Současné mostní a pontonové systémy – možnosti modernizace ženijní techniky AČR

Současné mostní a pontonové systémy – možnosti modernizace ženijní techniky AČR
Popisek: AM-50 EX
28 / 08 / 2019, 14:00

Česká armáda chystá několik významných modernizačních a akvizičních programů, které se mají uskutečnit v následujících letech. Pro pozemní síly je nejvýznamnějším pořízení 210 kusů obrněných pásových vozidel, poté bude armáda řešit i otázku obměny tankové techniky. Nová pásová vozidla budou představovat zásadní změnu i pro armádní logistiku a její ženijní zabezpečení i podporu mobility.

Nová bojová vozidla pěchoty a jejich speciální verze i zvažované typy tanků budou mimo jiné představovat stroje, které se vyznačují mnohem vyšší hmotností než u dosud používané techniky pamatující doby Varšavské smlouvy. Česká armáda tedy bude muset v blízké době modernizovat i své mobilní mostní a pontonové systémy, které jednak slouží už několik desítek let, ale především nebudou pro novou obrněnou techniku použitelné. Česká firma Excalibur Army ze Šternberka už nyní může české armádě nabídnout několik mostních vozidel a systémů, které vznikly v jejím vývojovém oddělení nebo jsou výsledkem spolupráce s tradičním partnerem – společností General Dynamics European Land Systems. Na možnosti modernizace mostních systémů AČR i na vývojové a výrobní možnosti Excalibur Army jsem se zeptali Pavla Doška, obchodního manažera šternberského podniku.

1. Vaše společnost v posledních letech vyvinula dvě nová mostní vozidla AM-50 Ex a AM-70EX. AM-70 EX je navíc horkou novinkou, představenou na IDETu 2019. Jaké jsou parametry obou vozidel a jaký mají účel?

Jedná se o mobilní mosty umístěné na vojenském vozidle Tatra Force 8x8. Jejich účelem je rychlé přemostění suchých i vodních překážek pro zabezpečení pohybu podporovaných jednotek. Každé vozidlo nese jedno nůžkové mostní pole o délce 13,5 metru, které je možné napojovat s dalšími poli, a to za pomoci vysouvatelné podpěry o výšce 2-6 metru, která slouží jako pilíř. Postupným napojením je možné přemostit překážku libovolné šířky.

AM-70 EX vychází z našeho osvědčeného vozidla AM-50 EX, přičemž hlavním rozdílem je nosnost mostu, která odpovídá MLC 70 dle alianční normy STANAG 2021. MLC 70 se dá také zjednodušeně popsat jako nosnost 63,5 tuny pro pásová vozidla a 73 tun pro kolové soupravy. Technicky je vozidlo také zásadně přepracované a celkově vylepšené na základě praktických zkušeností s výrobou a provozem dřívějšího typu AM-50 EX u našich zákazníků i na základě požadavků, zejména Armády České republiky.

2. Obě vozidla vycházejí z koncepce, která je použita i u vozidel AM-50, které AČR stále používá. Proč jste u něj zůstali, jaké má výhody? Jak složitý a náročný by byl přechod ze současné techniky AČR na řekněme AM-70 EX pro ženisty české armády?

Jedná se o unikátní koncept, ve kterém vidíme velký potenciál. Nabízí totiž ve srovnání s konkurenčními řešeními největší flexibilitu. Jsme schopni se přizpůsobit délce překážky a napojovat další mostní pole dle potřeby, což konkurenční řešení většinou neumožňují. Taktéž je mostovka plná, nikoliv kolejová, jak je běžné u jiných řešení, což umožňuje její snadné použití i pro civilní záchranné operace. Zachována je však pouze koncepce, celý most i pokládací zařízení bylo při vývoji nově navrženo našimi vývojáři a liší se i parametry samotných mostovek. Ani vzdáleně se nejedná o repasi starých mostů, jak někdy chybně zaznívá v některých diskuzích.

Pro české ženisty by přechod na AM-70 EX byl velmi snadný. Jsou zachovány principy fungování mostu, na které jsou zvyklí. Celé řešení je ale zároveň v mnohém generačním skokem do současnosti. Hlavní změnou je samozřejmě nový podvozek řady Tatra Force 8x8, ale také moderní systém ovládání s automatizovanými prvky pokládky mostu, moderní elektronika, hydraulika nebo nový systém údržby.

