Rozpočet MO 2024: Tradiční chaos. Kolik vlastně AČR potřebuje vozidel pro speciální síly?

Rozpočet MO 2024: Tradiční chaos. Kolik vlastně AČR potřebuje vozidel pro speciální síly?
Autor fotografie: Ministerstvo obrany | Public domain|Popisek: Nová vozidla nahradí stávající Land Rover Defender 110
31 / 10 / 2023, 10:00

V návrhu rozpočtu pro rok 2024 je v kapitole Ministerstva obrany uvedena částka 657,58 milionu korun za 12 bojových vozidel pro speciální síly. Dosavadní informace, intenzívně diskutované poslanci výboru pro obranu letos na jaře, hovořily o 24 vozidlech za 1,5 miliardy korun. Vozidla chce ministerstvo koupit napřímo od společnosti LPP s.r.o.

Výbor pro obranu se bude na své 33. schůzi věnovat Návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2024 – kapitola 307 – Ministerstvo obrany. Mezi jednotlivými položkami figuruje kromě dalšího již zmíněná celková částka za pořízení 246 pásových BVP CV90 s příslušenstvím za 70,667 miliard korun, která je o více než 10 miliard vyšší než při podpisu ministerstvem prezentovaná cena cca 59,7 miliardy. Ale zajímavých míst obsahuje návrh rozpočtu na rok 2024 více.

Pod identifikačním číslem 107V421002223 se skrývá zakázka pojmenovaná "Bojové vozidlo (automobil osobní terénní pancéřovaný) – nákup". Jde o téma, které vzbudilo velkou pozornost letos na jaře, kdy vyšlo najevo, že se ministerstvo chystá přímým oslovením společnosti LPP s.r.o. Jiřího Sauera pořídit pro 601. skupinu speciálních sil 24 bojových vozidel od britského výrobce Supacat, uváděná cena se pohybovala od 1,5 do 2 miliard korun.

Se způsobem zadání vyslovilo souhlas 26. ledna 2023 Kolegium ministryně obrany: "na základě vyjádření všech členů Kolegia a na základě potřeb Armády České republiky se stanoveným způsobem zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem "Bojové vozidlo - aut. os. ter. pancéřovaný", kdy bude zakázka zadávána podle ustanovení § 29 písm. b) zákona postupem přiměřeným jednacímu řízení bez uveřejnění, a to přímým oslovením společnosti LPP s.r.o."

V návrhu rozpočtu na rok 2024 je napsáno: "Realizací akce č. 107V421002223 – Bojové vozidlo (automobil osobní terénní pancéřovaný) – nákup (období financování 2024-2025) bude pořízením 12 bojových vozidel zabezpečeno udržení schopností dlouhodobého působení bez dozásobení na vozidlech v prostředí, kde je požadováno vysoké situační povědomí. Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla zahájena v roce 2023."

V roce 2024 má na tuto akvizici být vynaloženo 515,68 milionu, v roce 2025 141,9 milionu, celkem tedy 657,58 milionu korun, méně než polovina původní ceny za 24 kusů. Jestliže jedno vozidlo vycházelo původně cca na 62,5 milionu, podle návrhu rozpočtu na rok 2024 je to 55 milionů za kus. S tím, že výběr dodavatele byl zahájen – podle všeho se stále jedná o společnost LPP s.r.o., s jejímž výběrem "na základě potřeb AČR" souhlasilo v lednu kolegium. To je pozoruhodné, a pozoruhodnější je náhlá potřeba pouhé poloviny dříve požadovaných kusů.

V letošním roce jsme viděli změnu v přístupu k akvizicím ze strany armády například v případě taktických dronů. Bezmála hotový nákup ministerstvo pozastavilo, protože armáda tuto potřebu náhle s vágním odkazem na zkušenosti z Ukrajiny přehodnotila. Přehodnotila také požadavky na lehká útočná vozidla, což je projekt s nákupem vozidel pro 601. skupinu speciálních sil příbuzný. Výběrové řízení na vozidla pro výsadkáře (a v budoucnu také průzkumníky) bylo zrušeno a má vzniknout nový projekt. Nyní tedy zjišťujeme, že zásadní změnou prošlo také zadání/požadavek na bojová vozidla pro speciální síly.

Ve věci zakázky na bojová vozidla pro speciální síly se cítí být podjatý první náměstek ministryně obrany František Šulc. Ministerstvo disponuje jeho čestným prohlášením z 25. ledna, které to uvádí takto explicitně, a v němž se náměstek zavazuje, že se ani do budoucna nebude na rozhodování v této věci podílet.

V dubnu na výboru pro obranu vysvětloval okolnosti zakázky také náčelník generálního štábu Řehka. Hovořil o provedené studii proveditelnosti, v jejímž rámci byla zvažována řada možností "na základě požadavků speciálních sil, jejichž zástupci na zpracování studie dohlíželi a kontrolovali ho" – vyloučil přitom jakékoli politické vměšování do procesu. Proč speciální síly původně žádali 24 kusů, ale nově jim má stačit 12 kusů vozidel? V čem se změnila jejich specifikace, že jejich jednotková cena nově vychází lépe než před půl rokem, a to v situaci stále vysoké inflace a neutuchající poptávce po vojenské technice všude ve světě?

Jedním z důvodů, pro něž byla zrušena zakázka na lehká útočná vozidla, byl fakt, že nabídková cena od všech čtyř uchazečů asi dvojnásobně překračovala cenu předpokládanou. Za 159 vozidel v ministerstvem předpokládané hodnotě asi 5,5 miliardy chtěl Vojenský technický ústav 11,2 miliardy, a další nabídky zněly na 8,7 miliardy, 9,1 miliardy a 7,8 miliardy, tedy jednotková cena na vozidlo v těchto případech oscilovala mezi 49 a 70 miliony korun. Ministerstvo původně kalkulovalo cca 35 milionů za jedno. Ale v případě vozidel pro speciální síly bylo velkorysejší, tam měla cena být, jak jsme již uvedlo, 62,5, tedy téměř dvojnásobná proti vozidlům pro výsadkáře.

Armáda také v té době vysvětlovala rozdíl v obecném určení obou těchto druhů bojové techniky. Ovšem v dnešních aktuálních číslech se v tomto kontextu opravdu vyznat nelze. "Jednodušší" vozidlo pro výsadkáře mělo podle nabídky státního podniku vyjít na 70 milionů, ale náročnější ("trojnásobek délky úkolu a vyšší nosnost, široká paleta zbraní i senzorických přístrojů, o třetinu vyšší hmotnost, vyšší balistická ochrana") vozidlo pro speciální síly podle návrhu státního rozpočtu vyjde na 55 milionů.

V dubnu se ministryně obrany na výboru pro obranu ptal poslanec Ratiborský (ANO), kdy došlo k rozhodnutí o potřebě 24 vozidel. Připomněl, že v roce 2011 chtěly speciální síly tři vozidla a neúspěšný projekt vozidel Perun se týkal čtyř kusů. Odpověď v rámci veřejně přístupné části probíraného bodu nedostal. Ministryně jen uvedla, že dosud o ničem rozhodnuto nebylo a že výběrové řízení je v procesu. Nyní se již náklady na tento projekt objevují v návrhu rozpočtu a rozhodnutí, pokud dosud nepadlo, zřejmě přijde brzy. Do detailu není vidět. Ale jisté je, že muselo dojít k zásadní změně zadání.

Zdroj: Návrh státního rozpočtu ČR na rok 2024

Tagy článku