Putinovo konečné řešení. Opakuje obvinění o jaderných a biologických zbraních. Projev válečného zločince stylem připomíná Stalina

Putinovo konečné řešení. Opakuje obvinění o jaderných a biologických zbraních. Projev válečného zločince stylem připomíná Stalina
Autor fotografie: Wikimedia Commons (Stalin); Kremlin.ru CC BY 4.0 (Putin)|Popisek: Stalin, Putin
17 / 03 / 2022, 12:30

Je Vladimir Putin, kterého již mnozí státníci včetně amerického prezidenta Bidena, otevřeně označují za válečného zločince, při smyslech? Otázka, na kterou hledají odpověď nejpozději od zahájení války proti Ukrajině mnozí. V dnešním projevu šéf ruského státu sděluje například to, že bojová taktika rozvinutá ruskými silami „se plně osvědčila“ a „chlapci“ prokazují hrdinství, „aby zabránili obětem mezi civilním obyvatelstvem ukrajinských měst“. Jen několik hodin po zbabělém bombardování jasně označené budovy divadla v Mariupolu, do níž se uchýlili lidé vyhnaní dříve ze svých domovů, jde o neuvěřitelná slova. „My víme, že lžou. Oni vědí, že lžou. Oni vědí, že my víme, že lžou. My víme, že oni vědí, že my víme, že lžou. Ale stejně lžou,“ Alexandr Solženicyn.

Putin: „Vážení kolegové, dobré odpoledne!

Našeho setkání se účastní vedoucí představitelé vlády, zmocněnci prezidenta ve federálních okresech a hlavy ruských regionů.

Setkáváme se ve složité době, kdy naše ozbrojené síly vedou na Ukrajině a v Donbasu speciální vojenskou operaci. Připomínám, že na samém počátku, v ranních hodinách 24. února, jsem veřejně a otevřeně uvedl důvody a hlavní cíl ruských akcí. Je to pomoc našim lidem v Donbasu, kteří jsou již téměř osm let vystaveni skutečné genocidě těmi nejbarbarštějšími prostředky - blokádou, rozsáhlými trestnými akcemi, teroristickými útoky a neustálým dělostřeleckým ostřelováním. A za co? Jen proto, že usilovali o elementární lidská práva - žít podle zákonů a tradic svých předků, mluvit rodným jazykem a vychovávat své děti podle svých představ.

Kyjevské úřady přitom po celá ta léta nejenže ignorovaly a sabotovaly provádění minského balíčku opatření pro mírové urovnání krize, ale na konci loňského roku jej odmítly veřejně plnit.

Začaly také realizovat své plány na vstup do NATO. Kyjevské úřady navíc oznámily svůj záměr vyrobit vlastní jaderné zbraně a jejich nosiče. To byla skutečná hrozba. Již v dohledné budoucnosti by se pronacistický režim v Kyjevě mohl s technickou pomocí ze zahraničí dostat ke zbraním hromadného ničení a jeho cílem by samozřejmě bylo Rusko.

Ukrajina rovněž provozovala síť desítek laboratoří, v nichž se pod vedením a s finanční podporou Pentagonu prováděly vojenské programy biologických zbraní, včetně pokusů se vzorky koronaviru, antraxu, cholery, afrického moru prasat a dalších smrtelných chorob. Stopy po těchto tajných programech jsou nyní usilovně zahlazovány. Máme však všechny důvody se domnívat, že komponenty biologických zbraní byly ve skutečnosti vytvořeny v bezprostřední blízkosti Ruska, na území Ukrajiny.

Naše opakovaná varování, že takový vývoj přímo ohrožuje bezpečnost Ruska, Ukrajina a její patroni z USA a NATO ostentativně a cynicky odmítli.

Všechny diplomatické možnosti tak byly zcela vyčerpány. Jednoduše jsme neměli možnost vyřešit problémy, které vznikly bez našeho přičinění, pokojnou cestou. Proto jsme byli nuceni zahájit speciální vojenskou operaci.

Přítomnost ruských vojsk u Kyjeva a dalších měst na Ukrajině není způsobena naším záměrem tuto zemi obsadit. Takový cíl nemáme a výslovně jsem to zmínil i ve svém projevu 24. února.