Zároveň umíme nabídnout další vylepšení dle požadavků zákazníka, jako třeba krátkou nebo dlouhou pancéřovanou kabinu vozu, výkonnější motor, automatickou převodovku, denní a noční kamerový systém nebo třeba dálkoměr. Pro zahraničního zákazníka dokonce nabízíme na základě jeho požadavku i zbraňové stanice umístěné na kabině vozidel. Srovnání se starými vozy Tatra T 813, které slouží jako nosiče armádních AM-50, jejich relátková elektronika poplatná sedmdesátým rokům a nedostatek náhradních dílů, jelikož se tyto vozy už dávno nevyrábějí, jsou jasnými argumenty pro výměnu za AM-70 EX.

Přechod na AM-70 EX by také byl mnohem jednodušší než na typ AM-70, což je prototyp vyrobený před cca. 10 lety v počtu jednoho kusu, který armáda používá. Jeho případná opětovná výroba je sama o sobě spojena s řadou otazníků. Konstrukční řešení vozidla AM-70 je mnohem komplikovanější, neboť používá složité hydraulické prvky, zatímco naše AM-70 EX zachovává princip spolehlivých a ověřených mechanických prvků pro pokládku a nakládku mostu. Navíc jsou mosty AM-70 EX kompatibilní se staršími generacemi mostů, tedy těmi, které AČR nyní používá, a to i přes to, že jsou o 30 cm širší, což je výhodnější pro novou perspektivní techniku. Přechod na novou ženijní techniku by tedy byl i z tohoto pohledu bezproblémový.

3. Oba systémy Excalibur Army vyvinul, reagujete tak na budoucí potřeby AČR? Máte také kapacity je vyrábět a poskytovat servisní služby, technickou podporu po celou dobu životnosti i výcvik atd.?

Vozidlo AM-50 EX jsme vyvinuli na základě daných požadavků zahraničního zákazníka. AM-70 EX je návazným vývojem daným zejména budoucími potřebami Armády České republiky. Disponujeme nejen výrobními kapacitami, ale především zkušenostmi jak pro výrobu těchto vozidel, tak pro komplexní podporu. To platí například pro proces zavádění do výzbroje, výcvik obsluh i následné servisní a další služby.

Naše servisní zázemí ostatně Armáda České republiky využívá už dnes, neboť se u nás opravují mimo jiné AM-50 z její výzbroje, které i přes jejich stáří dokáží naši technici udržovat stále v provozu. Všechny tyto služby běžně zajišťujeme i pro zahraniční zákazníky, jedná se tedy o náš denní chléb, což je spojeno i s cestami do vzdálených koutů světa.

4. Jakým způsobem jste vozidla testovali a ověřovali jejich funkčnost, nasaditelnost, nosnost a další parametry? Spolupracovali s vámi i specialisté z armádního prostředí?

Vozidla pečlivě testujeme jak v rámci podnikových zkoušek, kontrolních zkoušek, tak při předáním zákazníkům a samozřejmě nejlepším testem jsou spokojení zákazníci. Pro AM-70 EX jsme třeba realizovali náročné testování ve spolupráci se státním podnikem Vojenský technický ústav, konkrétně s jeho vyškovskou pobočkou pro pozemní vojsko.

Spolupráce s armádním prostředím je bohužel velice omezená. Není to tím, že bychom nechtěli, ale tím, že je právně téměř nemožná. Je to samozřejmě velká škoda, protože zapojením armádních odborníků by se snadněji vyvíjela taková řešení, které přesně odpovídá tomu, co armáda požaduje. Pečlivě však vstřebáváme jakékoliv informace a komentáře na různých výstavách nebo průmyslových dnech, neboť jsou pro nás cennou zpětnou vazbou.

5. Nosiči mostních systémů AM-50 EX i AM-70 EX jsou vozidla z produkce Tatra Trucks. Jaké podvozky se dají použít a jaké kabiny a další vybavení je možné na vozidla instalovat?

