Protivzdušnou obranu čeká modernizace systému velení a řízení RACCOS a radarových čidel ReVISOR

Protivzdušnou obranu čeká modernizace systému velení a řízení RACCOS a radarových čidel ReVISOR
31 / 08 / 2020, 14:00

Armáda České republiky v rámci protivzdušné obrany již několik let využívá systém velení a řízení palby RACCOS a radarové čidlo ReVISOR české výroby. V současné době se pracuje na jejich modernizaci a armáda plánuje i pořízení dalších ReVISORů.

V rámci protivzdušné obrany České republiky v současné době probíhá důležitý modernizační proces Automatizovaného systému velení a řízení palby (ASVŘP) RACCOS, jehož první komponenty AČR pořídila v roce 2005. RACCOS pro armádu vyvinula pardubická společnost RETIA, do roku 2007 armáda obdržela celkem šest souprav. Modernizace systému RACCOS je důležitou součástí procesu zvyšování schopností protivzdušné obrany. Především však v příštím roce tomuto systému skončí platná certifikace a bez potřebného upgradu by nemohl splňovat podmínky pro udělení certifikace nové, tudíž by jej nebylo možné v rámci protivzdušné obrany České republiky používat. Proto na konci června tohoto roku Ministerstvo obrany zadalo společnosti RETIA zakázku na modernizaci ASVŘP GBAD (Ground-Based Air Defence).

Návazným krokem modernizačního procesu systému RACCOS bude i vylepšení mobilních průzkumných radarových čidel ReVISOR (rovněž z produkce společnosti RETIA), a to především prostřednictvím integrace IFF módu 5. Jednotky protivzdušné obrany AČR vybavené přenosnými raketovými komplety RBS 70 využívají ReVISORy jako základní prostředek radarového průzkumu. První exemplář tohoto dvoudimenzionálního radaru česká armáda převzala od pardubického podniku v roce 2014. Do roku 2017 pak následovaly dodávky dalších pěti kusů. Všechny jsou zařazeny do výzbroje 25. protiletadlového raketového pluku.

ReVISOR – radarové čidlo s více funkcemi

ReVISOR byl od počátku konstruován jako prostředek radarového průzkumu vzdušného prostoru pro systémy velmi krátkého dosahu VSHORAD (Very Short Range Air Defence) včetně integrovaného modulu systému velení a řízení, a to na základě přesných požadavků a parametrů daných Armádou České republiky. Armáda tedy nezavedla do výzbroje radar, který byl „zrovna k mání“, ale prostředek, který zcela naplňuje její specifické představy v souladu s uplatňovanými taktickými principy a potřebami, v návaznosti na zavedený protiletadlový raketový komplet. Je důležité zdůraznit, že průzkumné čidlo ReVISOR je projektováno jako jeden z prvků širšího systému protivzdušné obrany se schopností uživatelům poskytovat několik funkcí.

Kompletní systém protivzdušné obrany tvoří radar, dále místo řízení palby a také efektor (odpalovací zařízení protiletadlových střel, v případě AČR jsou to RBS 70 nebo RBS 70NG). ReVISOR (v roli radaru) v první řadě zajišťuje průzkum vzdušného prostoru. Je však koncipován tak, aby vedle průzkumu vzdušného prostoru umožnil vytvoření speciálního pracoviště pro velitele protiletadlové čety, tedy má schopnost zastávat i roli místa řízení palby. Toto pracoviště je přímo součástí ReVISORu a lze z něj řídit palbu požadovaného počtu protiletadlových raketových kompletů RBS 70 nebo RBS 70NG. Velitel jej může zřídit přímo na přepravním přívěsu radarového čidla nebo v bezpečné vzdálenosti od něj. V případě úderu na radarové čidlo tak zůstává velitel i se svým pracovištěm řízení palby v bezpečí.

revisor

ReVISOR je schopen detekovat, sledovat a identifikovat vzdušné cíle a předávat o nich informace v reálném čase nadřazeným velitelským stanovištím či přímo bateriím protiletadlových raketových prostředků díky schopnosti autonomního nasazení s tzv. C2 modulem. ReVISOR je plně interoperabilní systém a mnohokrát zcela bez problémů spolupracoval s prostředky velení a řízení ozbrojených sil NATO v rámci mezinárodních cvičení.

Konstruktéři a technici pardubické společnosti RETIA už při vývoji a výrobě ReVISORu zohlednili fakt, že bude sloužit primárně jako radarový přehledový a vyhledávací prostředek pro protiletadlové komplety RBS 70. Ty patří do kategorie systémů krátkého dosahu a pro zaměření cíle používají optoelektronické prostředky. To byly hlavní důvody, proč byla pro radar zvolena 2D technologie. Obsluha RBS 70 totiž potřebuje znát pouze polohu cíle a jeho trajektorii, daný cíl pak operátor odpalovacího zařízení zaměřuje prostřednictvím vlastních optoelektronických prvků. Této skutečnosti byly přizpůsobeny i parametry radaru ReVISOR a pro daný účel je plně vyhovující 2D technologie.