Pokud jde o bojovou taktiku rozvinutá ruským ministerstvem obrany a naším generálním štábem, ta se plně osvědčila.

A naši chlapci - vojáci a důstojníci - prokazují odvahu a hrdinství a dělají vše, co je v jejich silách, aby zabránili obětem mezi civilním obyvatelstvem ukrajinských měst.

Chci to říci poprvé: na samém počátku operace v Donbasu byly kyjevské úřady různými kanály požádány, aby se vyhnuly nesmyslnému krveprolití, aby se nezapojovaly do bojových akcí, ale aby prostě stáhly svá vojska z Donbasu. Nechtěli. To je jejich rozhodnutí. Uvědomění si toho, co se děje v reálné situaci na místě, přijde nevyhnutelně.

Operace probíhá úspěšně a v přísném souladu s předem schválenými plány.

Podotýkám, že Ukrajina se za podpory Spojených států a řady západních zemí záměrně připravovala na násilný scénář, krvavou lázeň a etnické čistky v Donbasu. Masivní ofenziva na Donbasu a poté na Krymu byla jen otázkou času. A naše ozbrojené síly tyto plány překazily.

Kyjev se nejen připravoval na válku, na agresi proti Rusku, proti Donbasu - on ji vedl. Pokusy o organizování sabotáží a teroristického podzemí na Krymu neustaly. Boje v Donbasu, ostřelování mírových osad, probíhají již několik let. Během této doby bylo zabito téměř 14 000 civilistů včetně dětí.

Jak víte, 14. března byl proveden raketový úder na centrum Doněcka. Jednalo se o naprosto krvavý útok, při kterém zahynulo více než 20 lidí. A tento druh ostřelování trvá již několik dní. Útočí nevybíravě, na náměstích, s fanatismem a zběsilostí odsouzených - jako nacisté, kteří se v posledních dnech Třetí říše snažili vzít s sebou do hrobu co nejvíce nevinných obětí.

Co však zaráží svým krajním cynismem, jsou nejen nestoudné lži Kyjeva, který tvrdí, že to bylo Rusko (to je napadlo!), kdo údajně vypustil raketu na Doněck, ale také to, že takzvaný civilizovaný západní svět, evropský a americký tisk si doněcké tragédie vůbec nevšiml, jako by se nikdy nestala.

Stejně pokrytecky zavírali oči i před tím, když matky v Donbasu posledních osm let pohřbívaly své děti. Když byli zabiti staří lidé. Je to jen určitý druh morální degradace, naprosté odlidštění.

Nebylo možné dále tolerovat dlouholetý výsměch obyvatelům Donbasu. A aby ukončilo genocidu, uznalo Rusko lidové republiky Donbasu a uzavřelo s nimi smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci. Na základě těchto dohod požádaly republiky naši zemi o vojenskou pomoc při odražení agrese. A my jsme tuto pomoc poskytli - prostě jsme nemohli, neměli jsme na to právo.

Ale to, co chci zdůraznit a o co vás žádám, abyste věnovali pozornost, je následující: kdyby naše vojska působila pouze na území lidových republik, pomohla jim osvobodit jejich zemi, nebylo by to konečné řešení, nevedlo by to k míru a neodstranilo by to zásadní hrozbu - pro naši zemi, už pro Rusko. Naopak, kolem Donbasu a podél jeho hranic by vznikla nová frontová linie, ostřelování a provokace by pokračovaly. Jinými slovy, ozbrojený konflikt by se nekonečně vlekl, živený revanšistickou hysterií kyjevského režimu, zatímco vojenská infrastruktura NATO na Ukrajině by byla nasazena ještě rychleji a agresivněji: museli bychom čelit skutečnosti, že útočné zbraně Aliance jsou již na našich hranicích.

Opakuji - v zájmu sebeobrany a bezpečnosti Ruska nám nezbylo nic jiného než provést speciální vojenskou operaci. A všechny úkoly budou jistě splněny. Spolehlivě zajistíme bezpečnost Ruska a našeho lidu a nikdy nedovolíme, aby Ukrajina sloužila jako odrazový můstek pro agresivní akce proti naší zemi.

