Pro pardubickou společnost RETIA přinesl rok 2019 několik důležitých milníků

Pro pardubickou společnost RETIA přinesl rok 2019 několik důležitých milníků
11 / 05 / 2020, 17:00

RETIA patří k nejvýznamnějším firmám v oblasti radarových systémů, systémů velení a řízení, záznamových systémů a hi-tech elektroniky v České republice. Za minulý rok dosáhla půlmiliardových tržeb a vysoce kladného ukazatele EBITDA. Přesná čísla budou zveřejněna ve výroční zprávě. Vedle toho se rok 2019 nesl ve znamení významných událostí, které mají a budou mít vliv na budoucnost společnosti.

V současnosti RETIA zaměstnává přibližně 240 pracovníků, většinou jde o vysokoškolsky vzdělané specialisty. Kontrakty uzavřené v minulém roce však znamenají, že se RETIA bude rozrůstat a mění se z poměrně malé technologické firmy na výrobně-technologickou společnost. Jde především o zapojení pardubické firmy do konstrukce a výroby speciálních verzí obrněných vozidel Pandur II CZ a TITUS pro Armádu České republiky a také o její účast na projektu radarů MADR rovněž pro české ozbrojené síly. RETIA tak bude potřebovat nejen nové inženýrské a projektové speciality, ale i pracovníky do výroby. Navíc připravuje s partnerskou společností ELDIS Pardubice, s níž spolupracuje v rámci divize CSG Aerospace, společné projekty. RETIA tak nabízí celou škálu nových pracovních uplatnění, přičemž spolupráce firem RETIA a ELDIS představuje silnou i stabilní vývojovou a výrobní platformu s dlouhodobou perspektivou pro zaměstnance.

 

Radary MADR a spolupráce s Elta Systems

V minulém roce došlo k podpisu smluv na výrobu a dodávky nových 3D radarů kategorie MADR pro českou armádu. RETIA se díky těmto ujednáním stala strategickým průmyslovým partnerem pro izraelskou společnost Elta Systems, která má nové radary armádě dodat. Pardubičtí specialisté se budou významně podílet na zapojení izraelských radarů do systému protivzdušné obrany České republiky a do systémů NATO. RETIA také bude do radarových kompletů integrovat komponenty dalších výrobců, jako jsou například podvozkové platformy od společnosti TATRA TRUCKS, a to přesně podle potřeb české armády. RETIA bude také zajišťovat kupříkladu výrobu vysílacích a přijímacích modulů radaru, podporu při certifikaci radarů, tvorbu průvodní a technické dokumentace, ve spolupráci s izraelskou stranou i výcvik obsluh z řad příslušníků české armády apod.

Hodnota kontraktu uzavřeného mezi pardubickým podnikem a izraelským partnerem se pohybuje v řádu stovek miliónů korun.  Příprava pro výrobu komponent radarů MADR je v plném proudu, s plánovaným zahájením samotné výroby v průběhu následujících měsíců. V rámci spolupráce je pro Česko nejdůležitější instalace výrobní linky v pardubickém podniku, a s tím spojený přenos produkce anténních modulů využívajících pokročilou galium-nitridovou technologii, a to včetně potřebného know-how. RETIA bude mít na starosti i servisní služby a technickou podporu během služby radarů v české armádě.

ReGUARD – první český 3D radar

Zásadním milníkem byla pro podnik i loňská premiéra radaru ReGUARD. Novinka z portfolia společnosti RETIA představuje první v Česku vyvinutý třídimenzionální radar pulsně-dopplerovského typu. ReGUARD je primárně určen pro detekci a současné sledování pozemních cílů a pomalých níz­koletících objektů s malou odraznou plochou. Je tedy vhodný i pro detekci bezpilotních prostředků, což mu dává předpoklady uplatnit se v oblasti ochrany proti dronům jak u ozbrojených složek, tak například v systémech civilního řízení letového provozu, při ochraně letišť, hranic nebo důležitých infrastrukturních komplexů např. jaderných elektráren nebo chemických závodů. RETIA nový radar nabízí na mnoha trzích a v současné době je v pokročilé fázi kontraktačních jednání u několika zákazníků, neboť o tento druh techniky je na trhu velký zájem. O ReGUARD projevili zájem rovněž zahraniční integrátoři komplexních antidronových řešení.

Významné projekty pozemních vojenských vozidel

RETIA se díky zapojení do projektů speciálních vozidel Pandur II CZ a TITUS pro AČR nově etablovala jako integrátor elektronického a komunikačního vybavení pozemní obrněné techniky. Na podzim minulého roku česká armáda převzala první dokončené kusy vozidel spojovacích KOVS a štábních KOVVŠ Pandur II CZ s pracovišti štábu, přičemž výroba dalších probíhá právě v tomto čase. RETIA se na tomto projektu podílí jako hlavní dodavatel a integrátor elektronického a komunikačního vybavení vozidel. Má na starosti i jeho zástavbu do interiéru strojů, včetně projekčních prací, a zajišťuje požadovanou funkcionalitu systémů s ohledem na předepsané normy a standardy. 