Jedná se o vojenské podvozky typické tatrovácké koncepce se znakem náprav 8x8. Jak z tatrovácké koncepce plyne, jedná se o velmi modulární řešení, které jde přizpůsobit potřebám zákazníka, ať už volbou motoru, převodovky, nebo právě kabiny. Na AM-70 EX můžeme umístit i pancéřovanou kabinu úrovně ochrany 2 dle alianční normy STANAG 4569, a to buď krátkou dvoudvéřovou nebo dlouhou čtyřdveřovou.

6. Jsou vámi vyvinutá mostní vozidla použitelná v prostředí NATO? Je možné je provozovat společně s technikou našich spojenců? Bude je možné používat i pro současnou techniku AČR, která jistě ještě několik let ve výzbroji zůstane?

Ano, vozidla jsou navržena pro použití v prostředí NATO a v souladu s aliančními vojenskými standardy, což platí i o výrobě. AM-70 EX je možné provozovat s technikou našich spojenců v NATO z hlediska nosnosti. Navíc je AM-70 EX kompatibilní i se současnou technikou AČR a rovněž s technikou, kterou by mohla AČR v budoucnu zavézt do výzbroje. Mostní systém nesený AM-70 EX ovšem nelze spojovat s mobilními mosty armád NATO, protože jejich koncepce, na rozdíl od AM-70 EX, není uzpůsobena pro propojování více částí. Výjimkou je Slovensko, jeho armáda totiž podobně jako AČR stále provozuje staré AM-50.

7. AM-70 EX je horkou novinkou, které byla představena na konci minulého roku na odborném průmyslovém dni aliančního ženijního centra v německém Ingolstadtu. Jaké byly ohlasy? Nabízíte nebo budete nabízet AM-70 EX a AM-50 EX armádám NATO nebo i zákazníkům mimo Alianci?

Ohlasy na první představení AM-70 EX byly velmi pozitivní a systém zaujal i zástupce západních armád, které překvapila zejména flexibilita tohoto řešení. AM-70 EX i AM-50 EX aktivně nabízíme všem potenciálním zákazníkům, byť v rámci Aliance máme situaci ztíženou již lety etablovanou pozicí konkurence. Na druhou stranu u řady zákazníků máme výhodu díky unikátní technické koncepci našeho řešení i jeho ekonomické stránce. Zájem registrujeme jak mimo Alianci, tak i z prostředí armád NATO.

8. Mostní vozidla jsou vhodná i pro použití v civilní sféře u záchranářů, hasičů atd.? Počítali jste při konstrukci vašich systémů i s tímto způsobem nasazení, budete je nabízet i civilním uživatelům?

Ano, zejména díky užití plné mostovky s obrubníky je možné naše systémy velmi snadno využít také pro záchranné operace. Samozřejmě naše mobilní mosty nabízíme i civilním uživatelům, lze je dokonce využívat i ve stavebnictví nebo třeba v lesnictví, byť armády jsou rozhodně naším primárním zákazníkem.

9. Co se týče pontonových mostních vozidel, AČR používá systémy PMS na podvozcích T 815, které jsou více než tři desítky let staré. Má i v této kategorii Excalibur Army co nabídnout?

Ve spolupráci s naším partnerem General Dynamics European Land Systems nabízíme AČR moderní pontonovou mostovou soupravu IRB s vysokou nosností na nových vozidlech Tatra Force 8x8 s pancéřovanou kabinou.

10. Systém IRB je komplexní systém, co vše zahrnuje a jaké jsou jeho parametry. Jaké podvozky byste AČR nabízeli?

Jedná se opravdu o komplexní systém, který zabezpečuje celé požadované vojskové schopnosti. Kompletní souprava se skládá z vozidel s říčními a pobřežními pontonovými díly, člunů, pokladačů vozovkových desek a nosičů speciálního příslušenství. Využívá osvědčené podvozky řady Tatra Force 8x8, které slouží jako nosiče pro všechny komponenty soupravy. Díky tomu je souprava velmi modulární, každé vozidlo je schopno nést kteroukoliv její součást.

11. GDELS je váš tradiční partner, není tedy překvapením, že spolupracujete i v oblasti mostních vozidel. Do jaké míry by byla vaše firma či další české společnosti zapojeny do výroby a technické podpory systémů IRB, pokud by jimi česká armáda nahradila dnes používanou techniku?