Byli jsme připraveni a připraveni diskutovat během jednání o otázkách, které jsou pro Rusko a naši budoucnost zásadní - o neutrálním statusu Ukrajiny, o demilitarizaci a denacifikaci. Naše země udělala vše pro to, aby tato jednání zorganizovala a vedla, protože si uvědomuje, že je třeba využít každé příležitosti k záchraně lidí a jejich životů.

Znovu a znovu se však přesvědčujeme, že kyjevskému režimu, který dostal od svých západních pánů za úkol vytvořit agresivní protiruský režim, je osud samotných Ukrajinců lhostejný. To, že umírají lidé, to, že se statisíce, miliony lidí staly uprchlíky, to, že se ve městech držených neonacisty a jejich ozbrojenými zločinci propuštěnými z vězení odehrává skutečná humanitární katastrofa - to vše je lhostejné.

Je nám také zřejmé, že západní patroni prostě tlačí kyjevské úřady k pokračování krveprolití. Dostávají stále více zbraní, zpravodajských informací a další pomoci, včetně vojenských poradců a žoldáků.

Jako zbraň si zvolili také ekonomické, finanční, obchodní a další sankce proti Rusku, které nyní mimochodem dopadají na samotné Evropany a Američany prostřednictvím rostoucích cen benzínu, energií, potravin, ztrátou pracovních míst spojených s ruským trhem. A není třeba, jak se říká, svalovat vinu na naši zemi.

Byl bych rád, kdyby mě obyčejní občané západních zemí slyšeli: nyní se vás snaží přesvědčit, že všechny vaše potíže jsou důsledkem nějakých nepřátelských akcí Ruska, že vaše vlastní peněženka by měla být použita na zaplacení boje proti mýtické ruské hrozbě. To vše je lež.

Pravdou však je, že současné problémy, kterým čelí miliony lidí na Západě, jsou výsledkem mnohaletého jednání, chyb, krátkozrakosti a ambicí vládnoucích elit jejich států. Tyto elity nepřemýšlejí o tom, jak zlepšit život svých občanů v západních zemích. Jsou posedlí svými osobními zájmy a superzisky.

Svědčí o tom údaje mezinárodních organizací, které jasně ukazují, že sociální problémy se i v předních západních zemích v posledních letech jen prohlubují, že se zvětšuje nerovnost, propast mezi chudými a bohatými a že se projevují rasové a národnostní konflikty. Mýtus o západní společnosti blahobytu, o takzvané zlaté miliardě, se hroutí.

Opakuji, že dnes musí celá planeta platit za ambice Západu, za jeho snahu udržet si jakýmikoliv prostředky svou nepolapitelnou nadvládu.

Uvalení sankcí je logickým pokračováním a koncentrovaným projevem nezodpovědné a krátkozraké politiky vlád a centrálních bank USA a zemí EU. Právě oni v posledních letech vlastníma rukama rozpoutali spirálu globální inflace, jejich kroky vedly k nárůstu globální chudoby a nerovnosti a k novým přílivům uprchlíků po celém světě. A vyvstává otázka: Kdo je nyní zodpovědný za miliony hladovějících v nejchudších zemích světa kvůli rostoucímu nedostatku potravin?

To je opět vážná rána pro celou světovou ekonomiku a obchod a pro důvěryhodnost amerického dolaru jako hlavní rezervní měny.

Nezákonné opatření zmrazit část devizových rezerv Ruské banky tak dělá tlustou čáru za spolehlivostí tzv. prvotřídních aktiv. USA i EU ve skutečnosti skutečně neplní své závazky vůči Rusku. Každý dnes ví, že finanční rezervy lze jednoduše ukrást. A když to uvidí, mnohé země mohou začít - jsem si jist, že se tak stane - přeměňovat své papírové a digitální úspory na reálné rezervy v podobě komodit, půdy, potravin, zlata a dalších reálných aktiv v blízké budoucnosti, což jen zvýší deficit na těchto trzích.

Dodal bych, že obstavení zahraničních aktiv a účtů ruských společností a jednotlivců je také lekcí pro národní podnikání, že není nic spolehlivějšího než investovat ve vlastní zemi. Sám jsem to řekl vícekrát.

Oceňujeme postoj těch zahraničních společností, které navzdory bezohlednému tlaku USA a jejich vazalů nadále pracují v naší zemi. V budoucnu jistě získají další možnosti rozvoje.