V první polovině minulého roku Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na dodávku 62 kusů speciálních verzí vozidel TITUS a na tomto projektu se RETIA rovněž podílí. Role pardubického společnosti je obdobná jako v případě speciálních verzí pandurů pro AČR. Má tedy na starosti dodávky elektronického a komunikačního vybavení a jeho zástavbu a integraci do vozidel. Z technologického hlediska jde o navazující projekty a pardubičtí specialisté mohou efektivně využívat získané zkušenosti a know-how.  

Unikátní radar ReTWis získal certifikaci

Na vývoji malého přenosného radaru ReTWis ve společnosti RETIA pracují již řadu let a stále jej zdokonalují. Nejnovější ReTWis 5 dokáže detekovat a sledovat živé osoby ale i zvířata, která se nacházejí za zdí nebo za jinou nekovovou překážkou, i na základě pouhého dýchání. Využívá ultraširokopásmovou (UWB) radiolokační technologii, která je specifická vysokou rozlišovací schopností, ReTWis 5 tak dokáže zachytit i velmi malé pohyby. RETIA je jednou z mála firem na světě, která tento druh radaru vyvíjí a vyrábí. V minulém roce navíc získala certifikaci tohoto radaru v USA, díky splnění technických parametrů tak má ReTWis pod názvem POLR-1 možnost uspět i na nejnáročnějším trhu. Je totiž určen především pro bezpečnostní složky jako jsou např. policejní síly, pohraniční stráž nebo soukromé bezpečnostní agentury, které mají v USA vysoké nároky na vybavení a techniku.

Protiletadlové raketové systémy

V oblasti protiletadlových systémů v minulém roce RETIA dokončila dodávky modernizovaných radarů SURN pro americkou armádu, která je používá k výcviku. Dalším projektem, který v minulém roce zaznamenal důležitý předěl, je nový terminál palebného prvku ReWET NG. Tento terminál RETIA vyvinula pro protiletadlový raketový komplet RBS 70 NG, který česká armáda zavádí do výzbroje. ReWET NG je mobilní řídící modul velitele družstva protiletadlového raketového kompletu a představuje základní propojovací prvek kompletu s nadřízeným systémem velení a řízení palby.

Na podzim minulého roku byly úspěšně završeny vojskové zkoušky kompletu RBS 70 NG i terminálu ReWET NG včetně jejich integrace do automatizovaného systému velení a řízení palby RACCOS, jenž je rovněž výsledkem práce specialistů společnosti RETIA. Česká armáda tak může nové protiletadlové raketové komplety s terminály po jejich dodání bez problémů zapojit do automatizovaného systému velení a řízení a ihned je používat ve spojení s radary ReVISOR, rovněž z produkce pardubického podniku.

ReDat – úspěšný produkt s širokým využitím

Přibližně jednu čtvrtinu tržeb společnosti RETIA loni vygeneroval prodej záznamového a analytického systému ReDat a s ním spojené služby. Jde o velice sofistikovaný systém pro záznam hlasu, obrazu a dalších relevantních dat, která jsou automaticky analyzována a následně zobrazována v přehledné a strukturované formě. ReDat nachází využití především v oblasti řízení letového provozu, v kontaktních centrech, dispečincích, u správ dopravních cest a železnice, ale také u složek integrovaného záchranného systému atd.

RETIA tento systém dodává do mnoha zemí několika kontinentů. Jen v oblasti řízení letového provozu jsou velmi cennými referencemi dodávky a instalace ReDatu v zemích EU, ale i v Africe či Asii. V Indii například systémy ReDat pomáhají s provozem na 41 letištích. Před nedávnem RETIA dodala svůj záznamový systém pro dubajské metro v rámci projektu jeho modernizace při příležitosti EXPO 2020. RETIA se samozřejmě věnuje domácím zákazníkům. Pokračuje například ve spolupráci se státní organizací Správa železnic, se kterou v minulém roce uzavřela dlouhodobou smlouvu o podpoře jejich aplikací a záznamových zařízení. Se systémem ReDat společnost RETIA uspěla i díky jeho pokročilému systému Quality Management u velkých zákazníků jako jsou mobilní operátoři O2, Vodafone či T-Mobile nebo společností ČEZ a Innogy. Prostřednictvím místních poboček nadnárodních firem, které v Česku používají systém ReDat, se díky pozitivním referencím rozšiřuje jeho přítomnost na zahraničních trzích, příkladem může být firma Home Credit.

 

O společnosti RETIA

RETIA a.s. byla založena koncem roku 1993 týmem inženýrů, spolupracovníků z vývoje bývalé pardubické Tesly. RETIA je technologickou společností, která vyvíjí, vyrábí a modernizuje radary, raketové prostředky, systémy velení a řízení, záznamové systémy, UWB lokalizační zařízení a komunikační systémy. Tyto produkty dodává Armádě ČR i armádám spojeneckých států NATO, nepřímo i Severoatlantické alianci a dalším vojenským a civilním zákazníkům v ČR i ve více jak 40 zemích světa. Více než dvě třetiny tržeb realizuje RETIA exportem.

Tagy článku