Rezort obrany ukončil hodnotenie ponúk systémov protivzdušnej obrany, pripravuje odporúčanie najlepšieho riešenia pre vládu SR

Rezort obrany ukončil hodnotenie ponúk systémov protivzdušnej obrany, pripravuje odporúčanie najlepšieho riešenia pre vládu SR
Autor fotografie: Tatra|Popisek: Protivzdušný systém SPYDER
17 / 09 / 2023, 09:00

Ministerstvo obrany SR ukončilo proces posudzovania ponúk na dodanie systémov protivzdušnej obrany veľmi krátkeho a stredného dosahu. V nadväznosti na vyhodnotenie pripravil expertný tím návrh najlepších riešení, ktorý zohľadňuje viacero relevantných kritérií vrátane technickej spôsobilosti, obstarávacej ceny, integrovanej logistickej podpory, nákladov na prevádzku, termínov dodávok a výcviku obslúh.

Na základe hodnotenia expertov rezort obrany odporúča v prvej etape obstaranie prostredníctvom uzatvorenia medzivládnej dohody na dodanie jedného mobilného systému stredného dosahu s Izraelom. Za izraelskou ponukou sa umiestnila nemecká a francúzska. 

Pre zabezpečenie prenosných kompletov protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu odporučí rezort obrany uzatvorenie medzivládnej dohody s Poľskom. V poradí vyhodnotenia nasleduje Švédsko, Francúzsko a Južná Kórea.

Ministerstvo obrany SR predložilo návrh na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze, nasledovať bude predloženie materiálu s odporúčaním na rokovanie vlády SR, ktorá prijme finálne rozhodnutie.

V prípade neúspešných rokovaní s vybraným štátom ministerstvo obrany navrhne pokračovať v rokovaniach s nesledujúcimi štátmi podľa stanoveného poradia.

Ako pripomenul štátny tajomník MO SR Marian Majer, otázka zabezpečenia komplexnej a modernej protivzdušnej obrany Slovenskej republiky patrí medzi dlhodobé nedostatky v obranných spôsobilostiach krajiny. „Platí, že vďaka spojencom máme príležitosť vyriešiť túto potrebu k spokojnosti aj z hľadiska hodnoty, ktorú môžeme v rámci dostupných zdrojov získať. Výsledné návrhy riešení reflektujú špecifické potreby našich ozbrojených síl a krajiny,“ uviedol.

„Na základe skúseností z prebiehajúceho konfliktu musí nielen Slovensko, ale aj  mnoho spojeneckých štátov riešiť urgentnú potrebu rozvoja spôsobilostí protivzdušnej obrany. Táto situácia preto vytvára veľkú záťaž na existujúce výrobné kapacity, čoho dôsledkom je rast cien a predlžovanie doby dodávok. Z uvedených dôvodov je pre Slovensko nevyhnutné urobiť toto rozhodnutie čo najskôr,“ upresnil generálny riaditeľ Sekcie modernizácie MO SR a národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Michal Homza.

Celkové obstarávacie náklady na obidva typy systémov protivzdušnej obrany na základe odporúčaných ponúk sú vo výške 193 985 880 eur vrátane DPH, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 196 450 677 eur vrátane DPH. Dodanie obstaranej techniky sa v rámci ponúk jednotlivých vlád pohybuje v rozmedzí rokov 2024 až 2027. Záverečné rozhodnutie pri výbere najvhodnejšieho riešenia urobí vláda SR.

 

Zdroj: Ministerstvo obrany SR

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.