Známe i ty, kteří zbaběle zradili své partnery, zapomněli na odpovědnost vůči svým zaměstnancům a klientům v Rusku a spěchali získat zdánlivé dividendy za účast v protiruské kampani. Zároveň budeme na rozdíl od západních zemí respektovat vlastnická práva.

Co chci zdůraznit? Mělo by být jasné, že v každém případě by následoval nový balíček sankcí a omezení vůči nám. Chci zdůraznit následující. Naše vojenská operace na Ukrajině je pro Západ jen záminkou k uvalení dalších sankcí. Ano, samozřejmě, nyní jsou koncentrované. Ale referendum na Krymu, které se mimochodem konalo 16. března 2014, tedy přesně před osmi lety, a během něhož se obyvatelé Krymu a Sevastopolu svobodně rozhodli připojit ke své historické vlasti, bylo důvodem i pro ně, pro Západ.

Dovolte mi zopakovat: jde pouze o příležitosti. Politika zadržování a oslabování Ruska, včetně hospodářské izolace a blokády, je však vědomou a dlouhodobou strategií. Sami západní představitelé už neskrývají, že sankce nejsou namířeny proti jednotlivcům nebo firmám, ale že jejich cílem je zasáhnout celou naši domácí ekonomiku, sociální a humanitární sféru, každou rodinu, každého občana Ruska.

Takové kroky, jejichž cílem je zhoršit život milionů lidí, mají ve skutečnosti všechny znaky agrese, války vedené ekonomickými, politickými a informačními prostředky. Je totální a neskrývaná a, opakuji, takzvaná západní politická elita se o ní ani nestydí přímo mluvit.

Všechna ta slova o politické korektnosti, soukromém vlastnictví, svobodě projevu - to všechno padlo ze dne na den. Dokonce i olympijské principy byly pošlapány. Nestyděli se vyřizovat si účty ani s paralympioniky - takový "sport mimo politiku".

V mnoha západních zemích jsou dnes lidé pronásledováni jen proto, že pocházejí z Ruska: odmítají lékařskou péči, vylučují děti ze škol, vyhazují rodiče z práce, zakazují ruskou hudbu, kulturu a literaturu. Ve snaze "zlikvidovat" Rusko se Západ zbavil všech masek slušnosti, stal se neohrabaným a ukázal svou pravou povahu. Nabízí se přímá analogie s antisemitskými pogromy, které prováděli nacisté v Německu ve 30. letech 20. století a později jejich přisluhovači z mnoha evropských zemí, kteří se během Velké vlastenecké války připojili k Hitlerově agresi proti naší zemi.

Proti Rusku byl zahájen masivní útok i v kyberprostoru. Byla zahájena bezprecedentní informační kampaň, do níž se zapojila celosvětová sociální média a všechna západní média, jejichž objektivita a nezávislost se ukázaly být mýtem. Omezuje se přístup k informacím, lidé jsou zaplavováni obrovským množstvím podvrhů, propagandistických podvrhů - jinými slovy falzifikátů. Došlo to tak daleko, že na jedné z amerických sociálních sítí bylo přímo uvedeno, že je možné publikovat výzvy k vraždění ruských občanů.

Chápeme, jaké zdroje tato říše lži má, ale proti pravdě a spravedlnosti je stále bezmocná. Rusko bude světu důsledně sdělovat svůj postoj. Náš postoj je upřímný a otevřený a stále více lidí ho slyší, chápe a sdílí.

Chci říci zcela otevřeně: za pokryteckými řečmi a současnými kroky takzvaného kolektivního Západu se skrývají nepřátelské geopolitické cíle. Nepotřebují, prostě nepotřebují silné a suverénní Rusko, neodpustí nám náš nezávislý kurz ani obranu našich národních zájmů.

Pamatujeme si, jak podporovali separatismus, terorismus, podporovali teroristy a bandity na severním Kavkaze. Stejně jako v devadesátých letech a na počátku roku 2000 se nás opět snaží dorazit, rozdrtit, zahnat za hranice Mohaje, jak říkají lidé, udělat z nás slabou, závislou zemi, rozbít naši územní celistvost, rozparcelovat Rusko, aby se co nejlépe zmocnili Ruska. Nefungovalo to tehdy a nebude to fungovat ani teď.

