Rumunsko sní o tancích Abrams: Nástrahy a úskalí jejich možného pořízení

Rumunsko sní o tancích Abrams:  Nástrahy a úskalí jejich možného pořízení
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Tank Abrams
16 / 03 / 2023, 14:00

Zatímco většina Evropy v rámci vyzbrojování na moderní MBT se orientuje na tanky LEOPARD, Francie si drží tanky Leclerc a spolupracuje s Německem na vývoji evropské bojové platformy budoucnosti MGCS, Velká Británie s Německem spolupracuje na modernizaci MBT CHALLENGER 3 a Itálie naznačila odklon od domácí produkce MBT ARIETE, Polsko pořizuje korejské K2 Black Panther a americké ABRAMS a nyní i Rumunsko dle vyjádření generálního ředitele ředitelství pro vyzbrojování gen.por. Teodora Incicase zatím interně cestou parlamentu jedná o možnosti pořídit minimálně jeden prapor MBT ABRAMS.

Zatímco po Evropě a i v Turecku jako členu NATO je možné aplikovat „sharing & pooling“, tedy sdílení a vytváření zásob, Polsko ani Rumunsko nemá za souseda žádnou armádu vyzbrojenou tanky ABRAMS. Navíc Polsko má jasně předdefinovaný hlavní operační směr na Bělorusko, sever Ukrajiny a Rusko, kdežto Rumunsko je spíše vázáno na jižní křídlo NATO, tedy směrem na Moldavsko, jih Ukrajiny a jih Ruska včetně Krymu a dále po hranice Gruzie, nebo v součinnosti s Tureckem a Bulharskem směrem na Sýrii, Irák a Írán a samozřejmě jih Ruska přes Arménii, Ázerbájdžán a Gruzii.

A široko daleko žádné Abramsy, jediné, co lze sdílet s ostatními členy je standardizovaná munice NATO. I proto se stále hlasitěji v nejvyšších vojenských kruzích mluví nejen o standardizaci, ale i unifikaci. Ve prospěch MBT ABRAMS jistě hovoří jejich úspěšnost ve válených konfliktech, balistická ochrana a kvalita systému velení a řízení palby, v jejich neprospěch značně vysoké provozní náklady v rámci životního cyklu. Navíc v Evropě nikde není servisní a opravárenská základna, takže si budou muset vypomáhat Rumunsko s Polskem, otázkou je, zda USA obnoví alespoň částečně své bojové síly v Evropě včetně MBT ABRAMS, nebo se budou ubírat spíše cestou jiných a modernějších technologií.

Nová generace tanků ABRAMS má pracovní označení ABRAMS X. Jeho konstrukce by měla být kromě korby odlišná. Hmotnost má být snížena o 20t, věž má být bezosádková a pohonná jednotka hybridní. Navíc se hovoří o silné implementaci umělé Inteligence, kdy stejně jako letouny mají létat v doprovodu dronů označených jako „Loyal Wingman“, MBT by měly být doprovázeny skupinou malých robotických systémů s vysokou palebnou silou a průchodivostí terénem. Vzhledem k malé siluetě budou též velmi obtížným, ale nebezpečným cílem.

Další otázkou je budoucí organizační struktura tankových sil rumunské armády. Americký tankový prapor by měl mít dle zdroje 50–60 tanků, kdežto evropské armády jsou na mnohem nižších stavech. V organizaci zděděné po Varšavské smlouvě má tankový prapor 32 tanků – 3 roty po 10 tancích (četa 3 tanky, rota 3 čety a velitelský tank velitele roty, prapor 3 roty, velitelský tank velitele praporu a spojovací tank. Dále jsou samozřejmě nezbytná odpovídající vyprošťovací vozidla obvykle na platformě daného MBT schopná jej vyprostit nebo odvléci. AČR plánovala vysoká čísla modernizace, pak se hovořilo pouze o 33 T-72 M4 CZ, ale vyrobeno jich bylo 30 kdy 3 jsou velitelské s určením pro velitele rot.

Rumunsko musí tedy zvážit své ekonomické možnosti, tedy kolik tanků, do jaké organizační struktury, životní cyklu, náhradní díly a výcvik. Problémem Rumunska, stejně jako Bulharska, je neujasněná koncepce rozvoje ozbrojených sil a vysoká fluktuace na nejvyšších místech, tedy velmi časté názorové změny na to „jak dál“. Toto se projevilo třeba ve vyjednáváních o OT, BVP nebo stíhacích letounech. A je nutno si přiznat, že americká strana je schopna v počátcích poskytnout mnohem lákavější nabídky než evropská konkurence.

Pro USA, vzhledem k plánovanému přechodu na moderní technologie je též zásadní si vytvořit nová odbytiště a samozřejmě omezovat konkurenci, ať to je v Asii Rusko nebo Čína, nebo v Evropě Německo a Francie. Navíc při přezbrojení americké armády ne všechny tanky ABRAMS budou zakonzervovány na „hřbitovech vojenské techniky“ v pouštích Arizony a je výhodnější je prodat nebo i darovat, než je likvidovat či konzervovat. Polsko i Rumunsko tako umožní americkému výrobci zakotvit v Evropě na desetiletí a narušit homogenitu odbytiště pouze evropských zbrojovek. Moderní zbraňové systémy budoucnosti s umělou inteligencí si budou moci dovolit jen nejsilnější ekonomiky, což Rumunsko jistě není, takže tanky jako M1 ABRAMS sloužící v různých modifikacích od r.1980 budeme vídat ještě dlouhou dobu.

 

Zdroj: agerpres.ro, defence-blog.com, reuters.com

Tagy článku