Rád bych pracoval na renovaci letounu MiG-15 nebo Aero C-3B, říká v rozhovoru pro SM Lukáš Syrový ze státního podniku LOM PRAHA

Rád bych pracoval na renovaci letounu MiG-15 nebo Aero C-3B, říká v rozhovoru pro SM Lukáš Syrový ze státního podniku LOM PRAHA
Autor fotografie: LOM PRAHA|Popisek: Vrtulník SM-2 dokončený v roce 2022
29 / 12 / 2022, 13:00


Odborné know-how státního podniku LOM PRAHA nemá spojitost pouze se zapojením do modernizace Armády České republiky například v projektu vrtulníků Bell H-1 nebo případné implementace letounů F-35 Lightning II, ale i s opravami historických unikátů z muzejních sbírek. Tuto ojedinělou a záslužnou činnost již bezmála deset roků provádí renovátorský tým ze Závodu letadel LOM PRAHA, který vede vedoucí pracoviště draků letadel Lukáš Syrový.

Jak je LOM PRAHA vybaven personálně a technicky pro renovační práce?

Renovační práce, které provádíme nejen pro Vojenský historický ústav (VHÚ), ale i další letecká muzea, ve většině případů nevyžadují žádné speciální vybavení odlišné od toho, které používáme při našich běžných opravách. Pokud je situace, že potřebujeme nějaký konkrétní přípravek pro starší typ letadla, spolupracujeme například s kolegy z Leteckého muzea ve Kbelích na jeho případném zapůjčení z jejích vybavení.

Co se týká personálu, který se na renovacích podílí, máme již za těch několik let vytvořenou jakousi neoficiální skupinu, která se těmto renovacím věnuje a je v případě potřeby doplňována o další kolegy.

Jaké schopnosti či dovednosti se očekávají od mechanika, který se pouští do renovace starších či historických strojů?

Mimo standardních dovedností a schopností, které se očekávají od každého leteckého technika, je to rozšíření spektra naší činnosti. Bezprostřední spojitost s historií letectví, a to zejména toho českého a československého, protože převážná většina dosud restaurovaných strojů je s touto historií nerozlučně spjata, je naprosto unikátní.

Nedávno byla představena renovace historického stroje Mi-24D Hind z Leteckého muzea Koněšín. Jak dlouho celý proces trval?

Předně bych rád upřesnil, že se nejednalo o typickou renovaci, spíš bych řekl kompletaci vrtulníku o díly a vybavení, které se podařilo kolegům z Leteckého muzea Koněšín dohledat a dále o obnovu unikátní kamufláže. Stav, v jakém se dnes vrtulník nachází, tak ještě není kompletní renovací, v té budou jistě v budoucnu pokračovat kolegové z Leteckého muzea Koněšín, a to především doplněním a renovací dílů a vybavení, které dosud na vrtulníku schází. Do současného stavu trvaly práce cca půl roku, ale je třeba zmínit, že jsme je prováděli s kolegy zejména o víkendech ve svém volném čase.

                                           Avia CB-33 v průběhu renovace (Foto: LOM PRAHA)

 

Jaká fáze renovačního procesu podle Vás byla nejobtížnější?

Nejobtížnější se ukázala instalace hlavního reduktoru. Bohužel se nám nepodařilo získat všechny části k jeho uchycení na drak vrtulníku a proto museli kolegové z Leteckého muzea Koněšín řešit výrobu replik těchto uchycovacich dílů. Naštěstí se vše podařilo.

Komplexně jste renovovali také polský vrtulník WSK SM-2 ze začátku 60. let. Aplikuje se na tento stroj odlišný renovační postup než na Mi-24? V čem je SM-2 unikátní z Vašeho pohledu?

U vrtulníku SM-2 byla situace poněkud odlišná, jedná se o vrtulník, kde byl VHÚ specifikován rozsah renovačních prací, který bylo třeba pečlivě dodržet. Přestože postupy se u obou vrtulníků prakticky neliší, u stroje SM-2 byly práce prováděny do mnohem větší hloubky, v některých případech i nad rámec původní specifikace.

Unikátnost tohoto stroje je nasnadě, jedná se o jediný kus vrtulníku typu SM-2, který byl do Československa dodán počátkem šedesátých let. A z hlediska současného stavu si dovolím tvrdit, že se jedná a nejlépe zrestaurovaný kus na světě.

 

               Legendární MI-24D, první spolupráce s Leteckým muzeem Koněšín (Foto: LOM PRAHA)

 

Renovujete převážně historické exponáty VHÚ. Na jakých projektech jste kooperovali a jaké chystáte do budoucna?

Našima rukama prošly například tyto stroje: L-160 Brigadýr 1. prototyp, dále Mi-4B, L-39 1. prototyp, Fouga Magister, MiG-21 MFN, MiG-21UMN, L-29, Avia CB-33 a SM-2. V současné době pracujeme na vrtulníku Mi-24D ev. č. 0220. Jeho renovace by měla být dokončena v průběhu roku 2023. Rovněž nelze opomenout, že provozujeme, respektive udržujeme v letuschopném stavu historická letadla Let C-11 (od roku 1991) a poměrně nově Zlín Z-381 z majetku VHÚ.

Existuje nějaká Vaše osobní výzva, do které byste se chtěl pustit v rámci renovace?

Ano, existuje. Mým osobním cílem je letoun MiG-15, u kterého se traduje, že se před dodáním do Československa účastnil korejské války. Dalším strojem je Aero C-3B, které se nám podařilo zachránit počátkem tisíciletí a jehož trup je nyní ve sbírkách Leteckého muzea ve Kbelích. U tohoto stroje se jedná o jediný dochovaný kus „bombardovací“ varianty na světě.

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.