Ruský zbrojní průmysl na exportních úbytích, ztrácí na všech trzích

Ruský zbrojní průmysl na exportních úbytích, ztrácí na všech trzích
Autor fotografie: jimvivas1 / Flickr|Popisek: T-90
12 / 11 / 2023, 15:45

Události na Ukrajině a ruská válečná kampaň nejen pozměnily geopolitické prostředí, ale současně výrazněji zasáhly zbrojní trhy. Rusko, tradičně jeden z předních hráčů na poli obranného průmyslu, poměrně rychle ztrácí půdu pod nohama, což není dáno jen politickými ohledy, ale také technickými ekonomickými možnostmi jeho produktů.

Nepanují zřejmě pochyby o tom, že válka na Ukrajině, k níž zavelel Vladimir Putin 24. února 2022 má
nejen geopolitické dopady na Rusko, ale rovněž ovlivňuje schopnost uplatnění jeho výrobků jako
tradičního zbrojního dodavatele na světových trzích. V letech 2010-2021 objem ruských dodávek tanků rostl, nicméně dynamika zbrojního trhu prochází podstatnými změnami.


Začátek války na Ukrajině sice dal za vznik jakémusi ,,tankového boomu", který je však lukrativní pouze
pro ruské výrobce, na druhé straně se za téměř dva roky válečné kampaně ukázalo, že Rusko je velmi
neefektivní v konstrukci nových tanků, což také indikovaly první měsíce konfliktu, během nichž agresor
ztratil stovky tanků.

T-55


Rusko dokonce nasazuje na horké ukrajinské bojiště ,,muzejní" tanky jako například T-55 nebo T-62,
které jsou používány jako palebná podpora pro bojová vozidla pěchoty, na druhou stranu jsou jako
typické produkty sovětské doby nejzranitelnější. A Rusko ztrácí tanky dál včetně nejmodernějších T-90M. Na blogu Oryx se objevila zajímavá informace, podle níž k 12. září 2023 ztratilo Rusko nejméně 79 kusů T-90, zahrnující v to 34 T-90A, což není rozhodně málo.


Na ruskou pozici předního dodavatele tanků a dalších obrněných vozidel mají také vliv balíčky sankcí,
které na Moskvu uvalilo západní společenství. Prohlubující se sankce, které budou pokračovat i nadále,
ve svých důsledcích vedly k omezení či snížení počtu potenciálních zahraničních zákazníků, kteří již po 24. únoru 2023 nevidí Rusko jako dlouhodobě spolehlivého partnera. Jeho úlohu pak začínají přebírat země jako Čína a také v Evropě zvlášť aktivní Jižní Korea, která je úspěšná například s dodávkou tanků K2 Black Panther, na který si ukázala i Varšava včetně samohybných houfnic K9.

K9 Thunder

Dá se předpokládat i rostoucí zájem o čínské nové tanky VT4 a VT5, které mohou představovat pro řadu
potenciálních zahraničních klientů cenově dostupné a přitom efektivní řešení. A čínská průbojná politika
na zahraničních trzích může ve střednědobém výhledu slavit i na úkor Ruska nemalé úspěchy.
Rusko nemá jen potíže, jež vycházejí z uvalování balíčků sankcí, ale problémy objektivně existují v
kvalitě jeho produktů. Mezi hlavními potížemi, jimiž tanky trpí, je zejména špatná elektronika, systémová
propojení, dále munice umístěná ve věži a také na rozdíl od západních protějšků špatná aktivní ochrana
tanků, věc na které ještě musí Rusko hodně zapracovat.


Snížení důvěry Ruska spojené s jeho citelnějším ústupem ze světových zbrojních trhů je však evidentní
také u kolových platforem, nejen u tanků. Ruské kolové obrněné platformy musí svádět pomyslnou bitvu s moderně pancéřovanými bojovými vozidly pěchoty a dalšími vozidly, kde je ,,ústup ze slávy" také patrný. Zahraniční zákazníci preferují moderní vozidla kombinující spolehlivost, mobilitu a dobrou
ochranu a tyto a další požadavky není schopno Rusko řádně a v potřebné kvalitě splnit.


Zřetelně však přibývá Rusku také konkurence na poli dělostřeleckých systémů - USA, Izrael, ale také již
zmiňovaná Čína. Zde je zejména podstatná efektivita a přesnost zbraňového systému, a nikoliv kvantita.
Jednotlivé země dávají přednost vývojovým řešením, které mohou poskytnout strategickou výhodu. A
zde ruské systémy opět ztrácejí. Podobně bychom výše zmíněné tvrzení mohli aplikovat i na vojenské
letectvo, kde ruské letouny a vrtulníky jsou postupně nahrazovány západními protějšky, protože nemají
moderní systémy a jejich modernizační potenciál je objektivně omezený.


Rusko se tak v současné době dostává do situace, kdy ostatní velmoci začínají tradičního zbrojního
dodavatele překonávat v oblasti inovací, technologií, vývoje a kvality. Válka na Ukrajině Rusku v tomto
ohledu nepomáhá, a jak to zatím vypadá, negativní trend bude v tomto ohledu pokračovat.

Zdroj: Defence Blog

Tagy článku