Ano, samozřejmě se budou snažit vsadit na takzvanou pátou kolonu, na národní zrádce, na ty, kteří vydělávají peníze tady, v naší zemi, a žijí v ní, a "žijí" dokonce ne v zeměpisném slova smyslu, ale svými myšlenkami, svým otrockým vědomím.

Vůbec neodsuzuji ty, kteří mají vilu v Miami nebo na francouzské Riviéře, kteří se neobejdou bez foie gras, ústřic nebo takzvaných genderových svobod. To rozhodně není problém, ale opakuji, problém je v tom, že mnoho z těchto lidí je mentálně tam a ne tady, ne u nás, ne v Rusku. To je podle jejich názoru - podle jejich názoru! - znamení příslušnosti k vyšší kastě, k vyšší rase. Tito lidé jsou ochotni prodat svou matku, jen když jim bude dovoleno sedět v předpokoji této nejvyšší kasty. Chtějí být jako oni a napodobovat je ve všech možných ohledech. Zapomínají však nebo vůbec nechápou, že tato takzvaná vysoká kasta, pokud je potřebuje, je potřebuje jako postradatelný materiál, aby je mohla využít k co největšímu poškození našeho lidu.

Kolektivní Západ se snaží rozdělit naši společnost spekulacemi o vojenských ztrátách, o socioekonomických důsledcích sankcí, vyvolat občanskou konfrontaci v Rusku a pomocí své páté kolony se snaží dosáhnout svého cíle. A jak jsem již řekl, je tu jeden cíl - zničení Ruska.

Ale každý národ, tím spíše ruský, dokáže vždy rozeznat pravé vlastence od darebáků a zrádců a jednoduše je vyplivne jako komára, který mu náhodou vletěl do úst. Jsem přesvědčen, že tato přirozená a nutná sebeočista společnosti jen posílí naši zemi, naši solidaritu, soudržnost a připravenost čelit všem výzvám.

Takzvaný kolektivní Západ a jeho pátá kolona jsou zvyklí poměřovat všechno a všechny podle sebe. Věří, že všechno se dá koupit a prodat, a tak si myslí, že se zhroutíme a ustoupíme. Ale oni naši historii a naše lidi dobře neznají.

Ano, mnoho zemí na světě se už dávno smířilo s tím, že žijí se skloněnými zády a podřízeně přijímají všechna rozhodnutí svého panovníka a podřízeně se mu dívají do očí. Takto žije mnoho zemí. Bohužel i v Evropě.

Rusko však nikdy nebude v tak zuboženém a poníženém stavu a boj, který vedeme, je bojem za naši suverenitu, za budoucnost naší země a našich dětí. Budeme bojovat za právo být a zůstat Ruskem. Příkladem je nám odvaha a nezlomnost našich vojáků a důstojníků, věrných obránců vlasti.

Vážení kolegové!

Je zřejmé, že probíhající události dělají tlustou čáru za globální dominancí západních zemí v politice i ekonomice. Navíc zpochybňují ekonomický model, který byl v posledních desetiletích vnucen rozvojovým zemím a vlastně celému světu.

Dovolte mi zdůraznit, že posedlost Spojenými státy a jejich příznivci sankcemi nesdílejí země, kde žije více než polovina světové populace. Právě tyto státy představují nejrychleji rostoucí a nejperspektivnější část světové ekonomiky. Rusko je mezi nimi.

Ano, teď to pro nás není snadné. Ruské finanční společnosti, velké podniky, malé a střední podniky čelí nebývalému tlaku.

Bankovní systém byl sankcemi zasažen jako první, ale ruské banky se s touto výzvou vyrovnaly. Pracují doslova nepřetržitě, pokračují v provádění plateb a vyúčtování pro občany a zajišťují provoz podniků.

Druhá vlna sankcí měla za cíl vyvolat paniku v odvětví obchodu. Odhaduje se, že za poslední tři týdny přesáhla dodatečná poptávka po zboží jeden bilion rublů. Domácí výrobci, dodavatelé, dopravní a logistické společnosti však udělali vše pro to, aby se zabránilo rozsáhlému nedostatku zboží v obchodních řetězcích.

