Příslušníci 14. pluku logistické podpory a 4. brigády rychlého nasazení dnes převzali cisternové automobily CAP-6M1 modernizované ve VOP CZ

Příslušníci 14. pluku logistické podpory a 4. brigády rychlého nasazení dnes převzali cisternové automobily CAP-6M1 modernizované ve VOP CZ
Autor fotografie: VOP CZ|Popisek: CAP-6M1
17 / 10 / 2017, 19:30

Klíče k pěti kusům modernizovaných cisternových automobilů T-815-7 CAP-6M1 4x4 si dnes převzali příslušníci 14. pluku logistické podpory a 4. brigády rychlého nasazení v areálu Vojenského zařízení Štěpánov na Olomoucku z rukou ředitele Sekce podpory Ministerstva obrany generálmajora Jaromíra Zůny za účasti zástupců dodavatele VOP CZ vedené výkonným ředitelem Kamilem Kučerou a účasti hlavních funkcionářů Agentury logistiky v čele s brigádním generálem Jaroslavem Trakalem.

„Nákupem modernizovaných cisteren pokračujeme v doplňování vševojskových praporů, praporů logistické podpory vojenskými zabezpečovacími vozidly, určenými pro přepravu, skladování a doplňování pohonných hmot pozemní vojenské techniky“, uvedl generálmajor Jaromír Zůna a dodal, “Cisternové automobily zabezpečí plnění speciálních úkolů logistického zabezpečení bojové činnosti v sestavě účelových uskupení nejen na teritoriu ČR, ale i v zahraničních operacích“.

Pořizování uvedeného typu techniky bude pokračovat i v dalších letech. Ředitel Sekce podpory MO na závěr poděkoval dodavateli VOP CZ za realizaci této zakázky. Cisternová vozidla jsou výsledkem vývoje podniku VOP CZ ve spolupráci s podniky TATRA a KOBIT, který probíhal podle požadavků Ministerstva obrany ČR a uživatele techniky, Armády ČR.

psali jsme: NIMR Automotive a VOP CZ podepsali strategické partnerství na IDEX 2017

„VOP CZ zajišťovala tuto integraci, součinnost výroby včetně spolupráce se stáním podnikem VTÚ, který prováděl testy cisteren tak, aby splňovaly všechny podmínky definované armádou. Pro VOP CZ je to návrat k výrobě modernizované vojenské techniky”, doplnil výkonný ředitel VOP CZ Kamil Kučera.

 

Projekt cisteren tak naplňuje strategii podniku VOP CZ, který má být integrátorem s vlastním podílem výroby v obranném průmyslu České republiky u vybrané pozemní techniky.

psali jsme: BAE Systems uzavřela smlouvu s českou společností VOP CZ na výrobu součástek pro armádní vozidla

„Modernizované cisternové automobily odráží zkušenosti z dlouhodobého provozování v armádě. Příslušníci 14. pluku a 4. brigády ihned po předání nasedli do aut a odjeli plnit úkoly ke svým útvarům. Splnili si tak svá očekávání a my české armádě děkujeme za součinnost při výrobě“, ukončil předání Kamil Kučera.

CAP-6M1 4x4

Nástavba vozidla je umístěna na podvozku TATRA T 815-780R5919 270 4x4.1R se sníženou nepancéřovanou kabinou. Vozidlo je určené pro doplňování nádrží pozemní motorové techniky měřenými a filtrovanými pohonnými hmotami a pro přepravu a skladování pohonných hmot. Dále vozidlo umožňuje propojení s mobilními i stacionárními prostředky v rezortu obrany ČR i v rámci armád států NATO. Splňuje příslušné požadavky norem ADR-kód LGBF a legislativní, bezpečnostní a ekologické požadavky pro provoz motorových vozidel na veřejných komunikacích ve vazbě na specifické požadavky vojenského provozu v rezortu obrany pro tuto techniku. Nástavbu vozidla tvoří jednokomorová cisterna ze slitiny hliníku o užitečném objemu 6 000 litrů a s objemovým průtokem při výdeji či příjmu 380 litrů za minutu. Objemový průtok při výdeji výdejní pistolí činí 150 litrů za minutu. Výdej pohonných hmot je realizován dvěma výdejními větvemi.

 

VOP CZ, s. p., Šenov u Nového Jičína

VOP CZ je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR a jeho hlavním cílem je zabezpečovat potřeby české armády. Zabývá se především vývojem, výrobou, servisem a modernizacemi pozemní vojenské techniky. V minulosti podnik vyrobil např. 107 obrněných vozidel Pandur II pro Armádu České republiky. V loňském roce
VOP CZ oslavil 70 let své existence. V současnosti zaměstnává více než 860 lidí, v roce 2016 měl tržby přesahující 1,3 mld. Kč.

Více o podniku na www.vop.cz

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.