Zařazení ReVISORu do výzbroje AČR předcházelo několikaměsíční náročné a intenzivní testování, kterým čidlo prošlo úspěšně a zcela splnilo očekávání a kritéria armády. Mimo podnikových a vojskových zkoušek byly provedeny i experimentální simulace, které porovnávaly cykly palby s 2D a 3D radiolokátorem. Prokázaly, že v případě 3D radiolokátoru lze dosáhnout kratšího času, ovšem tento rozdíl neměl na efektivitu a účinnost palby systému RBS 70 na cíl naprosto žádný vliv, což je dáno právě charakterem a specifikacemi tohoto raketového kompletu.

Radar s 2D nebo 3D technologií?

V minulosti se objevily námitky, proč armáda zvolila v případě ReVISORu 2D technologii místo 3D. Pardubická RETIA je schopna vyvíjet a vyrábět radary s 3D technologií, ovšem nejdůležitější jsou vždy požadavky uživatele, dále účel a také způsob použití radarového systému. Hodnocení zvoleného řešení musí vždy zohledňovat zapojení daného prvku do širšího systému a následně fungování systému jako celku. Právě takovýto hodnotící pohled svědčí o odborné erudici a může přinést objektivní a přínosné závěry, v opačném případě jde o neporozumění podstaty věci.

revisor 3

Průzkumné a palebné schopnosti ReVISORu vycházejí ze specifikací české armády, které odpovídají způsobu nasazení konkrétních prostředků protivzdušné obrany (tedy RBS 70 a RBS 70NG) a pojetí aktivní i pasivní ochrany vzdušného prostoru v daných situacích a lokalitách. Raketové komplety RBS 70 nebo RBS 70 NG vzhledem k optoelektronickému způsobu zaměření cíle nepotřebují 3D informace, ale především informace o azimutu, kterou 2D technologie spolehlivě poskytuje.

ReVISOR poskytuje informace o cílech v reálném čase, což je podmínkou pro průběh rozhodovacích procesů rovněž v reálném čase a efektivní působení raketových systému RBS 70 a RBS 70NG proti cílům. RETIA v podobě ReVISORu také vytvořila radarový systém se snadnou obsluhou a rychlým výcvikem operátorů, který tak po všech stránkách plní úkoly, ke kterým jej armáda potřebuje.

Navíc ale dává uživateli možnost rozšíření spektra detekovatelných cílů, disponuje ochranou proti rušení, nabízí inteligentní model rozhodování o působení proti cílům, modularitu i schopnost tvorby bojové sestavy podle úkolu apod. Důležitou roli při nákupu radarů ReVISOR samozřejmě hrála i cena. Radar s 2D technologií je finančně méně náročný na pořízení než s 3D technologií a má zpravidla výhodu menších rozměrů a hmotnosti zajišťující podstatně lepší mobilitu systému. Pokud 2D technologie plně vyhovuje způsobu nasazení celého systému protivzdušné obrany, nejsou vyšší náklady na technologicky náročnější zařízení ospravedlnitelné.

ReVISOR se vyznačuje velmi kompaktními rozměry při přepravě i v rozvinuté konfiguraci. AČR jej využívá jako tažený prvek usazený na malém jednonápravovém přívěsu. Radar může být dle konkrétních požadavků uživatelů instalovaný i na lehký nákladní automobil či obrněná vozidla typu Pandur II nebo TITUS. Česká armáda však raketové systémy RBS 70 používá jako stacionární protiletadlové prvky. Jsou tedy přemisťovány pomocí nákladních vozů na místo určení, kde je obsluha rozvine do bojové konfigurace. Proto byla pro ReVISOR zvolena varianta taženého přívěsu.

revisor 4

Armáda do budoucna sice uvažuje o zavedení nových speciálních pancéřovaných vozidel (např. TITUS) pro RBS 70 i nově zaváděné komplety RBS 70NG, ovšem ta nebudou plnit roli samohybných odpalovacích kompletů. Půjde o balisticky odolné přepravní platformy stacionárně působících odpalovacích protiletadlových zařízení (stejně jako doposud), jež ale přinesou vyšší ochranu pro obsluhu a vybavení při přesunech než běžné nákladní vozy. Proto je instalace radaru ReVISOR na přípojný přívěs zcela adekvátní a plně vyhovující i do budoucna. Takováto konfigurace navíc přináší větší flexibilitu, protože přívěs může být zapojen za jakékoliv tažné vozidlo.

Armáda plánuje pořízení dalších kusů radarového čidla ReVISOR v souvislosti s pořízením nových raketových kompletů RBS 70NG. To je jasná reference, že se toto radarové čidlo v operačním nasazení osvědčilo a jeho koncepce plně odpovídá představám armády na průzkumný a přehledový prvek pro raketové systémy krátkého dosahu v její výzbroji i do budoucna.

 

Tagy článku