Prezident PGZ Chwałek: Budeme usilovat o zajištění plné nezávislosti Polska při výrobě tanků K-2PL. Kapacity budujeme s ohledem na exportní trh

Prezident PGZ Chwałek: Budeme usilovat o zajištění plné nezávislosti Polska při výrobě tanků K-2PL. Kapacity budujeme s ohledem na exportní trh
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: K-2PL na střelnici ve městě Bemowo Piskie 31. března 2023
06 / 06 / 2023, 10:30

Prezident PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), polského zbrojního holdingu, Sebastian Chwałek poskytl Security Magazínu rozhovor, v němž jsme se zabývali nedávnou polskou akvizicí tisícovky jihokorejských tanků K2 Black Panther. PGZ se připravuje na jednání, z nichž vzejde konečná konfigurace tanku pro polskou armádu. Jedním z cílů je zajistit, aby v této konfiguraci byly v maximální míře využity polské komponenty, a aby do budoucna bylo Polsko při výrobě této techniky soběstačné. Výrobní kapacity podnik buduje s ohledem na exportní trh s cílem vyhovět poptávce ze třetích zemí. Včetně případně České republiky.


Sebastian Chwałek, prezident PGZ (foto Gov.pl, CC BY 3.0 pl)

Polsko nedávno podepsalo smlouvu na nákup 1000 hlavních bojových tanků K2 Black Panther z Jižní Koreje, přičemž více než 800 kusů bude vyrobeno přímo v Polsku. Jakou roli v celém projektu hraje PGZ?

PGZ, WZM (Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne SA v Poznani, součást PGZ, pozn. red.) a korejský Hyundai Rotem jsou členy konsorcia, které se společně uchází o část zakázky v rámci programu K-2 na 820 tanků, z nichž většina má být vyrobena v Polsku. PGZ je lídrem tohoto projektu, zodpovídá za jeho koordinaci v rámci koncernu. Společně s korejským partnerem chceme co nejdříve zahájit jednání, která nám umožní stanovit konečnou konfiguraci tanku. V rámci této spolupráce chceme vyrobit korby, tlumiče, kanon a automatický nabíjecí systém – minimálně. Kromě toho očekáváme, že v konečné konfiguraci tanku K-2PL bude použito co největší množství domácích komponentů.

Jak obtížné je přenést složitou technologii výroby moderní vojenské techniky, jako jsou tanky K2, přes půl planety? Je domácí polská výroba spíše autonomní, nebo jsou důležité díly a technologie stále dováženy z Jižní Koreje a montovány v Polsku?

Výroba moderních zbraňových systémů vyžaduje rozvinuté dodavatelské řetězce, včetně specializovaných technických řešení dodávaných unikátními dodavateli. V důsledku toho prakticky neexistuje země, která by nevyužívala zahraniční subdodavatele. V případě tanků K-2PL chceme, aby klíčové komponenty, zmíněné v předchozí odpovědi, byly vyráběny v Polsku. Postupem času chceme také počet komponentů vyráběných v Polsku zvýšit. I přes plánované investice si však musíme uvědomit, že některé komponenty bude nutné dovážet, a to je jedna z oblastí, kterou se budeme snažit zajistit. Jedním z partnerů našeho konsorcia je společnost Hyundai Rotem, která vyvinula a vyrábí tanky K2. Společně budeme usilovat o zajištění plné nezávislosti Polska při budoucí výrobě tanků.

Jaké je plánované tempo výroby nových tanků pro polskou armádu? Kolik kusů se bude vyrábět měsíčně?

Jak je nám známo, předpokládaný počet je 820 tanků K2, dodávaných tempem několika desítek ročně. Podrobnosti budou známy po skončení jednání s Ministerstvem národní obrany.

Liší se tank, který je zaváděn do polské armády, nějak od jihokorejské varianty? Jsou v něm zavedeny specifické systémy nebo je upraven podle preferencí polských vojáků?

Konfigurace tanků K2PL bude dále upřesněna v průběhu jednání, proto v této fázi nechceme hovořit o finálních řešeních.

Vlastní Polsko/PGZ práva/licence potřebné pro budoucí vývoj vozidla a jeho systémů podle potřeb polských ozbrojených sil?

Vlastníkem práv na současný tank je Hyundai Rotem a vláda Korejské republiky. V rámci našich dohod jsme upravili, jakým způsobem budou moci všechny strany vyvíjet budoucí modernizace tanku.

Dohoda se společností Hyundai Rotem zmiňuje spolupráci při vývoji pozemních bojových vozidel nové generace, včetně tanku K3. Byly již práce na tomto projektu zahájeny? Kdy očekáváte, že budete moci veřejně prezentovat výsledky projektu?

V rámci podepsaných dohod o spolupráci chceme s naším korejským partnerem hovořit o budoucích bojových platformách... V tuto chvíli však nemůžeme poskytnout žádné informace.

Může Polsko v rámci stávající smlouvy nabízet a prodávat tanky K2 vyrobené v Polsku zákazníkům z jiných zemí?

Ano, je to možné v rámci již podepsaných smluv. Společně s naším korejským partnerem budeme nabízet řešení K2 zájemcům z jiných zemí.

Pokud by se česká armáda rozhodla uvažovat o K2 jako o potenciálním řešení pro svůj 73. tankový prapor, bylo by v možnostech Polska/PGZ na poptávku odpovědět a vyrobit případně další tanky určené pro českou armádu do roku 2027–2030, což je termín stanovený náčelníkem českého generálního štábu?

Výběr cílové bojové platformy je vždy diktován řadou faktorů. Z pohledu průmyslu je obtížné odhadnout přesné vojenské účely, pro které mohou být tanky K2 využity. Jak je však všeobecně známo, K2 patří k nejmodernějším konstrukcím. Pokud jde o naše výrobní kapacity, stavíme je s ohledem na exportní trh. V tomto ohledu jsme připraveni a otevřeni k jednání.

Tagy článku