Rád bych vyjádřil vděčnost ruské podnikatelské komunitě, pracovníkům firem, bank a organizací, kteří nejen účinně reagují na výzvy sankcí, ale také vytvářejí základy pro další udržitelný rozvoj naší ekonomiky. A zvlášť bych chtěl ocenit vládu, Banku Ruska, vedoucí představitele složek Ruské federace a regionální a městské týmy. V současném náročném prostředí řešíte výzvy, kterým čelíte, zodpovědně.

Je zřejmé, že se nám nepodařilo zorganizovat ekonomický blitzkrieg proti Rusku, demoralizovat naši společnost a bezostyšně se do nás pustit, takže se jistě dočkáme pokusů o zvýšení tlaku na naši zemi. Ale i tyto potíže překonáme. Ruská ekonomika se určitě přizpůsobí nové realitě. Posílíme naši technologickou a vědeckou suverenitu, budeme směřovat další zdroje na podporu zemědělství, výroby, infrastruktury a bytové výstavby a budeme pokračovat v rozvoji zahraničně-obchodních vztahů s cílem mít rychle rostoucí a dynamické mezinárodní trhy.

Nová realita si nepochybně vyžádá hluboké strukturální změny v naší ekonomice, a nebudu zastírat, že nebudou snadné, povedou k dočasnému zvýšení inflace a nezaměstnanosti.

V této situaci je naším úkolem tato rizika minimalizovat. Nejen důsledně plnit všechny sociální závazky státu, ale také spustit nové, účinnější mechanismy podpory občanů a jejich příjmů.

Hlavním cílem je ochrana matek, dětí a podpora rodin s dětmi. Jak víte, bylo již rozhodnuto, že od 1. dubna budou zavedeny platby pro děti ve věku od 8 do 16 let včetně, které vyrůstají v rodinách s nízkými příjmy. Výše příspěvku se pohybuje od poloviny do jednoho životního minima na každé dítě daného věku. Dnes je to v celé zemi v průměru až 12 300 rublů. Budeme tak mít jednotný systém podpory od okamžiku, kdy nastávající matka čeká dítě, až do doby, kdy dítě dosáhne věku 17 let.

Ukládám vládě, aby zajistila, že tento systém bude fungovat tak, aby včas zohledňoval změny ve finanční situaci rodin. To znamená, že pokud rodič přijde o práci nebo se ocitne v jiné obtížné životní situaci, měla by rodina co nejrychleji začít dostávat pomoc od státu.

Žádám také vládu, aby přezkoumala účinnost podpůrných opatření pro osoby, které v krátké době ztratily zaměstnání. Je zřejmé, že tato opatření by měla být rozšířena, a to i prostřednictvím mechanismu společenské smlouvy.

Chápu, že rostoucí ceny vážně ovlivňují příjmy lidí, a proto brzy přijmeme rozhodnutí o zvýšení všech sociálních dávek včetně přídavků a důchodů, o zvýšení minimální mzdy a životního minima a o zvýšení platů ve veřejném sektoru. Žádám vládu, aby vypočítala přesné parametry takového zvýšení.

A zdůrazňuji, že i v současné obtížné situaci musíme na konci roku snížit chudobu a nerovnost. To je i dnes splnitelný úkol. Žádám vládu a regiony, aby se na splnění tohoto úkolu zaměřily. A dodal bych, že nejde jen o ekonomickou otázku, to všichni chápeme, ale také o otázku sociální spravedlnosti.

Nyní hodně záleží na iniciativě vedoucích představitelů jednotlivých složek federace, na jejich ochotě převzít odpovědnost. Dnes jsem podepsal dekret, který dává šéfům krajů další pravomoci - budou moci pružně a rychle rozhodovat o podpoře našich občanů, ekonomiky a sociální oblasti na základě skutečné situace na místě. Chtěl bych připomenout, že právě tato logika umožňuje zohlednit situaci v každém regionu, v každém městě, v každé vesnici - a ta není všude stejná - a takto jsme postavili naše protikoronavirová opatření.

Nařídil jsem všem složkám federální vlády v regionech, aby v příštích šesti měsících povinně koordinovaly svou práci s regionálními orgány a aby guvernéři zřídili operační štáby pro zajištění hospodářského rozvoje a osobně tuto práci vedli.

Co by mělo být prioritou?

