Snažíme se pomáhat Ukrajině od začátku, vlastníme řadu technologií, které se při obnově země budou hodit, říká Dušan Dufka

Snažíme se pomáhat Ukrajině od začátku, vlastníme řadu technologií, které se při obnově země budou hodit, říká Dušan Dufka
Autor fotografie: STRIX Chomutov
28 / 05 / 2022, 16:00

Security magazín pořídil rozhovor s generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti STRIX Chomutov a.s. Dušanem Dufkou. Právě firma STRIX Chomutov ve velmi krátkém čase dodala na Ukrajinu několik tisíc obranných ocelových ježků, které slouží k zastavení obrněných transportérů a dalších vozidel. A nehovoříme pouze o obranných ježcích, ale také o gabionových koších, jež mají chránit důležité cíle kritické infrastruktury. Jak se vlastně zrodil plán na pomoc Ukrajině, o tom už více v našem rozhovoru.

Pane řediteli, firma Strix se rozhodla dodat Ukrajině ocelové obranné ježky, do válkou zkoušené země jste poslali i gabionovou ochrannou bariéru. Kdy se zrodil nápad na dodávky těchto materiálů?

Snažili jsme se pomáhat od počátku napadení. Stali jsme se partnery našeho města a poskytli transportní kapacitu pro dopravu humanitárních sbírek tam a uprchlíků do ČR, včetně aktivit na jejich ubytování a začleňování. Potřebu pomáhat měl však každý. Naši chlapi z kovovýroby přišli se svým nápadem. Ve zpravodajství z bráněných oblastí viděli rozsáhlé nasazení malých svařenců, tzv. ježků proti kolové technice. Okamžitě vyhodnotili, že ti ježci ze zpravodajství mají nevhodnou geometrii a evidentně špatné řemeslné zpracování podstatně snižující účinnost. Ano, chápali, obránci to spíchli horkou jehlou, museli. Oni, že by však uměli vyrobit lepší, účinnější. Také chtějí pomoci, „po svém“! Projednání nápadu s Ministerstvem obrany přes Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu, jíž jsme členové, proběhlo velice rychle. Konstruktivní byla i spolupráce s velvyslanectvím UA v Praze. Za pár dní jsme předávali vyrobené ježky v kasárnách teritoriální obrany ve Lvově. Cestou jsme viděli velké množství improvizovaných checkpointů, což podnítilo naši myšlenku dodat materiály umožňující vybudovat bezpečnější a odolnější konstrukce. To zase byla šance pomoci „po svém“ pro další naše kolegy z oddělení, které zastupuje společnost Maccaferri a prodává jejich produkty v ČR. Okamžitě poskytli slušné množství materiálu a ve spolupráci s chlapy z kovovýroby předpřipravili gabionové konstrukce pro rychlé užití. A snaží se i dále. U výrobců v Itálii se jim sice nepodařilo vyjednat bezplatné dodávky potřebného materiálu, ale alespoň dostali dobrou cenu, a hlavně dnes tak vzácnou garanci skladové zásoby. Podařilo se jim vyjednat i možnost využití i přímo výrobku Defencell Macc, tedy obranného prostředku využívaného i jednotkami NATO. V současné době probíhají jednání o možnostech spolufinancování velkých dodávek těchto obranných prostředků. Případní další zájemci budou vítáni.             

Vy jste vyrobili ježky z žebírkové oceli. V čem spočívá ,,v praxi" jejich unikátnost?

Nebavíme se o ničem speciálním či sofistikovaném. Unikátnost tkví právě v jednoduchosti. Geometricky se jedná o vynesení vrcholových bodů rovnostranného jehlanu, tedy tvaru, kdy v každé poloze jde hrot vzhůru. Snadno toho docílíme svařením dvou kusů tyčové oceli zahnuté v určitém úhlu. Ideálně třeba právě z klasické žebírkové oceli, tzv. Roxoru, který poskytuje dostatečný poměr – cena/výkon. A hlavně byl v danou dobu dostupný, tedy pokud se dnes v souvislosti s jakoukoliv ocelí dá hovořit o dostupnosti.     