Samozřejmě řada komponent, především pontony nebo čluny, se vyrábějí v zahraničí u osvědčených výrobců se zaběhnutou vlastní kvalitní výrobou. Je iluzorní předpokládat, že by se několik desítek pontonů pro potřeby AČR mohlo vyrábět v České republice, to by bylo ekonomicky pro daňové poplatníky neúnosné. Klíčová jsou z českého hlediska vozidla sloužící jako nosiče pro celou soupravu, tedy automobily Tatra, které AČR široce využívá. Naše společnost v tomto projektu hraje především roli systémového integrátora, který umí nejen pořídit jednotlivé části, ale také je integrovat do funkčního celku, tedy naučit vzájemně komunikovat, vše odladit a dodat přesně podle přesných požadavků Armády České republiky. Pak je to také naše schopnost poskytnout výrobní a servisní zázemí největšího výrobce pozemní techniky v České republice, aby byl zajištěn celý životní cyklus v domácích podmínkách.

12. Co by znamenalo zavedení systému IRB do AČR, jaké změny by přinesly pro ženijní jednotky i pozemní vojsko jako celek?

V prvé řadě je třeba zmínit, že v současné době používaná souprava PMS je velmi kvalitním produktem, který dobře plní požadavky naší armády. Bohužel jak vozidla Tatra T 815 původní soupravy vyrobená před přibližně 30 lety, tak pontony vyrobené dokonce před 40 lety, již nahlodává zub času. Kvalitní údržbou lze do určité míry prodloužit životnost jednotlivých součástí a je možná i částečná modernizace systému PMS.

Nelze však změnit základní technické a operační parametry pontonů, které odpovídají armádní technice provozované v době vzniku systému PMS. Ta byla mnohem lehčí, než budoucí technika AČR a než současná technika našich aliančních spojenců. Souprava PMS totiž má klasifikaci MLC 60 (nosnost přibližně 60 tun), zatímco IRB spadá do kategorie MLC 80 pro pásová vozidla, respektive MLC 96 pro kolové soupravy.

Pro ženijní jednotky by souprava IRB přinesla především posílení schopností, interoperabilitu se spojenci v NATO a bezpečnost osádek pontonové mostové soupravy v pancéřovaných kabinách vozidel-nosičů. Pro pozemní vojsko české armády jako celek by systém IRB především znamenal odstranění takticko-operačních limitů, které vykazují v současnosti používané ženijní mostní systémy. Ty totiž nemají dostatečnou nosnost pro novou techniku, jež armáda v následujících letech pořídí, ani neodpovídají požadavkům a standardům NATO. Přitom IRB představuje koncepčně velmi podobné řešení jako u soupravy PMS. Vedle toho ale nabízíme ve spolupráci s GDELS i mostní systém M3 jako další alternativu.

13. Obojživelné vozidlo M3 vystavujete také na letošním IDETu, můžete nám jej blíže představit? Jaké jsou jeho vlastnosti a v čem je speciální?

Vozidlo M3 je velice zajímavým řešením. Jedná se v podstatě o samohybný ponton, neboť v sobě kombinuje pozemní vozidlo, ponton i loď. M3 se po souši přesunuje na kolovém podvozku a na vodní hladině se rozloží jako ponton. Pak se může spojit s dalšími vozidly stejného typu a vytvořit přívozové soulodí nebo plovoucí most, a to velmi rychle a s minimálními nároky na obsluhu. K vytvoření 100metrového mostu postačuje 8 vozidel M3, jen 16 členů osádek a 10 minut. Ve srovnání s IRB i dalšími řešeními je to podstatně kratší čas, avšak systémy M3 mají výrazně vyšší pořizovací cenu.

14. Spolupracujete s GDELS i při dodávkách mostních systémů a vozidel u zahraničních zákazníků?

Ano, tato spolupráce probíhá velmi úspěšně. S ohledem na zákazníky nemůžu být zcela konkrétní, lze ale například zmínit aktuálně probíhající dodávku systému IRB pro Brazílii na podvozcích Tatra Terra.

Tagy článku