Problematické zakázky v rezortu obrany jsou tématem pro Vojenskou policii. Od toho tu je především

Problematické zakázky v rezortu obrany jsou tématem pro Vojenskou policii. Od toho tu je především
Autor fotografie: Vojenská policie, Public domain|Popisek: Ilustrační obrázek
11 / 01 / 2024, 10:00

Na konci září 2023 Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovala mimo jiné v budově Generálního štábu Armády ČR. V první okamžiky zavládlo zděšení a všichni pátrali, o co jde. Ukázalo se, že se jedná o „odnož“ kauzy Dozimetr a jde o zakázky na servis mikrovlnné sítě, přes níž komunikují vojáci.

V počáteční fázi trestního řízení bylo obviněno 6 fyzických a 3 právnické osoby. Obviněny byly firmy Tesla, TTC Telekomunikace, Analogia a osoby s vlivem v těchto firmách. Asi nejvíce si oddechlo vedení Ministerstva obrany, kdy mohli rychle přispěchat s prohlášením, že jde o zakázky předešlého vedení, tedy za ministra Metnara, a současného vedení se kauza netýká. Na první pohled vše v pořádku, ale… Firmy se měly účelově domluvit, jak získají šestatřicetimilionovou zakázku na pozáruční servis mikrovlnné sítě a na přenosový komunikační systém, kdy zadavatelem bylo Ministerstvo obrany. Měli se dopustit trestného činu pletichy při veřejné soutěži.

Je poněkud nemyslitelné, že by to bylo tak jednoduché a možné bez pomoci někoho zevnitř. Z policejních dokumentů vyplývá, že obvinění měli informace z Ministerstva obrany přes bývalého vojáka. Bez informací by pletichaření nebylo možné. Obvinění měli mít přednostní informace, jaké zajímavé zakázky resort vypíše. Někteří vojáci, kteří měli na starosti IT, měli dokonce dostávat „peněžní a jiné majetkové hodnoty“. Není tajemstvím, že zakázky na MO jsou vždy lukrativní a v budoucnu vzhledem k objemu peněz, který se zmnohonásobnil díky navýšení rozpočtu, budou ještě více. Každý bude chtít vydělat. Zmiňovaný případ však ukazuje, že nejde jen o selhání jednotlivců, ale především o nastavený systém.

Systém zpracovávání zakázek je nějak nastaven již z minulosti a zdá se být zneužitelný, jak se ukazuje právě i na kauze mikrovlnné sítě. Současné vedení MO by se nemělo spokojit s konstatováním„to my ne, to předchůdce“... I oni totiž jsou zodpovědní právě za tento nastavený zakázkový systém. Minimálně by se mělo zajímat, kde přesně se stala chyba a systém napravit, aby se chyba neopakovala. Ano, prostředí MO a AČR je velmi specifické. Systém zpracovávání zakázek je zkostnatělý, pomalý a neefektivní. A to nejde jen o zakázky za miliony či miliardy, ale začíná to například u koupě odborné knihy potřebné pro každodenní výkon práce.

Vedení rezortu si je toho dobře vědomo, ale dělá něco pro nápravu? Zvláště, když plánují utrácet státní peníze a nebude jich málo! Zatím vystupuje navenek dost nepřesvědčivě. Jen naivní člověk si může myslet, že v rezortu MO a v AČR nedochází ke korupčnímu jednání a některá mohou mít znaky trestného činu. Otázka je, zda kompetentní orgány konají a v budoucnu zvládnou odhalovat korupci a nadřízení přijímat opatření k předcházení vycházející ze získaných zkušeností. Jeden z těchto příslušných orgánů je Vojenská policie.

Trestní řád říká, že Vojenská policie je pověřeným orgánem v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech anebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž jsou příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace zřízené nebo založené Ministerstvem obrany. Proč tedy Vojenská policie, konkrétně její kriminální služba, také neodhaluje korupci v rezortu obrany a armády, když je k tomu ze zákona věcně příslušná?

Ano, u kauzy mikrovlnné sítě muže být odpověď, že je to pokračování kauzy Dozimetr, což je pravda. Je účelné a efektivní, když jeden policejní orgán kauzu začne a také ji dokončí. Ale je tady přece Vojenská policie, která je tady od toho. Má jistě větší znalost prostředí a systému práce, když jde o tak specifické prostředí, jako je obrana a armáda. Anebo právě proto? V minulosti byli lidé, kteří se s tím snažili něco pozitivního udělat, a nebylo jich málo. Ovšem se zlou se potázali. Ale to jiný příběh. Policie ČR, konkrétně NCOZ za dozoru Vrchního státního zastupitelství Praha, zcela jistě vše řádně prověří do detailů a bude postupovat dle příslušných ustanovení trestního práva. Čas nám ukáže, kolik osob nakonec stane před soudem a bude odsouzeno.

Zdroje: SeznamZpravy.cz; iRozhlas

Autor: Martina Sladká

Tagy článku