ReDat – elektronický systém z Pardubic dokáže zaznamenat a analyzovat miliony hovorů nebo pomáhat při vyšetřování leteckých havárií

ReDat – elektronický systém z Pardubic dokáže zaznamenat a analyzovat miliony hovorů nebo pomáhat při vyšetřování leteckých havárií
16 / 04 / 2019, 17:00

Pardubická společnost RETIA je předním českým výrobcem radarové techniky a elektronických systémů světové úrovně. V minulém roce oslavila již 25. výročí své existence. Mezi nejvýznamnější produkty firmy pro civilní sektor patří záznamový a analytický systém ReDat. Na jeho charakteristiky, možnosti a také obchodní aktivity společnosti RETIA v této oblasti jsme se zeptali ředitele záznamových systémů ReDat Ing. Marcela Šparlinka.

RETIA spadá pod křídla skupiny CSG Aerospace a i proto nabízí svůj systém ReDat v oblastech letecké dopravy a řízení letového provozu. Je to důkaz univerzálnosti použití tohoto systému i jeho výjimečných vlastností. ReDat mimo jiné doplňuje portfolio dalších firem z divize CSG Aerospace, jako jsou CS Soft nebo ELDIS, které produkují radarovou techniku pro leteckou dopravu na letištích nebo elektronické systémy potřebné pro řízení letového provozu. Proto se také tyto firmy společně účastnily například únorového veletrhu Air India 2019 v Bangalore nebo březnového veletrhu World ATM Congress 2019 ve španělském Madridu, kde RETIA svůj systém prezentovala novým potenciálním zákazníkům.

Pane řediteli, mohl byste vysvětlit, co to ReDat ve své podstatě je a kdy začal jeho vývoj?

ReDat je velice sofistikovaný systém pro záznam hlasu, obrazu a dalších relevantních dat, které jsou automaticky analyzovány, aby byly v přehledné a strukturované formě předloženy lidem pracujících v řídících procesech. S vývojem jsme začínali v roce 1995, kdy jsme vyrobili první záznamový systém radarových dat, úspěch nás přesvědčil o rozšíření platformy pro komerční využití zejména pro železnice, policii a elektrárny. Dnes náš systém najdete v kontaktních centrech, bankách, na letištích, u mobilních operátorů, u složek Integrovaného záchranného systému… atd. Dá se říci, že zejména tam, kde ze sluchátka uslyšíte onu obligátní větu: „V rámci zlepšování kvality služeb může být váš hovor monitorován.“ 

Proč jste v Retii před lety k vývoji ReDatu přistoupili a dá se říci, kolik podobných systémů vůbec existuje?

O záznamové systémy byl od začátku 90. let velký zájem, a to především v obranném průmyslu a také v dopravní infrastruktuře. Proto jsme s vývojem začali, a právě do těchto odvětví jsme první ReDaty dodávali.  Ovšem nebyla dostupná technika, ani interfacové karty pro digitální komunikaci (začali jsme s PIKA kartami), za krátko jsme tedy vyvinuli vlastní, které stále zdokonalujeme. Při tom jsme kladli velký důraz na zabezpečení dat a hierarchii přístupových práv. Díky tehdejší nestabilitě běžných operačních systémů jsme od začátku stavěli na spolehlivém realtimovém operačním systému, díky kterému nemusíme řešit zranitelnost dnešních komerčních operačních systémů. Konkurence je velká, což samozřejmě žene technologický vývoj vpřed. Výhodou naší firmy je, že má 25leté zkušenosti z této oblasti, navíc jsme středně velká firma. Máme tedy kapacity na vývoj komplexních systémů, ale zároveň jsme flexibilní, máme tým specialistů, kteří jsou na vývoji osobně zainteresováni, a můžeme nabídnout profesionální produkt přizpůsobitelný požadavkům zákazníků za přijatelnou cenu.

Můžete přiblížit strukturu celého sytému ReDat, určitě jde o komplexní záležitost.

Základní funkcí systému ReDat je spolehlivý záznam nejrůznějších komunikačních kanálů přenášených na variabilních, mezi sebou často nekompatibilních technologiích. A základním stavebním kamenem ReDatu je záznamová jednotka logger, kterou nazýváme ReDat3. Jde v podstatě o náležitě upravený a nastavený průmyslový počítač, který funguje nepřetržitě, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Logger zaznamenává nejen hlas, ale i obraz nebo další data (např. M2M komunikaci). Díky tomu patří ReDat mezi nejuniverzálnější systémy tohoto druhu. Každý logger je navíc vybaven nástroji pro integraci se systémy třetích stran, čímž se našim zákazníkům otevírají další široké možnosti využití ReDatu i záznamů jím získaných.

redat

Stejně důležitou součástí struktury ReDatu je softwarová nástavba záznamové jednotky, kterou nazýváme ReDat eXperience. Obsahuje kompletní sadu nástrojů pro správu hlasových záznamů a Quality Management kontaktních center, dispečinků a telekomunikačních operátorů, včetně hlasových analýz a záznamu komunikace operátorů. Díky ReDat eXperience je možné členit uživatele komunikačních kanálů i záznamové zdroje, přičemž práci ulehčuje možnost volby skladby aplikací i rozsáhlá jazyková podpora. 

