Společnost GDELS na dnech NATO představí další verzi vozidla ASCOD 2

Společnost GDELS na dnech NATO představí další verzi vozidla ASCOD 2
20 / 09 / 2019, 16:00

Společnost GDELS na dnech NATO představí další verzi vozidla ASCOD 2

Ústředním bodem prezentace GDELS na Dnech NATO je v posledních letech právě obrněné vozidlo ASCOD 2. Bude jím i letos a poprvé se veřejně představí v podobě technologického demonstrátoru s osádkovou věží. Výrobce stroj odborníkům představil už na 6. Fóru velitelů pozemních sil v Evropě, které se konalo minulý týden v Praze. Vedle nového provedení ASCOD 2 s osádkovou věží tak měli zástupci řady evropských armád i amerických ozbrojených sil přítomných v Evropě během konání pražského fóra možnost vidět nejnovější techniku z portfolia GDELS vyvinutou pro evropské zákazníky. Prezentace GDELS během pražského fóra navázala na expozici programu mobility, v níž na veletrhu IDET 2019 v Brně GDELS představila bojové vozidlo pěchoty ASCOD 2 s bezosádkovou věží a řadu mostních vozidel i speciální ženijní techniku. 

GDELS a modernizace evropských armád

GDELS byla jedním z partnerů fóra velitelů pozemních sil a její účast souvisí se zapojením GDELS do současných modernizačních procesů v evropských armádách. Její pobočky spolupracují s mnoha místními partnery v projektech vývoje a výroby nové pozemní techniky pro několik zákazníků. Můžeme zmínit například program Ajax, v rámci něhož GDELS s britskými firmami a partnery z dalších zemí dodají v nejbližších letech britské armádě téměř 600 vozidel postavených na platformě ASCOD 2. Španělské a rakouské pobočky zase v současnosti na stejné platformě zajišťují vývoj a výrobu nových vozidel Pizarro a Ulan pro španělskou a rakouskou armádu. Pro ozbrojené síly druhé ze zmiňovaných zemí GDELS připravila nové provedení obrněného vozidla Pandur 6x6 s označením EVO.

V současné době pobočky GDELS pracují i na projektech obrněných kolových vozidel Piranha 5 pro rumunskou armádu a dánské ozbrojené síly, a navazují tak na dřívější dodávky vozidel Piranha 3 pro Rumunsko, Belgii, či vozidel Pandur II 8x8 pro Portugalsko a Česko nebo Pandur 6x6 pro Slovinsko a Rakousko. GDELS se také s platformou ASCOD 2 účastní několika výběrových řízení na pásová obrněná vozidla, například pro české ozbrojené síly. GDELS působí na českém trhu již od minulého desetiletí prostřednictvím své pobočky GDELS-Czech, přičemž počátkem byl projekt vozidel Pandur II CZ 8x8 pro AČR. Za strategického partnera byl vybrán státní podnik VOP, který pak ve spolupráci s GDELS zajišťoval dodávky pandurů.

I v případě další modernizace českých pozemních sil zavedením platformy ASCOD 2, pokud uspěje ve výběrovém řízení, GDELS počítá se zapojením českých firem, a chce tak rozšířit vazby a spolupráce, které již existují. České firmy se například v posledních letech podílely na výrobě vozidel Pandur pro Kuvajt, dodávají komponenty do vozidel Piranha 5 pro Rumunsko a Dánsko nebo pro britský program Ajax. Pro projekt ASCOD 2 pro českou armádu GDELS počítá se zapojením podniku VOP v pozici systémového integrátora. Na letošním veletrhu IDET zástupci GDELS také podepsali memoranda s několika českými společnostmi, které by se tak mohly podílet na výrobě a dodávkách vozidel ASCOD 2 pro AČR.  Šlo o společnost VR Group, se kterou by GDELS spolupracovala na vývoji a výrobě simulačních systémů pro vozidlo ASCOD 2. Další dohoda byla podepsána s pardubickou firmou RETIA, která by se podílela na integraci IT struktury a elektronických komponent. Stejně tak GDELS navázala kontakty s českými vědeckými institucemi a vysokými školami, jako jsou například fakulty strojní a elektrotechnická ČVUT, brněnské výzkumné centrum CEITEC nebo VŠB – Technická univerzita Ostrava.

Novinky od GDELS se ukázaly v Česku

Během loňských Dnů NATO mohli návštěvníci vidět v dynamických ukázkách verzi označovanou jako ASCOD 42 v provedení vozidlo palebné podpory s věží osazenou zbraní ráže 120 mm. Na letošním veletrhu IDET byl ASCOD 42 k vidění jako bojové vozidlo pěchoty s bezosádkovou věží UT-30 MK2 od izraelského výrobce Elbit Systems. A na mošnovském letišti se nyní představí technologický demonstrátor bojového vozidla pěchoty ASCOD 42 s osádkovou věží MT-30 MK2 a interiérem pro tříčlennou posádku plus osm členů výsadkového družstva. Nejde však o konečné provedení, které GDELS nabídne české armádě do rozhodující fáze výběrového řízení. Tato varianta má především demonstrovat variabilitu platformy ASCOD 2 (resp. ASCOD 42) a možnosti zástavby různých bojových systémů a uspořádání interiéru.

Na 6. Fóru velitelů pozemních sil v Evropě GDELS odborníkům a zástupcům armád představila i nový protiletadlový samohybný systém Atlas RC na podvozku Pandur 6x6 EVO. Systém je určen pro rakouskou armádu, patří do kategorie protiletadlových prostředků krátkého dosahu a má sloužit k ochraně mechanizovaných jednotek. Základem je několikanásobné odpalovací zařízení protiletadlových řízených střel Mistral 3, které je umístěno na otočné konzoli na střeše vozidla. Je ovládáno dálkově, operátor sedí uvnitř vozidla chráněný pancířem, přičemž interiér má kapacitu až jedenáct osob. K ochraně vozidla pak slouží dálkově ovládaný kulomet ráže 7,62 cm. Podobné vozidlo ve výzbroji jednotek české armády vybavených typem Pandur II CZ 8x8 chybí, může být tedy zajímavou inspirací pro české ozbrojené síly do budoucna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagy článku