Společnost Strix vyprodukovala tisíce ježků za 4 dny. Jak náročný je vlastně proces jejich výroby a muselo dojít k nějakým zvláštním úpravám, abyste jich za několik dnů zhotovili tolik?

Jak jsem již zmiňoval, jedná se o jednoduchou konstrukci s potřebou v příslušných úhlech tyčovinu nařezat, naohýbat a svařit. Mimo řezání však u nás vše probíhalo ručně, tedy bylo potřeba vyrobit pomocné přípravky, a hlavně sehnat dostatek lidí. Zájemců pomoci „po svém“ však bylo naštěstí dost. Našim chlapům se hlásili nejen studenti, co k nám chodí na praxi, ale i svářeči z cizích firem. 

K čemu slouží gabionová ochranná bariéra a kde všude najde své využití?

Ze zpravodajství z válečných zón posledních let známe záběry například na ochranu základen spojeneckých vojsk nebo checkpointů jimi kontrolovaných území. Ve většině případů je tvoří právě konstrukce Defencell Macc, tedy jakási vojenská obdoba námi již dodaných gabionových košů. Tyto kovové konstrukce jsou vyplněné materiálem dostupným v daném místě (kamením, zeminou, pískem). Rychlé, levné, účinné. Jistě efektivnější řešení nežli improvizované užití čehokoliv, co je právě po ruce. Samozřejmě armádní systém Defencell Macc má mnoho funkcionalit vyladěných právě pro rychlé systémové nasazení a dlouhodobé užití, ale i naše verze gabionové konstrukce z civilních materiálů byla jako rychlá první pomoc velice vítána a bezpochyby poskytla lepší služby nežli stěny z barelů, pneumatik a podobně.

Jak náročný úkol představuje logistika při dodávkách materiálu na Ukrajinu?

Převážnou část objemu sbírek humanitární pomoci od občanů Chomutova, organizací a lidí kolem nás jsme vozili do Užhorodu. Obranné prvky do Lvova. Jejich místo složení bylo vždy řešeno operativně dle aktuální bezpečnostní situace. Komunikace probíhala přímo s krajským hejtmanem pro bezpečnost MUDr. Olehem Dudou. Vše bylo vždy z ukrajinské strany precizně připraveno od přechodu hranice přes kontrolní checkpointy, po lidi a techniku na vyložení a přebrání, ať již v kasárnách, nebo na určeném bezpečném místě. Preciznost, vzájemná spolupráce a jakási forma nadšení. K přepravě jsme vždy využívali dodávková vozidla, nebo tažený vlek tzv. „plaťák“, neboť jsou pro průjezd hraničními kontrolami rychlejší a operativnější a litovali jsme řidiče kamionů čekajících na hranicích i několik dní.         

strix1

Jaký další užitečný materiál je schopná firma Strix na Ukrajinu dodat?

Jsme schopní dodat a také jsme dodali i jiné prostředky a další možnosti jsou v řešení. Například naši partneři ve výzkumu a vývoji bezpečnostních prvků z brněnské společnosti PREFA KOMPOZITY poskytli a my zprocesovali předání speciálních kompozitových žebříků, které primárně vyvinuli pro americké záchranné složky. Je dobře, že se i takovéto hi-tech prostředky dostanou tam, kde je jich opravdu potřeba.

