Silná trojka z Výboru pro obranu: Když bouchnou do stolu, Metnar srazí podpatky. Kdo koriguje procesy na obraně

Silná trojka z Výboru pro obranu: Když bouchnou do stolu, Metnar srazí podpatky. Kdo koriguje procesy na obraně
Popisek: Jana Černochová, Pavel Růžička, Karel Krejza
18 / 09 / 2020, 11:00

Jak sledujeme nejen na příkladu kauzy servisování kolových bojových vozidel pěchoty Pandur II 8x8 CZ, sněmovnímu Výboru pro obranu se dlouhodobě daří ovlivňovat rozhodnutí přijímaná na Metnarově ministerstvu. Mezi jeho nejviditelnější a nejaktivnější členy patří trio poslanců, před nimiž má ministr obrany Metnar a celé jeho ministerstvo zřejmý respekt: předsedkyně výboru Jana Černochová (ODS), a poslanci Karel Krejza (ODS) a Pavel Růžička (ANO). Během řady posledních kauz jsme měli příležitost sledovat, že se jim podařilo vymoci si změnu rozhodnutí, vysvětlení, nebo vyvození odpovědnost za chyby.

Ve srovnání s některými spojeneckými zeměmi, jako je sousední Polsko nebo nedaleké Maďarsko, zaostáváme z hlediska modernizačních procesů, ale situace ozbrojených sil by mohla být horší nebýt chvalitebné pozornosti a aktivity Výboru pro obranu, který od listopadu 2017 vede Jana Černochová, a mezi jehož výrazné tváře patří Karel Krejza nebo Pavel Růžička. Tomuto triu se v uplynulém období podařilo efektní, ale především efektivní razancí přispět k přijatelnější formě realizace některých projektů.

Příkladem je výše zmíněná rámcová smlouva na servisování KBVP Pandur II. S jejich servisem se armáda složitě potýkala od začátku. Byly na něj od počátku vyhrazeny nedostatečné prostředky a vznikl deficit, který nevyřešila ani rámcová smlouva pro roky 2016-2018, a provozuschopnost vozidel byla stále nižší než přijatelná (méně než 70 % proti žádaným 85 %). Situace byla předmětem pozornosti poslanců Výboru pro obranu déle než rok. Ale MO nebylo schopné uzavřít rámcovou smlouvu na servis těchto moderních vozidel způsobem odpovídajícím potřebám armády. Po zveřejnění kontrolních závěrů NKÚ si v červnu letošního roku již poslanci nebrali servítky, a ministr obrany nakonec obrazně řečeno srazil podpatky.

Předsedkyně výboru Černochová se ptala: ,,Jak je to tedy s náhradními díly, byli jsme ubezpečováni, že náhradní díly na skladě budou, tak kolik jich máme na skladě?" Poslanec Krejza navrhl možnost ověřit stav techniky v terénu: ,,Mohli bychom si udělat výlet a podívat se na místě, jak je ta technika provozuschopná," a poslanec Růžička mj. označil Agenturu logistiky za „žábu na prameni“ a vyzval ministra k personálním opatřením. Tváří v tvář číslům a s tvrzením, že přes ještě na podzim 2019 tvrzený nedostatek financí se podařilo provozuschopnost Pandurů zlepšit, slíbil ministr Metnar smlouvu na jejich servisování uzavřít ještě v průběhu prázdnin.

Zákulisní zdroje Security magazínu hovoří o tom, že ministr Metnar se již, zejména před volbami, nechtěl vystavovat další kritice za nesplněný/odložený slib, a tak bude zakázka vládou s malým zpožděním projednána nyní a smlouvy a tím jistoty provozuschopnosti techniky se snad armáda konečně dočká.

Dalším zřetelným příkladem nasazení zmíněných tří poslanců byla kauza navýšení ceny za pasivní sledovací systémy VERA NG. Patřili k nejhlasitějším kritikům nepříliš vysvětlitelného přístupu ministerstva, které bylo svolné platit náhle dvojnásobnou cenu (a trojnásobnou proti té, kterou v roce 2014 platilo za stejné systémy NATO), s vysvětlením, že úředníci ministerstva pracovali se starými údaji. Na výboru otevřeně zazněly věty jako: "Nevím, kdy lžete a kdy nelžete. Víte, co je na tom nejhorší? Že opoziční poslanci mají pravdu," kterou vmetl do tváře náměstka pro akvizice Říhy vládní poslanec Růžička. Předsedkyně výboru Černochová zpochybnila znalecký posudek, který podporoval pozici ministerstva: „Znalecký ústav je asi plný supermanů, protože dokázali udělat posudek za pouhých 16 dní!" A ani poslanci Krejzovi se nelíbily nadstandardní zálohy pro dodavatele: "Být ministrem, tak bych smlouvu zdodatkoval, zálohy nevyplácel a počkal na dořešení sporných otázek."

Pod ministrem obrany se rozkývala židle, premiér si ho pozval na kobereček, a celou situaci ustál za cenu odchodu náměstka Říhy, jehož vztahy s Výborem pro obranu lze zpětně hodnotit jako katastrofální. Čím déle by Filip Říha ve funkci působil, tím většímu tlaku by byl vystaven sám ministr. Kauzu prošetřuje vojenská policie. Zálohy nakonec být zaplaceny s ohledem na podepsanou smlouvu být musely, ale není vyloučeno, že o věci ještě uslyšíme. Krátící se funkční období si ministr Metnar určitě nechce znepříjemnit špatnými vztahy s Výborem pro obranu a vystavovat se kritice za neúspěchy při armádních akvizicích a modernizačních projektech. Názor poslanců Černochové, Krejzy a Růžičky je v tomto ohledu do velké míry určující, a je na místě jim přiznat, že ze své pozice s omezenými pravomocemi dělají pro armádu záslužnou práci.

Tagy článku