Klíčovou roli při překonávání současných problémů by měly hrát soukromé podniky, které jsou schopny v krátké době přebudovat logistiku, najít nové dodavatele, zvýšit výrobu poptávaných výrobků. Na tom, jak rychle soukromé podniky najdou a přijmou správná rozhodnutí, závisí udržení zaměstnanosti, příjmů a mezd občanů a obecně zajištění stabilního, rytmického fungování ekonomiky. Proto musíme na vnější tlak reagovat maximální podnikatelskou svobodou a podporou podnikatelských iniciativ.

Žádám vládu, orgány činné v trestním řízení a dozorové orgány, aby pokračovaly v práci na odstraňování neodůvodněných administrativních a regulačních překážek. Kromě toho nemůžeme odvádět pozornost podniků a regionálních orgánů od řešení nejnaléhavějších a nejnaléhavějších problémů tím, že je budeme zatěžovat nejrůznějšími kontrolami a inspekcemi.

Jedním z klíčových problémů podniků je nyní nedostatek provozního kapitálu, nedostupnost a vysoká cena úvěrů, ale centrální banka musela přijmout příslušná opatření. V této souvislosti nařizuji provést následující kroky.

Za prvé. Podniky, které plní zakázky od úřadů, a společnosti se státní účastí by měly co nejdříve obdržet peníze za dodané zboží a služby a vrátit se zpět do podnikání. V této souvislosti navrhuji zvýšit výši zálohových plateb v rámci státních zakázek. Záloha by neměla být nižší než polovina celkové částky zakázky a lhůta splatnosti za dodané zboží a služby by měla být zkrácena na sedm pracovních dnů. Obdobné rozhodnutí musí být přijato i na úrovni složek federace, obcí a podniků se státní účastí.

Druhý. Musíme rozšířit možnosti podnikatelů získat další zdroje od rozvojových institucí. Mluvím o rozšíření činnosti Továrny na projektové financování (u nás funguje a funguje dobře, praxe ukázala její smysluplnost), o poskytování zdrojů pro podnikatelské investiční záměry prostřednictvím Fondu rozvoje průmyslu (jeden z opravdu dobrých nástrojů), Banky pro malé a střední podniky a navíc prostřednictvím regionálních podpůrných institucí, včetně záručních fondů. Ukládám vládě, aby přidělila další prostředky na tyto regionální nástroje subjektům federace.

Rád bych upozornil vládu a naše kolegy v regionech na následující: nejdůležitějším úkolem je zajistit dostupnost zboží na spotřebitelském trhu, zejména základního zboží, léků a zdravotnických výrobků. Logistické a jiné objektivní problémy, které vedou ke skokovému nárůstu cen, je třeba řešit rychle. Zároveň nesmí docházet k ručním zásahům do regulace cen. Právě zvýšení nabídky by mělo vést ke snížení a stabilizaci cen.

Samostatně bych se rád obrátil na naše vývozce. V situacích, kdy jsou potíže s dodávkami na zahraniční trhy, nesmíme omezovat výrobu, ale naopak uvádět na domácí trh další objemy zboží. To by mělo objektivně vést ke snížení cen v zemi, včetně cen benzínu, nafty, asfaltu, kovů a dalšího exportního zboží. Žádám vládu a Federální antimonopolní úřad, jakož i regionální orgány, aby situaci na těchto trzích průběžně monitorovaly.

Další. Vzhledem k novým výzvám, kterým Rusko čelí, musíme zachovat a rozšířit náš dlouhodobý rozvojový program, včetně realizace všech plánovaných projektů na federální i regionální úrovni. Musíme plně využít potenciál našeho rozpočtového systému jako motivačního nástroje.

Federální financování projektů a stavebních projektů bude poskytnuto v plné výši, jak bylo dohodnuto. Navíc jsme se již v prosinci rozhodli poskytnout dodatečné finanční prostředky, pokud by se náklady na stavbu objektivně zvýšily.

Myslím, že je důležité poznamenat, že v současné situaci nebudou žádné problémy s financováním z federálního rozpočtu. Naše ekonomika dnes generuje dostatečné a dobré příjmy, což znamená, že se nebudeme muset uchylovat k emisím. Centrální banka jednoduše řečeno nebude muset tisknout peníze. Máme příjmy - tržní příjmy, zdravé příjmy. Problémem nyní nejsou peníze. Zdroje máme, opakuji to znovu. Hlavní potíže se týkají dodávek komponentů, zařízení, stavebních materiálů a organizace práce dodavatelů.

