Přidávají se další: vzkaz poslanců k nákupu děl, domácí munice a podílu na výrobě. Je to nepřekročitelný požadavek

Přidávají se další: vzkaz poslanců k nákupu děl, domácí munice a podílu na výrobě. Je to nepřekročitelný požadavek
20 / 10 / 2020, 15:45

Mezi dalšími poslanci Výboru pro obranu, kteří odpovídali na naše otázky související s akvizicí děl CAESAR a především podílem českého obranného průmyslu na zakázce, byli místopředseda výboru Josef Hájek (ANO) a poslanec a člen podvýboru pro akvizice Jan Bartošek (KDU-ČSL). Oba označili požadavek 40% zapojení českého průmyslu za zásadní parametr zejména v kontextu očekávané krize a věří, že dodavatel podmínce vyhoví.

  • Při nákupu děl CAESAR byla dopředu ministerstvem obrany vyhlášena podmínka zapojení domácího průmyslu ve výší alespoň 40 procent. O míře zapojení českého průmyslu ale podle nejnovějšího vyjádření MO ještě jasno není a probíhají o tom jednání s dodavatelem. Je podíl českého průmyslu podle Vás jeden z klíčových parametrů?

J. Hájek: Podmínka zapojení  českého průmyslu ve výši minimálně 40% na této zakázce je pro mne jeden z klíčových parametrů. Tato podmínka je v současné době o to důležitější, jelikož je naše ekonomika postižena epidemií Covid-19.

J. Bartošek: Zapojení domácího průmysl je nejen klíčový ale také strategický parametr. Dnešní doba nám stále ukazuje, že jsou oblasti, kde musíme být schopni se spolehnout na vlastní prostředky a kapacity. Právě obrana je oblast, ve které je nutné postupně více zapojovat naše firmy a celý obranný průmysl.

  • Pokud by z jakéhokoli důvodu francouzský partner nechtěl vyhovět českým požadavkům na zastoupení českého obranného průmyslu na zakázce, je podle Vás správně, aby česká strana trvala na svém i za cenu odstoupení od nákupu?

J. Hájek: Předpokládám, že francouzská strana si náš požadavek plně uvědomuje a dle mých informací při jednáních s českou stranou tento požadavek nerozporuje. Myslím si, že česká strana od tohoto požadavku neustoupí.

J. Bartošek: Odstoupení od nákupu je ta opravdu krajní možnost a věřím, že nenastane. O zapojení domácího průmyslu se hovoří dlouhou dobu a je často skloňováno u všech armádních zakázek. Proto věřím, že i do tohoto nákupu šlo Ministerstvo obrany s touto podmínkou a že s francouzským protějškem najdou shodu. Zapojení domácího průmyslu musela být jistě od počátku jasná podmínka.

  • Jedna z klíčových otázek, je i to, kde by se pro česká děla vyráběla munice. Jestli by jí Armáda ČR kupovala z Francie nebo by se vyráběla v rámci kapacit domácího průmyslu. Měla by podle Vás česká strana trvat na výrobě munice českými firmami?

J. Hájek: Dle mého názoru by to bylo určitě pozitivní. Nicméně naši výrobci musí přesvědčit, že  dodávky munice od českého výrobce budou ve všech směrech výhodnější než od firmy Nexter. Z mého pohledu pardubická společnost Explosia má všechny předpoklady k tomu, aby její nabídka byla nejlepší.

J. Bartošek: Toto je velmi důležitá součást dohody. Stejně jako samotný nákup děl je i dodej munice klíčová a strategická část dohody. Osobně bych byl jistě pro to, aby domácí průmysl byl schopen dodávat munici pro nová děla a nejen pro ně. S tím je samozřejmě spojena i otázka, zda na to aktuálně domácí průmysl má kapacitu.

  • Je podle Vás ministerstvo obrany dostatečně aktivní ve vyjednávání, respektive hájí podle Vás dostatečně české národní zájmy při nákupu děl CAESAR?

J. Hájek: Otázka, která se týká hodnocení ministerstva obrany, zdali je aktivní ve vyjednávání, respektive zdali dostatečně hájí národní zájmy, mi připadá poněkud zavádějící. Neumím si představit, že by odpovědní pracovníci MO jednali jinak než v zájmu České republiky.  Odpověď na tuto otázku nám v blízké budoucnosti ukáží dojednané parametry smlouvy.

J. Bartošek: Bohužel nejsem přítomen při vyjednáváních Ministerstva obrany s obchodními partnery, proto nejsem schopen tento stav objektivně posoudit ale věřím, že ministerstvo postupuje tak jak má. Stejně také pevně věřím, že dostatečně hájí české zájmy při vyjednávání o budoucích zakázkách. Kdo jiný by pak už měl hájit české zájmy než samotné ministerstvo a potažmo vláda. V poslední době jsou armádní nákupy velmi sledované a je k nim namířena pozornost odborníků, médií i veřejnosti, což je dobře. Armáda aktuálně hospodaří s nemalou částí státního rozpočtu a proto je zmiňovaný kontrolní mechanismus důležitý.

Tagy článku