Proběhlo další kolo jednání o pořízení F-35. Čeští piloti budou moci vyzkoušet simulátor vyššího stupně

Proběhlo další kolo jednání o pořízení F-35. Čeští piloti budou moci vyzkoušet simulátor vyššího stupně
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Simulátor F-35
13 / 04 / 2023, 11:00

Ve dnech 3. až 6. dubna 2023 se pod vedením vrchní ředitelky sekce ekonomické MO ČR Blanky Cupákové v USA uskutečnila další jednání o podmínkách možného pořízení letounů F-35. Jednání se týkala všech aspektů potenciální akvizice a probíhala jak ve Washingtonu, kde sídlí zainteresované vládní agentury (mj. DSCA a JPO), tak v centrále společnosti Lockheed Martin (LM) v texaském městě Fort Worth.

V první části pracovní cesty projednali zástupci Ministerstva obrany ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s představiteli společnosti LM návrhy projektů průmyslové spolupráce, které společnost LM na základě několikaměsíčních intenzivních jednání české straně představila. LM oceňuje kvalitu českého průmyslu a v některých případech i jeho jedinečné výrobní schopnosti.

Český vyjednávací tým opakovaně zdůrazňuje, že kvalitní projekty průmyslové spolupráce zaměřené k zajištění podstatných bezpečnostních zájmů státu mohou podpořit rozhodnutí ČR si letouny pořídit.

„Hodlám předložit paní ministryni návrh souboru kvalitních a konkrétních projektů průmyslové spolupráce mezi výrobcem letounu Lockheed Martin a českými společnostmi. Jsem si vědoma toho, že rozsah a kvalita nabízené průmyslové spolupráce pro ČR bude rovněž jedním z kritérií, na jejichž základě bude vláda o možném pořízení letounů 5. generace rozhodovat,“ říká vrchní ředitelka Blanka Cupáková.

Ve Forth Worth proběhlo současně jednání skupiny českých pilotů vedené brigádním generálem Jaroslavem Míkou. V jeho průběhu byl diskutován význam systému letounu 5. generace od strategické úlohy odstrašení protivníka přes operační použití v multidoménových operacích až po jednotlivé role systému F-35 v konkrétních scénářích. Součástí programu bylo i seznámení se s produkcí letounu F-35, s výcvikovými programy a praktická ukázka výstroje pilota. Na závěr si čeští piloti vyzkoušeli některé z diskutovaných scénářů na pozemním demonstrátoru.

Ve Washingtonu pak vrchní ředitelka Cupáková jednala s vedoucím programové kanceláře (Joint Program Office, JPO) pro letouny F-35 generálem Michaelem J. Schmidtem. Tématem rozhovoru byly aspekty přípravy komplexní informace pro vládu ČR.

Následovalo společné jednání českého pracovního týmu a amerických představitelů vládní agentury pro obrannou spolupráci (Defence Security Cooperation Agency - DSCA) a JPO. Jeho obsahem bylo posouzení plnění dílčích úkolů a nastavení dalšího postupu. Kromě detailnějšího upřesnění možného profilu financování se diskuze zaměřila například na požadavky na přípravu personálu, potřebnou infrastrukturu, plánované expertní jednání k otázkám bezpečnosti nebo časový harmonogram.

„Těší mě, že jednání s vládními agenturami USA jsou detailní a cílená. Daří se nám získávat konkrétní informace, které potřebujeme pro komplexní vnímání projektu a zpracování materiálu pro vládu,“ uvedla k vyjednávání vrchní ředitelka Blanka Cupáková s tím, že přístup americké strany je konstruktivní.

„Při diskuzích využíváme poznatky a zkušenosti získané i od jiných zemí. Podařilo se nám například dojednat už na květen termín, ve kterém si čeští piloti budou moci vyzkoušet simulátor vyššího stupně, což v případě jiných zemí bylo vždy umožněno až po obdržení formální nabídky USA na prodej letounů. Diskutovali jsme také možnosti snížení některých poplatků v souladu s nastavenými pravidly prodeje, abychom dosáhli pro ČR co nejvyšších úspor. Nechceme v tomto ohledu promarnit žádnou příležitost,“ zdůraznila vrchní ředitelka.

O zahájení vyjednávání s USA o možném pořízení letounů 5. generace rozhodla vláda v červenci loňského roku v reakci na zhoršující se bezpečnostní prostředí, zejména vojenskou agresi Ruska proti Ukrajině. Do 1. října 2023 bude ministryně obrany Jana Černochová informovat vládu o výsledcích těchto jednání.

Zdroj: Tiskové oddělení MO

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.