Samohybné minomety pro AČR – možným řešením je systém Patria NEMO

Samohybné minomety pro AČR – možným řešením je systém Patria NEMO
Autor fotografie: foto: Patrick A. Albright, Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Patria NEMO
28 / 10 / 2022, 13:00

V milníku 2025 platné Koncepce výstavby Armády České republiky čteme, že pro dělostřelectvo budou pořízena samohybná děla a minomety. Smlouva na samohybná děla byla podepsána v roce 2021. Vybrán byl systém CAESAR od francouzské společnosti NEXTER na podvozku Tatra 8x8. Pokud jde o samohybné minomety, které mají perspektivně nahradit tažené/vezené minomety PRAM-L a dosluhující samohybné minomety na pásovém podvozku PRAM-S u minometných baterií praporů 4. a 7. brigády, lze očekávat, že bude mít armáda zájem o kolovou platformu pro brigádu rychlého nasazení, a o pásovou platformu, ideálně stejného typu jako nová BVP, pro 7. ("těžkou") mechanizovanou brigádu.

Dosud zveřejněné obecné specifikace pro samohybný minomet, který by měl být pořízen v letech 2023-2025, hovoří o osádce 4 osob, 25letém životním cyklu a celkovém počtu 62 kusů. Tento celkový počet se přitom zřejmě vztahuje na obě brigády (+ výcvik a záloha). Požadována je ráže 120 mm, schopnost vystřelovat tříštivo-trhavou (HE), dýmovou (SMK) a osvětlovací (ILL/ILL IR) munici. Zbraň má mít automatizovaný systém řízení palby dělostřelectva a automatické zamíření pro nepřímou střelbu, a schopnost vést polopřímou a přímou střelbu. Tento požadavek, pokud zůstane v platnosti, efektivně vyřazuje řešení spočívající umístění minometu uvnitř vozidla, střílejícího přes otevřené poklopy ("krovky") - přímou palbu lze vést buď z hlavně lafetované na čele vozidla (jako u PRAM-S), nebo z otočné věže.

Armáda dále požaduje schopnost vytvoření dýmové clony v okolí vozidla, protiminovou ochranu a ochranu proti dělostřeleckým šrapnelům a pěchotním zbraním. Z hlediska mobility pak měrný výkon motoru 18-25 kW/t, rychlost na silnici alespoň 70 km/h, v terénu alespoň 40 km/h, dojezd 400-500 km a leteckou přepravitelnost (bez upřesnění), a obvyklé spojovací a informační systémy, vč. kolektivního systému automatizované ochrany proti účinkům zbraní hromadného ničení.

Probíhají jednání o pořízení pásových bojových vozidel pěchoty CV90 od švédského výrobce BAE SYSTEMS. Na rozdíl od slovenské zakázky přitom mezi sedmi požadovanými variantami BVP v českém projektu varianta samohybného minometu chybí. Kromě malého počtu samohybných minometů PRAM-S na pásovém podvozku BVP-1 jsou minometné baterie 7. brigády vyzbrojeny stejně jako minometné baterie 4. brigády rychlého nasazení, tedy minomety PRAM-L převáženými k tomu speciálně určenými vozidly Tatra 8x8. Moderní samohybný minomet na pásovém podvozku by 7. brigádě "slušel", je však současně prakticky vyloučeno, že by takový typ vozidla sloužil u 4. brigády, která se posledních pásových vozidel zbavila relativně nedávno, a veškerá její technika je postavena na kolech.

Do úvahy připadají prakticky pouze dvě platformy, tedy obrněné vozidlo TITUS 6x6, a mnohem pravděpodobněji PANDUR 8x8. Pro ten ostatně již varianta nosiče minometu vznikla v roce 2017 ve společnosti Tatra Defence Vehicle (120 mm ShM Pandur II 8x8 CZ). Jde v podstatě o ekvivalent amerického vozidla M113 Stryker MC. V prostoru, který varianta KBVP využívá pro přepravu výsadku, je v tomto případě instalován minomet Soltam Cardom. Jde o jednodušší a levnější řešení, které ovšem neumožňuje vedení přímé palby.

Pro splnění takového požadavku je třeba věžového uspořádání, přičemž trh takových systémů nenabízí mnoho. Mezi nejznámější věžové minometné komplety patří dvouhlavňový AMOS a Patria NEMO (New MOrtar – Nový minomet) od finské společnosti Patria. AMOS by byl pro subtilnější kolový podvozek Panduru zřejmě příliš velkou zátěží, ale NEMO se jeví jako možné řešení.

Minomet Patria NEMO byl vyvinutý v letech 2005-2007. Je umístěný v bezosádkové věži s odměrem 360° a náměrem -3 až 85°, disponuje záložním ručním ovládáním. Jde o zbraň ráže 120mm s 3metrovým hladkým vývrtem hlavně a rychlostí palby 7-10 ran za minutu. Patria NEMO může také vést palbu s vícenásobným dopadem (MRSI), kdy až 6 granátů zasáhne cíl současně. Lehká a kompaktní věž je snadno instalovatelná na lehké pásové podvozky nebo kolová obrněná vozidla třídy 6x6/8x8 či plavidla námořnictva.

Patria NEMO se vyznačuje modulární konstrukcí, a proto zaručuje maximální flexibilitu a možnost další modernizace pro různorodé požadavky na splnění specifických potřeb moderního vedení války a hrozeb v měnícím se prostředí. Díky síti senzorů a vysoké úrovni situačního povědomí umožňuje systém řízení palby NEMO operace typu "senzor-střelec".

Systém řízení palby poskytuje plány palebné podpory a palebné úkoly, které jsou prostřednictvím taktické datové sítě přenášeny do systémů velení a řízení. Rozhodnutí o palebné podpoře se přijímají v centru řízení palby a jednotky Patria NEMO provádějí palebné mise přesně na cíl. Zaměřovací systém pro přímou palbu může být použit pro indentifikaci cíle a získání úplného přehledu o situaci na bojišti.

Výhody systému Patria NEMO

 • Kompaktní, mobilní, věžový a dálkově ovládaný minometný systém
 • Možnost palby za pohybu
 • Vysoká rychlost palby
 • Vynikající ochrana posádky
 • Rychlé nasazení pro zamezení protibaterijní palby
 • Možnosti nepřímého, přímého a MRSI s funkcí direct lay
 • Síťově orientované řízení boje
 • Modulární balistická ochrana proti pěchotním zbraním, střepinám a IED
 • NBC ochrana a ochrana před výbuchem
 • Snížené namáhání nosiče
 • Velká zásoba munice
 • Kompatibilní se všemi standardními typy 120mm munice pro hladké minomety i s inteligentní řízenou municí
 • Plný 360° odměr
 • Náměr -3° až + 85° (přímá i nepřímá palba)

Z uvedených dat je evidentní, že po technické/bojové stránce systém Patria NEMO splňuje veškeré požadavky. Je to mobilita, plná automatizace, náměr (schopnost i přímé palby), odměr, kadence střelby a různé druhy munice. Co se systému řízení palby týče, vždy závisí na zákazníkovi, jaký systém používá. A vzhledem k tomu, že NEMO je zaveden i v Saudské Arábii nebo Spojených Arabských Emirátech není problém úpravy. Takže pro AČR zbývá rozhodnout, na jakou platformu by bojový komplet měl být integrován a jaký bude centrální systém řízení palby dělostřelectva.

V oblasti samohybných minometů se všemi těmito schopnostmi není moc možností, NEMO by jistě mohla být dobrá volba.

Zdroj: KVAČR 2030; Modernizační projekty AČR; patriagroup.com

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.