Situace ve Vojenské policii: Foltýnův odchod je neseriózní vůči ministryni, říká poslanec Wenzl

Situace ve Vojenské policii: Foltýnův odchod je neseriózní vůči ministryni, říká poslanec Wenzl
Autor fotografie: foto: Ministerstvo obrany ČR|Popisek: Jana Černochová a Otakar Foltýn při jmenování NVP
01 / 03 / 2023, 09:00

Návazně na úterní schůzi výboru pro obranu, jež se věnovala výměně na postu náčelníka Vojenské policie, který opouští po osmi měsících plk. gšt. Otakar Foltýn, a na který ministryně obrany Jana Černochová (ODS) nominuje plk. gšt. Jiřího Ročka, jsme požádali předsedu a některé členy výboru o vyjádření.

Lubomír Metnar (za ANO, předseda výboru):

Po dnešním jednání výboru hodnotím situaci ve Vojenské policii velmi rozpačitě, protože nejen já, ale i celá řada dalších poslanců nedostali de facto uspokojivé odpovědi na své otázky. Dalo by se říci, že více otázek přibylo, než bylo zodpovězeno. Situaci vnímám jako zvláštní. Dnešní vyjádření plk. Foltýna považuji za přesvědčivá. Argumentoval z hlediska práva velmi věcně. Mě tedy jeho rezignace a odpovědi paní ministryně příliš nepřesvědčily. I z tohoto důvodu jsem navrhoval zřízení vyšetřovací komise nazvané Situace u Vojenské policie, ale nesetkalo se to podporou, a uvidíme, jak se věci dále vyvinou. Nemyslím si, že je to k problému poslední jednání. Přál bych si, aby se situace uklidnila, protože Vojenská policie je velmi důležitou součástí rezortu Ministerstva obrany.

Paní ministryně navrhla do čela VP plukovníka Ročka. Já si myslím, že je to dobrá volba, protože se jedná o zkušeného policistu. Je příslušníkem Vojenské policie dlouhou dobu. Své vize nám bude prezentovat na nejbližším výboru, dnes již na to nebyl z časových důvodů prostor.

Josef Flek (STAN, místopředseda výboru):

  • Jak hodnotíte situaci ve VP?

Výbor pro obranu nabral na obrátkách a bylo mi jasné, že tato situace opozici potěší. Na jednu stranu si plk. Foltýna resort i armáda chválila, na druhou stranu došlo k neshodě u odvolání šéfa vojenské inspekce. Pokud plk. Foltýn naznal (a taktéž to cítila ministryně), byla jeho rezignace nutná. Tomáš Voráč již také nevykonává funkci šéfa vojenské inspekce.

  • Je (ne)postavení pplk Voráče mimo službu srozumitelným důvodem rezignace plk. Foltýna?

Výbor měl možnost dotazovat jak paní ministryni, tak odstupujícího Foltýna, tak i nastupujícího Ročka, který slíbil na příštím výboru sebeprezentaci a jeho směr ve vojenské policii. Foltýn jakožto profesionál přiznal, že nesplnil rozkaz, a tudíž sám podal žádost o odvolání. Nad tímhle opravdu nešlo mávnout rukou.

  • Jak hodnotíte nominaci plk. Ročka?

Dokonce i opozice vítá jmenování Jiřího Ročka na pozici náčelníka vojenské policie. Pokud by to ministryně neudělala a ponechala plk. Foltýna bez odpovědnosti, problém Voráče by padl na resort obrany.

Pavel Růžička (ANO, místopředseda výboru):

  • V rozpravě jste řekl, že problém s (ne)postavením stíhaného šéfa inspekce VP mimo službu máte za zástupný. Co je podle Vás skutečným důvodem rezignace plk. Foltýna?

Nevím, co je skutečným problémem odvolání plk. Foltýna. Na výboru jsem to nepochopil. Na jednu stranu ho ministryně chválí, jaký je skvělý, a na druhou stranu kritizuje, že neposlouchá rozkazy. Máme svolanou Komisi na kontrolu Vojenského zpravodajství, a doufám, že se dozvíme více, protože VZ ve věci hraje zásadní roli, o které se moc nehovoří.

  • Překvapila Vás informace, že mezi vyšetřovateli VP panuje strach?

Znám poměry na VP a určitě si zaslouží stabilitu. Nevím, o strachu bych nehovořil. Plk. Roček je zkušený velitel a určitě situaci uklidní.

  • Svou koncepci kandidát na funkci NVP plk. Roček výboru teprve představí. Přesto se zeptám již nyní, jak jeho nominaci hodnotíte?

Hodnotím kladně. Ten už měl být velitelem před 8 měsíci a ne dělat experimenty s člověkem, který nikdy ničemu nevelel.

