Projekt amerického railgunu je mrtvý. V kurzu jsou nyní hypersonické zbraně

Projekt amerického railgunu je mrtvý. V kurzu jsou nyní hypersonické zbraně
Autor fotografie: US Navy, public domain|Popisek: Railgun
19 / 06 / 2021, 13:00

Americké námořnictvo a railgun. Kombinace, která jak se zdá, nakonec úspěšná zřejmě nebude. Server Popular Mechanics informoval, že US Navy již nepožaduje pro rok 2022 financování pro railgun.

Až takové překvapení to ale není. Americké námořnictvo vyvíjelo několik let projekt vlastního railgunu, tedy elektromagnetické zbraně, která měla být namontována na válečné plavidlo. Projekt za zhruba 500 milionů dolarů se nicméně dlouhodobě potýkal se zpožděním, finančním prodražením, vysokými provozními náklady, které souvisí zejména s obrovskou spotřebou elektřiny, a dalšími potížemi. Zdaleka nebylo jisté, zda bude na konci úspěch.

Server Popular Mechanics nyní informoval, že US Navy ukončila financování náročného projektu a nebude požadovat pro rozpočet v roce 2022 ani finanční prostředky k dalšímu vývoji railgunu. To v důsledku znamená, že 16 let vývoje zbraně přijde vniveč.

Jinými slovy to znamená, že ani nezačnou testy nové zbraně na moři a railgun nebude nemontován na americké válečné plavidlo. Vývoj railgunu je nutno vnímat v širším ,,zbraňovém kontextu". Pokud by byl railgun namontován na nějaké plavidlo, vhodná by byla pouze třída stealth torpédoborců Zumwalt. Nicméně jak SM informoval, počítá se s tím, že tři plavidla této třídy budou osazena hypersonickými zbraněmi.

A na tento proces, který bude poměrně nákladnou položkou, se nyní chce americké námořnictvo přednostně soustředit. Pro railgun by tak vlastně nebyl ani vhodný nosič a vydržovat si hypersonické zbraně současně s railgunem nedává pro US Navy v současné době hlavně z důvodů vysokých nákladů velký smysl.

Přitom se dlouho zdálo, že na výkonné elektromagnetické superdělo bude americké námořnictvo spoléhat, protože její vysocí činitelé prohlašovali, že právě railguny a také laserové zbraně jsou budoucností. Jenže to bylo před několika lety a vývoj moderních zbraní se zas o významný díl posunul právě směrem k již zmiňovaným hypersonickým. USA tak přenechalo volné pole ve vývoji railgunu svým konkurentům, zejména Číně.


Zdroj: Popuar Mechanics, The Drive

Tagy článku