Samostatnou kapitolou je oblast možných dodávek balisticky odolných kompozitových desek PREFASTRIX, které jsme společně s partery vyvinuli jako součást mobilní ochranné a balistické bariéry BALBAR. Bariéra, určená primárně pro složky IZS, slouží k ochraně měkkých cílů, majetku či objektů při řešení průmyslové havárie či běžného „mírového“ terorismu. Tedy střepinové rozlety po výbuších hořících tlakových lahví či z ručních granátů, střelba z ručních zbraní apod. V celkové sestavě při využití fyzikálních vlastností vody či tlumení energií pomocí pružnosti pneumatické části konstrukce bariér, v kombinaci s tvarovým řešením zvládá bariéra i mnohem větší energie, např. rázovou a tlakovou vlnu či střepiny větší munice. Avšak při charakteru války na Ukrajině tyto její vlastnosti nelze plně využít. Ukrajinští bezpečnostní specialisté však projevili zájem o využití balisticky odolných desek PREFASTRIX jako samostatného prvku. Ano, v některých směrech dosahujeme lepší vlastnosti nežli srovnatelné materiály americké, ruské či izraelské konkurence. Naše desky jsou tenčí, lehčí, levnější, dobře obrobitelné a neodráží kulky či střepiny. Avšak byly vyvinuty pro odolnost do úrovně FB4. V případě zvýšení jejich balistické odolnosti a úroveň FB6 jsou však možnosti jejich využití vhodnější spíše pro ochranu kritické infrastruktury, lehkých staveb či automobily, ale bohužel ne do osobních balistických vest. Tam by se spíše osvědčila kombinace vlastností sendviče z plátu pancéřové oceli a našeho kompozitu. Zde však ještě nemáme hotovo a doufáme, že válka skončí dříve nežli my s vývojem této materiálové kombinace.           

Spolupracujete při dodávkách nějakým způsobem s Ministerstvem obrany či tuzemskými firmami činnými ve zbrojním průmyslu?

Ano, naše pomoc Ukrajině vykrystalizovala jako přirozená symbióza mnoha spolupracujících organizací a jednotlivců. Ministerstvo obrany ČR bylo jedním z nich. Musím přiznat, že po více jak čtvrtstoletí zastupování společnosti vůči úřadům, ať již kteréhokoliv typu, vnímám úřad a úředníka naprosto jinak nežli tak, jak jsem zažil právě při těchto jednáních s lidmi z MO. Zde bylo vše jasně podřízeno cíli, čas nebo pracovní doba nehrála roli, věci se daly řešit hned a po telefonu, prostě to fungovalo. Proč to takto nejde všude na úřadech?!

Co se týká spolupráce se zbrojařskými firmami, tam jsme v úzkém partnerství s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, která nám právě k nim pomáhá otevřít dveře. Jedná se například o využití již zmiňovaných balistických desek ve speciálních vozidlech nebo stavebních konstrukcích kritické infrastruktury. V řešení jsou i jiná bezpečnostní bariérová témata, na jejichž vývoji spolupracujeme ještě s dalšími průmyslovými či akademickými partnery.     

strix2  

Domluvili jste se s ukrajinskou stranou na nějaké bližší dlouhodobé spolupráci?

Všechna jednání a řešení byla vždy velice operativní reagující na jejich okamžitou potřebu obrany. Nyní v situaci, kdy se z obranné fáze dostali k tomu, že postup okupantů zastavili a na mnoha místech je ženou zpět, jim vlastně nemáme asi mnoho co nabídnout. Tedy pro tuto fázi, pokud nevznikne nějaká rychlá potřeba, nebo někoho něco nenapadne. Když ne, tak se jistě na Ukrajinu vrátíme po válce. Nejen pro doplnění opotřebeného materiálu, pokud se osvědčil, což jsme přesvědčeni, že ano. Naše společnost STRIX je primárně firmou orientovanou na specializované stavebnictví a inženýring. Vlastníme také řadu technologií a techniky, které se při obnově Ukrajiny jistě budou hodit. V neposlední řadě jsme si s hejtmanem Olehem a chlapy ze lvovské teritoriální obrany slíbili, že si po válce dáme pivo. On se tam v současné době nesmí žádný alkohol prodávat a konzumovat, takže možná první další materiál, co tam povezu, bude sud či spíše sudy piva. Zaslouží si ho. Už aby to bylo!

 

 

 

Tagy článku