Proto se může měnit načasování a způsoby realizace konkrétních projektů, jejich fáze, což bude vyžadovat koordinovanou práci mezi úřady a zástupci podnikatelské sféry, nucenou realizaci projektů náhrady dovozu - to je to, co je důležité.

Současně je důležité zjednodušit interakci mezi regiony a federálními orgány, poskytnout složkám větší volnost v manévrování se zdroji, jakož i možnost zahájit nové stavby a programy.

Regionům již byly například přiděleny dodatečné finanční prostředky na výstavbu silnic. Žádám vládu, aby se zabývala otázkou navýšení finančních prostředků na další infrastrukturní objekty, které lze převzít již v letošním roce, a také navýšením nákupů od ruských firem, například i na obnovu veřejné dopravy.

Je zřejmé, že rozpočty složek jsou nyní vážně dodatečně zatíženy, a proto, jak jsme se dohodli, budeme dodatečně indexovat dotace na vyrovnávání fiskální kapacity. Využijeme i další opatření na podporu regionálních financí, a to taková, že všechny splátky rozpočtových úvěrů plánované na letošní rok budou odloženy a posunuty doprava, jak se říká, zatímco splátky komerčních úvěrů budou v případě potřeby nahrazeny rozpočtovými úvěry. Žádám vládu, aby se touto problematikou podrobně zabývala a prozkoumala každý konkrétní případ. Pouze taková individuální práce povede k požadovanému výsledku.

Ministerstvo financí navíc poskytne bezpodmínečnou úvěrovou linku každému subjektu Ruské federace. Bude činit deset procent z celkových příjmů a splatnost nastane nejdříve na konci tohoto roku.

Zachováme objem úvěrů z rozpočtu na infrastrukturu. Ukládám vládě, aby zajistila pružné řízení tohoto programu a zohlednila všechny obtíže spojené s realizací projektů, jak jsem již uvedl. Regiony by měly být schopny rychle rozhodovat o změně portfolia a obsahu projektů a zaměřit se na ty, které lze v současném prostředí realizovat s maximální efektivitou. V případě potřeby zvážíme možné zvýšení objemu úvěrů na infrastrukturu. Je to možné, jde to. Obecně budeme situaci v oblasti regionálních financí pečlivě sledovat a v případě potřeby přijmeme další rozhodnutí na jejich podporu.

Zdůrazňuji, že přímá komunikace mezi všemi úrovněmi státní správy a jasný algoritmus jsou nyní klíčové. Státní rada a její specializované komise již prokázaly svou účinnost. Žádám Výbor pro státní správu v čele se Sergejem Sobjaninem, aby společně s našimi vládními kolegy identifikoval problematické otázky regionální agendy, vypracoval nejlepší řešení a aplikoval je ve všech ruských regionech. S epidemií máme dobré zkušenosti.

Vážení kolegové!

Naše ekonomika, státní rozpočet a soukromé podniky mají všechny potřebné zdroje k řešení dlouhodobých výzev. Je třeba dosáhnout všech strategických národních cílů, které jsme si stanovili pro období do roku 2030. Současné výzvy a příležitosti, které přinášejí, by nás měly jen mobilizovat - k tomu bychom se měli nastavit, zaměřit se na dosažení hmatatelných výsledků ve prospěch občanů.

Je zřejmé, že naše programy bude třeba doladit a že je zde zapotřebí iniciativy podnikatelské sféry, vědců a veřejných sdružení. V této souvislosti žádám regiony, aby se aktivně zapojily do organizace fóra Agentury pro strategické iniciativy Silné nápady pro novou dobu, kde bude moci každý občan Ruska představit své návrhy, konkrétní projekty zaměřené na rozvoj svého města, regionu a země jako celku.

Dovolte mi zopakovat: současná situace je pro nás všechny jistě výzvou. Jsem si jist, že ji projdeme důstojně; tvrdou prací, společnou prací a vzájemnou podporou překonáme všechny obtíže a staneme se ještě silnějšími, jak tomu bylo vždy v historii tisíciletého Ruska. Chci, abyste se o to snažili.“

Zdroj: kremlin.ru

(přeloženo s využitím Deepl)

Tagy článku