Samohybné houfnice DANA bude pro armádu i nadále opravovat STV Group. Vojáci se s nimi rozloučí za čtyři roky

Samohybné houfnice DANA bude pro armádu i nadále opravovat STV Group. Vojáci se s nimi rozloučí za čtyři roky
Autor fotografie: STV Group|Popisek: Opravy ShKH DANA vz. 77 v Poličce
22 / 04 / 2022, 11:00

Ve středu 6. dubna uzavřelo Ministerstvo obrany zastoupeným ředitelem Agentury logistiky plk. gšt. Jaroslavem Jírů rámcovou dohodu s STV Group, jejímž předmětem jsou běžné opravy a udržování samohybných kanónových houfnic DANA ráže 152 mm z výzbroje Armády České republiky. Uzavření čtyřleté dohody v hodnotě 110 milionů Kč navazuje na podobnou dohodu z minulého období a je potvrzením bezproblémového průběhu údržby dělostřeleckého systému pro poslední čtyři roky, kdy bude AČR tato ikonická děla nasazovat - postupně je nahradí v roce 2021 pořízené samohybné kanóny CAESAR ráže 155 mm NATO.

"Ministerstvo obrany České republiky uzavřelo rámcovou dohodu s STV GROUP na opravy samohybných houfnic vz. 77 DANA. Budeme tak jako v minulém období pečovat následující 4 roky o tyto legendy naší armády. Vojáci si mohou pod novou rámcovou dohodou objednat opravy až do výše 110 milionů korun vč. DPH," uvedla společnost STV Group.

Armáda České republiky v současnosti provozuje šedesát kusů ShKH DANA (Dělo automobilní nabíjené automaticky) vz. 77, z nich 48 u jednotek 13. dělostřeleckého pluku v Jincích, deset při Velitelství výcviku - Vojenské akademii ve Vyškově, a dva v Centru zabezpečení materiálem v Týništi n. Orlicí. Jde o zlomek z celkové produkce 672 samohybných houfnic vyráběných v závodech ZŤS Dubnica nad Váhom od roku 1980.

Hlavní zbraní je houfnice ráže 152,4 mm s maximálním dostřelem 18700 m (s dálkovým granátem do 20000 m). Může vést i přímou palbu. Je určena k boji s dělostřeleckými prostředky nepřítele, ničení míst velení, palebných a radiotechnických prostředků, živé síly, obranných staveb a opevnění. Díky automatickému nabíjení činí rychlost střelby čtyři výstřely za minutu, s ručním nabíjením pak dvě.

Svými parametry ovšem již tento dělostřelecký systém neodpovídá současným požadavkům, což bylo hlavním důvodem rozhodnutí o jejich náhradě dělem ráže 155 mm NATO v podobě 52 francouzských samohybných kanónů CAESAR. Ty mají standardní dostřel 30 km a s poloautomatickým systémem nabíjení jsou v ustáleném režimu schopné vypálit šest ran za 45 sekund. Granáty pro nová děla bude vyrábět rovněž STV Group v Poličce, samospalitené hnací náplně pak pardubická Explosia. Dodávky CAESARů budou probíhat do roku 2026, a do té doby budou také v AČR sloužit houfnice DANA, které budou následně uloženy.

Úkolem STV Group bude podle uzavřené dohody zjišťování technického stavu s cílem detekovat rozsah závad, zjištění jejich příčiny, stanovení potřeby materiálu a náhradních dílů a předpokládané ceny a lhůty provedení oprav. Součástí běžných oprav pak mohou také být výměny nebo opravy součástí v soupravě náhradních dílů a příslušenství, provedení údržby po třech letech provozu podvozkové a nástavbové části, výměny pneumatik a akumulátorů a provedení zákonných revizí a kalibrací určených technických zařízení. Opravy budou prováděny v provozovně STV Group v Poličce na základě výzvy zpracované Agenturou logistiky.

Ve smlouvě je mj. uvedeno, že opravy nebudou prováděny formou "kanibalizace", tj. při nedostatku náhradních dílů demontáží dílů z jedné ShKH ve prospěch jiné. Na jednotlivé dílčí plnění může být uplatněno státní ověřování jakosti provedené Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování. Záruka za jakost provedené služby je sjednána na dobu 12 měsíců, záruka na jakost vyměněných náhradních dílů pak 24 měsíců.

Předchozí rámcová dohoda shodného rozsahu z roku 2018 měla hodnotu do 90 milionů Kč vč. DPH. Uzavření dohody pro období 2022-2026 potvrzuje spokojenost zadavatele s úrovní služeb poskytovaných společností STV Group.

Zdroj: Registr smluv, STV Group

Tagy článku