Mohou bránit stát i fyzicky zdatní a technicky připravení civilisté? (komentář Lumíra Němce)

Mohou bránit stát i fyzicky zdatní a technicky připravení civilisté? (komentář Lumíra Němce)
11 / 05 / 2019, 14:00


Ministerstvo obrany chystá zákon o připravenosti občanů k obraně státu. Od nové koncepce a nového zákona si slibuje zefektivnění systému přípravy občanů k obraně státu, která nyní probíhá na základních a středních školách (POKOS). A také chce podpořit činnost zájmových spolků a více je zapojit do systému obrany České republiky. Jinými slovy lze říci, že MO chce obnovit brannou výchovu na školách a podporou spolků chce založit něco podobného, jako byl za komunistů Svazarm.

Svazarm byla zkratka pro Svaz pro spolupráci s armádou a cílem této organizace bylo připravovat mladé brance pro službu v armádě a pak také rozvíjet fandy různých činností, jako je parašutismus, radioamatérství, střelectví, kynologie, bezmotorové létání atd., aby byli schopni se plně zapojit do obrany státu. Výhodou této organizace bylo to, že byla státem podporovaná a vy jste se mohli těmto činnostem věnovat za relativně přijatelnou cenu. Dnes se také můžete věnovat parašutismu nebo bezmotorovému létání, ale za tento koníček zaplatíte ranec.

Cílem podpory těchto spolků chce armáda dosáhnout toho, aby měla v zásobě fyzicky a technicky zdatné civilisty, které by mohla povolat v případě obrany státu. Otázkou zůstává, kolik těchto fyzicky zdatných a technicky připravených civilistů by se chtělo skutečně reálně zapojit do obrany státu v případě potřeby a uplatnit své dovednosti ve prospěch republiky? Odpověď na tuto otázku řeší Zákon o branné povinnosti v části první kde se mimo jiné uvádí „Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky plnit úkoly ozbrojených sil České republiky, zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem“, takže půjdeš, ať budeš chtít, nebo ne.

Faktem, ale zůstává že i špičkově připravený radioamatér, který nebude mít o službě v armádě ani povědomí, může být spíše na obtíž než ku prospěchu. Ve Svazarmu to bylo jasné. Byla povinnost základní vojenské služby a předpokládalo se, že „vojenské abecedě“ se mladý muž naučí na vojně. Takže Svazarm se skutečně zaměřoval pouze na danou oblast ( parašutismus, střelba, kynologie atd.) a další neřešil. V dnešní době by ale bylo dobré, aby se tyto spolky, kromě určité oblasti, jako je např. radioamatérství, zabývaly i jinými oblastmi, které mají souvislost s činností armády. Tak, aby člen tohoto spolku byl v případě povolání do mimořádné služby v armádě schopen se efektivně zapojit do obrany státu. Protože jinak bude daný člen spolku pouze využívat toho, že stát dotuje jeho koníčka, ale v případě potřeby jeho využitelnost klesá. Každopádně nová koncepce má určitě smysl a já osobně jsem rád, že MO tyto kroky učinilo.

 

Autor: Lumír Němec

Tagy článku