Ředitel LOM Praha Jiří Protiva: státní podnik je stabilizovaný a svým partnerům má co nabídnout

Ředitel LOM Praha Jiří Protiva: státní podnik je stabilizovaný a svým partnerům má co nabídnout
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Jiří Protiva, ředitel LOM Praha
14 / 10 / 2021, 09:00

Během veletrhu IDET 2021 poskytl Security Magazínu rozhovor ředitel státního podniku LOM Praha, pan Jiří Protiva. Zajímala nás hospodářská situace podniku, do kterého nastupoval jako krizový manažer v únoru letošního roku, projekty, kterým se LOM Praha v současnosti věnuje i vývoj situace ohledně zakázky na zajištění životního cyklu vrtulníků systému H-1, které přijdou do výzbroje AČR v roce 2023.

video: youtube

  • Do LOM Praha jste nastoupil poměrně nedávno v hospodářsky obtížné situaci tohoto státního podniku, nadto v době probíhající pandemie koronaviru, jak se nyní státnímu podniku LOM Praha daří?

Máte pravdu. Byl jsem pověřen řízením podniku v období jeho krize, dá se říci. Byl jsem tam jmenován jako krizový manažer, abych podnik z obchodního i z finančního pohledu pozvedl. Abych obecně podnik stabilizoval, což byl hlavní úkol. A musím říci, že se nám to společně s mým týmem daří.

Daří se nám to z několika důvodů. Podařilo se nám nově nastavit komunikaci státního podniku, a to nejenom vůči našim zákazníkům, ale i vůči odborné a laické veřejnosti. A zejména se nám podařilo prezentovat široké odborné portfolio, které lze ve státním podniku využít. Protože i já, než jsem do něj nastoupil, jsem podnik vnímal pouze jako vrtulníky. A ono tomu tak není a máme i další portfolia, která jsou velice zajímavá.

  • Přesně tak. LOM Praha, Letecké opravny Malešice, ale také Létáme, Opravujeme, Modernizujeme, jakým hlavním projektům se v současné době věnujete?

On ten hashtag právě naznačuje, že již nejsme Letecké opravny Malešice, ale že máme širší záběr portfolia. Určitě zůstáváme u toho hlavního, co musíme zabezpečovat pro Armádu České republiky, a to je ruská platforma vrtulníků Mi. Nyní nicméně přecházíme i na další portfolio, a to je zabezpečení nových amerických vrtulníků v rámci nového přezbrojovacího projektu na vrtulníky společnosti Bell, platformy H-1. A to je řekněme druhá noha, na které bychom chtěli do budoucna stát.

Ale jsou to i další zakázky, které souvisejí s různými modernizacemi a zástavbami, a nejen do vrtulníkové techniky. A již jsem to zmínil na začátku, jedná se také o nevojenské portfolio, které bychom právě i v období po pandemii chtěli nabídnout zejména domácímu českému průmyslu. Je to například galvanovna, je to strojní obrábění, jsou to CNC stroje nebo nedestruktivní testování, a nabízíme kapacity, které mohou ostatním firmám, a znovu říkám zejména českým, chybět, a my je takto můžeme doplnit a najít efektivní synergie.

  • Zmínil jste ruské vrtulníky řady Mi. LOM Praha je jediným certifikovaným poskytovatelem oprav pro tyto vrtulníky na území NATO a EU. Ze kterých zemí máte v tomto ohledu zákazníky?

Máte pravdu v tom, že jsme unikátní tím, že máme kompletně zabezpečen životní cyklus, co se týká servisu a oprav. A samozřejmě prioritou pro nás musí vždy zůstat česká armáda, pro kterou tu jsme. Nicméně naše kapacity jsou takového charakteru, že je můžeme nabídnout i do zahraničí. V současné době mohu zmínit, že jsme minulý rok předali vrtulníky do Burkiny Faso. A aktuálně nyní probíhá konečná fáze generální opravy do Ghany.

Nejsou to samozřejmě jen generální opravy. Umíme opravovat různé těžké agregáty, reduktory, pomocná startovací zařízení a podobně. A to vše nabízíme nejen na evropském trhu, ale také na asijském a americkém.

  • Jak se vyvíjí jednání s americkými partnery ohledně zajištění životního cyklu amerických vrtulníků systému H-1 pro Armádu České republiky?

Musím konstatovat, že tento proces se v posledním roce opravdu pohnul dopředu. My v rámci té americké platformy hovoříme o dvou liniích. Ta první je zabezpečení simulačního výcviku. Tam jsme s Ministerstvem obrany teď těsně před podpisem smlouvy na podporu simulačního výcviku pro AČR. A druhá linie, o které intenzivně vyjednáváme, to je zabezpečení životního cyklu poté, kdy vrtulníky v roce 2023 doputují do České republiky.

  • Jsme na IDETu, jak hodnotíte letošní ročník, a s čím se mohou návštěvníci vaší expozice seznámit?

Já jsem rád, že po delší době, což bylo způsobeno pandemií koronaviru, se zase můžeme potkat. Máte tady partnery na jednom místě. Nejen partnery ze státní sféry, ale také z českého i zahraničního průmyslu, byznysu, a je velmi důležité se potkávat, debatovat. Ale musím říci, že jsem překvapen tím, kam se jednotlivé firmy během pandemie posunuly. Nejen my, ale i ostatní kolem nás.

Co můžete vidět u nás, to je samozřejmě portfolio klasických oprav a servisu, nejen té ruské a americké platformy, ale vracíme se zpět například k servisu pístových motorů. A umíme různé zástavby a na stánku prezentujeme unikátní zástavbu kulometu HERSTAL (FN MAG) právě do vrtulníkové platformy Mi, ale která je aplikovatelná i na jiné letouny.

Tagy článku