Lubomír Wenzl (ANO; bývalý příslušník VP):

Rozhodnutí pana plukovníka Foltýna rezignovat na svou funkci určitě na klidu příslušníků této složky nepřidá. Očekával jsem, že se dnes dozvíme proč pan plukovník Foltýn rezignoval na funkci náčelníka Vojenské policie a požádal paní ministryni o uvolnění. Dosud k nám pronikaly informace pouze z médií. Ale po dnešním jednání výboru pro obranu, vyjádření pana plukovníka Foltýna a proběhlé rozpravě pro mne sdělený  důvod jeho rezignace srozumitelný není. Jsem přesvědčen, že plukovník Roček je člověk, který je schopen Vojenskou policii řídit a hlavně rozvíjet, o čemž mj. i on sám ve svém, byť krátkém (ne svou vinou) vystoupení na jednání výboru hovořil. Proto nominaci pana plukovníka Jiřího Ročka hodnotím pozitivně.

V diskusi na dnešním jednání výboru jsem se vyjádřil, že rozhodnutí pana plukovníka Foltýna beru jako neslušné, neseriozní vůči paní ministryni, která jej do funkce jmenovala, ale i vůči příslušníkům této složky. Nevím co se stalo tak zásadního za těch ne 8 měsíců, ale podle mně již dříve – 16. 2. 2023 předal rezignaci paní ministryni a určitě jeho rozhodnutí nepadlo v tento den.

Pan plukovník Roček mohl být jmenován náčelníkem Vojenské policie paní ministryní již v loňském roce. Nejen já jsem o tom tehdy hovořil v rozpravě na výboru dne 3. 6. 2022 při projednávání jmenování nového NVP – proč přichází člověk zvenčí v situaci kdy  "... v tuto chvíli jsou u VP čtyři plukovníci gšt., kteří splňují kvalifikační požadavky a mají předpoklady vést tuto složku…" - pan plukovník Roček byl jeden z nich. Tomu, že tehdy nemohl být jmenován do funkce z nějakých důvodů, rozumím, ale on mohl být přeci jmenován po jejich pominutí. Pokud by důvody stále trvaly, mohl být jmenován někdo jiný. Nerozumím tomu, proč se tehdy tak spěchalo se jmenováním nového NVP. V době kdy nehrozilo žádné nebezpečí z prodlení, neboť složka měla svého velitele, kterému končil služební poměr ke dni 31.12.2022.

Petr Liška (STAN):

  • Jak hodnotíte situaci ve VP?

Z informací, které dnes na Výboru pro obranu zazněly, se jeví problémy ve VP jako závažné a to jak ve vztahu ke kauze nákupu zařízení proti odposlechům z doby kdy byl ministrem pan Metnar, tak i v aktuální kauze kolem údajného vytváření jakési skupiny uvnitř VP, o které informuje Ekonomický deník. Je známo, že situace v kriminální službě VP není jednoduchá a nevládne tam úplně atmosféra vzájemné důvěry. Úlohou plk. Foltýna bylo situaci v této složce po svém nástupu stabilizovat. Dnes na výboru plk. Foltýn jakousi konspirativnost oné skryté skupiny vyvracel a dle mého názoru byla argumentace akceptovatelná. Nicméně jsem toho názoru, že je třeba podezření příslušnými orgány prošetřit a možné pochybnosti vyvrátit a tím i přispět k stabilizaci poměrů např. v kriminální službě VP, ale zklidnit situaci také v celé VP.

  • Je (ne)postavení pplk Voráče mimo službu srozumitelným důvodem rezignace plk. Foltýna?

Co bylo důvodem pro rezignaci bylo sděleno dnes na jednání Výboru pro obranu a ačkoliv mi prezentovaný důvod rezignace nemusí připadat jako relevantní, tak nemám jakýkoli argument to zpochybňovat.

  • Jak hodnotíte nominaci plk. Ročka?

Jmenování plk. Ročka, který z pozice dosavadního zástupce velitele VP plk. Foltýna, bude jeho nástupcem, vnímám jako přirozený vývoj. Tím by měla být zachována kontinuita dosavadních kroků a cílů, mezi nimiž byla i stabilizace situace uvnitř složek VP.

Radovan Vích (SPD) se z jednání výboru omluvil, ale zaslal nám své stanovisko k situaci:

Je zvláštní, že paní ministryně najednou tak změnila názor na plk. Foltyna, kterého tak prosazovala na funkci u VP přestože o VP nevěděl vůbec nic a nikdy v ní nesloužil. Nyní dochází na tehdejší kritiku členů Výboru pro obranu. Plk. Foltýn odchází na vlastní žádost, protože jinak by byl odejit s plnou parádou. Těch výhrad k jeho fungování je celá řada, stačí se podívat na jeho mediální výstupy a komentáře jak na sociálních sítích, tak v různých televizních pořadech. Jako voják by se měl zdržet jakýchkoliv komentářů ohledně výroků politiků, což se mu dlouhodobě nedařilo. Jsem zvědavý, jaké bude jeho další služební zařazení. Co se týká jeho nástupce, pokud je z vnitřní části VP a splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky na funkci, nemám k jeho jmenování žádné zásadní výhrady.

Tagy článku