, aby domácí průmyslová základna zabezpečila dosažení požadovaných schopností našich ozbrojených sil.

Podle Hynka je nutnost zachování kapacit obranného a bezpečnostního průmyslu velmi důležitá. Když se například rozpustí nějaký tým, je velmi obtížné až nemožné jej dát někdy v budoucnu zase dohromady. V tomto odvětví se navíc jedná o vysoce kvalifikovanou práci a pokud by došlo k propouštění, tak by nevratně došlo ke ztrátě určitých specifických schopností. České firmy jsou navíc velmi žádané a kladně hodnocené v zahraničí. Měly by se proto podporovat ne pouze proto, že jsou české, ale především proto, že odvádí dobrou práci a produkují kvalitní výrobky a služby. Toto potvrzují také statistiky českého exportu obranného a bezpečnostního průmyslu, kdy vývoz činí 90 % z jeho celkové produkce. Od roku 2001 do roku 2020 navíc export vzrostl více než desetkrát.

Právě podpora úsilí firem českého obranného a bezpečnostního průmyslu pronikat na zahraniční trhy je jednou z hlavních úloh AOBP. Asociace se v rámci svého postavení podílí na proexportní politice České republiky a snaží se působit na orgány státní správy při prosazování exportních zájmů svých členů. „Jaká je tedy role AOBP? Role AOBP je mluvit pravdu, ač se to občas nemusí někomu líbit“, zakončil svůj příspěvek Hynek citátem Karla Havlíčka Borovského.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.