Kde se nejvíce ReDat a jeho systémové složky uplatňují?

Uplatňují se především ve třech segmentech – řízení letového provozu, kontaktní centra a dispečinky. Co se týče oblasti řízení letového provozu, tam ReDat slouží k záznamu komunikace řídících operátorů navigujících letadla při přeletech, přistáních a vzletech nebo pohybu po letištích. V kontaktních centrech využívají ReDat především mobilní operátoři, dodavatelé služeb a energií nebo banky. Tam ReDat slouží k ověřování správnosti podávaných informací, pomáhá analyzovat výsledky práce operátorů a zvyšovat jejich efektivitu. ReDat se uplatňuje i na dispečincích složek Integrovaného záchranného systému, tedy u policie, záchranné služby i hasičů, nebo u městské policie či dopravních podniků, kde je nutnost záznamu a archivace dění na komunikačních kanálech.

Čím je segment řízení letecké dopravy specifický? Jaké zajímavé projekty jste realizovali, a do kterých zemí jste záznamový systém již dodali?

Segment řízení letového provozu (ATM/ATC) vyžaduje po záznamovém systému nejen odpovídající kvalitu, maximální stabilitu a bezpečnost, ale musí plnit i spoustu technických a administrativních požadavků. ReDat pro ATM/ATC tyto požadavky splňuje a lze se na něj v této oblasti bezesporu spolehnout. Na letištích je nezbytné zaznamenávat nejen hlas, ale i jiné vstupy (např. obraz na monitorech, radarová data, uzavřené televizní okruhy CCTV, meteodata atd.). Díky získaným datům, která jsou bezpečně zálohována a chráněna proti zneužití, odcizení nebo neoprávněné manipulaci, lze zrekonstruovat situaci tak, jako kdyby se právě odehrála přímo před pozorovatelem. Systém ReDat dodáváme do mnoha zemí několika kontinentů. Pro nás jsou velmi cennými referencemi dodávky a instalace ReDatu v zemích EU, ale i v Africe či Asii. V Indii například systémy ReDat pomáhají s provozem na 41 letištích.

Co vše lze pomocí ReDatu zaznamenávat a jak se se záznamy dá dále pracovat? Jak pomohou získaná data z ReDatu při vyšetřování mimořádných leteckých událostí?

Pomocí ReDatu se zaznamenává hlas ve všech jeho podobách. Může se tedy jednat o hlasovou komunikaci probíhající prostřednictvím telefonních linek či radiostanic, hlasy přenášené směrovými mikrofony nebo ambientními mikrofony u dispečerských pultů. Vedle toho však ReDat dokáže pořizovat hardwarový záznam datové komunikace na různých rozhraních (DVI-D, DP, USB). Jde především o záznam dat získávaných z radarových zařízení, z obrazovek s vysokým rozlišením (až 4K), ale také dokáže zaznamenat například činnost klávesnic a myší u počítačů. Veškeré tyto údaje se ukládají do databáze společně s přesným určením času pořízení.

V případě, že dojde k události, kterou je potřeba vyšetřit nebo určit, co bylo v daný časový moment řečeno na sledovaném kanále nebo napsáno na klávesnici či jaký byl pohyb počítačové myši, náš systém zobrazí vybrané kanály na časové ose a podrobná analýza ReDatem zaznamenaných dat může začít. To lze samozřejmě využít i při vyšetřování mimořádných leteckých událostí, havárií a podobně, ReDat je totiž velmi přesný a průkazný záznamový i analytický nástroj.

ReDat je schopen provádět mimo jiné i hlasovou analýzu, co si pod tím můžeme představit? A k čemu může taková analýza uživatelům sloužit?

Hlasové analýzy jsou součástí modulu ReDat Topic Detection, což je unikátní softwarový systém pro porozumění obsahu mluvené řeči s využitím umělé inteligence. V dnešním globalizovaném světě existují virtuální uzly (například už zmiňovaná kontaktní centra a dispečinky všech typů) s velkou koncentrací nestrukturovaných dat, zejména hovorů. V hovorových datech těchto uzlů se ukrývá obrovské množství životně důležitých a jinak těžko využitelných informací. Právě ReDat Topic Detection dokáže na základě porozumění textu klasifikovat hovorová data podle „témat“ do kategorií i s následnou analýzou vztahů mezi nimi. Následně lze získat vizuální prezentaci zjištěných výsledků podle potřeb uživatele. Pomocí nástroje ReDat Topic Detection lze tedy získat přehled o obsahu všech hovorů procházejících uzlem, může se jednat i o milióny hovorů. 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace