Státní podnik VOP CZ: Ztráta 58 milionů, šikana na pracovišti, ztrátová subdodávka. Poslanci žádali o kontrolní protokol. Marně

Státní podnik VOP CZ: Ztráta 58 milionů, šikana na pracovišti, ztrátová subdodávka. Poslanci žádali o kontrolní protokol. Marně
Autor fotografie: redakce|Popisek: 37. schůze výboru pro obranu
29 / 03 / 2024, 12:00

Po takřka čtyřech měsících se na program sněmovního výboru pro obranu vrátilo téma státního podniku VOP CZ. Poslanci se ohradili proti tomu, že se nemohli předem seznámit s výsledky veřejnosprávní kontroly, která v podniku probíhala od října. Došlo jen na obecnou prezentaci, a nejen podle ní lze usuzovat, že dlouhodobá kritika poměrů ve státním podniku byla oprávněná.

Poslanci výboru závěry veřejnosprávní kontroly ve VOP CZ nedostali

Výbor se vrátil k tématu aktuální situace ve státním podniku VOP CZ v obecné rozpravě, která byla přerušena 5. prosince loňského roku. V podniku probíhala veřejnosprávní kontrola, která byla zahájena po obdržení podnětu ze strany nespokojených zaměstnanců, a která měla původně trvat do konce října. Poslancům bylo sděleno, že kontrola potrvá do konce roku 2023, následně bude mít státní podnik několik týdnů na reakci. Ministryně obrany Černochová (ODS) uvedla, že finální protokol bude k dispozici do konce ledna 2024. To se ovšem ukázalo jako další z kamenů úrazu celého nepřehledného příběhu.

Zpravodajem projednávaného bodu je poslanec Josef Bělica (ANO), primátor Havířova, budoucí hejtman Moravsko-slezského kraje, regionu, v němž státní podnik jako významný zaměstnavatel sídlí. Již před schůzí upozornil místopředseda výboru Pavel Růžička (ANO) na sociální síti X, že rezort obrany poslancům neposkytl před jednáním žádné podklady. Poslanec Bělica o ně explicitně žádal prostřednictvím výboru pro obranu. Poprvé 1. března, tedy měsíc poté, kdy měl být protokol z kontroly k dispozici, kdy se mu dostalo odpovědi, že závěry budou prezentovány až na výboru.

Takový postup MO je na první pohled zarážející – poslanci výboru, který má vůči rezortu obrany kontrolní funkci, se v takové situaci na téma nemohou detailně připravit, a mohou pak jen na místě a okamžitě reagovat pouze na zástupci ministerstva interpretované informace: „Ne, kolegové, že bychom si přečetli závěry veřejnosprávní kontroly, ale my si počkáme, až nám někdo řekne, co si o nich máme myslet,“ řekl poslanec Bělica, a pokračoval: „Jako členové výboru pro obranu máme právo se s těmito materiály seznámit, jakmile jsou dostupné, nikoli až v momentě, kdy se ministerstvu, potažmo paní ministryni zachce!“ Od skončení kontroly uplynuly takřka dva měsíce; 12. března žádal o materiály podruhé – a v tomto případě již nedostal odpověď vůbec žádnou.

Poslanec Bělica se následně zeptal na hospodaření podniku v roce 2023, a předeslal, že bylo nejspíše ztrátové: „Což je pro zbrojní závod ojedinělý jev v době, kdy v Evropě probíhá válka a agrese Ruska proti Ukrajině. Zvyšuje se celkově poptávka po vojenské výrobě.“ Dále se zeptal, jak to v současné době v podniku vypadá z hlediska potřebné stability v kontextu strategického projektu CV90, a připomněl „dopis nespokojených zaměstnanců“, kde byla popsána nespecifikovaná role prvního náměstka Šulce v cenotvorbě subdodávky dílenských vozidel v rámci tohoto projektu – smlouva měla přitom být pro VOP CZ ztrátová.

Zdrcující závěry kontroly a ztráta 58 milionů korun

Náměstek Šulc poslancům řekl, že rezort počítal s tím, že výsledky kontroly přednese na výboru vrchní ředitelka Sekce majetkové MO Kopecká, a že jim poté umožní nahlédnutí do kontrolního protokolu. Řekl, že po odvolání ředitele Špoka se situace ve VOP CZ v personální oblasti uklidnila, že se daří stabilizovat také obchodní plán a že v rámci klíčového projektu CV90 běží rovněž vše podle plánu. Uvedl, že bylo 29. února vyhlášeno výběrové řízení na pozici nového ředitele VOP CZ, které má být ukončeno 30. dubna 2024. MO chce oslovit co nejvíce potenciálních zájemců se zkušenostmi s řízením strojírenských podniků, řekl náměstek. Ohledně výsledků veřejnosprávní kontroly pak předal slovo ředitelce Kopecké.

Ta uvedla, že kontrola probíhala od 16. října 2023 do února 2024, kterou MO reagovalo na obdržené stížnosti od zaměstnanců, tak také na informace z médií. Kontrola byla rozdělena do tří oblastí: provozní, personální a obchodní. V provozní a personální oblasti zmínila Kopecká následující zjištěná pochybení:

  • Podnik VOP CZ neměl nastavený vnitřní kontrolní systém na vynakládání peněžních prostředků souvisejících s pracovními cestami a ani plošně zavedený postup k vyhodnocování účelnosti,
  • Nedostatečná byla také kontrola přidělování podnikových platebních karet a akceptování plateb těmito kartami,
  • Nebylo doloženo plnění povinnosti dle kolektivní smlouvy při zveřejňování vytvořených pracovních míst,
  • U dvou ze tří nově vytvořených pozic obsahoval předmět činnosti na daném místě i vykázané práce. U jedné pozice tomu tak nebylo a byla tvořena pouze zpráva za jeden měsíc činnosti dané pracovnice,
  • V anonymním dotazníkovém šetření mezi zaměstnanci bylo zjištěno, že téměř polovina dotázaných se setkala ať už jako svědek či oběť s různým druhem šikany na pracovišti,

Vrchní ředitelka Kopecká zmínila také přijatá opatření k nápravě a dále se věnovala obchodní politice podniku. Uvedla, že v rámci projektu CV90 byla jedna smlouva ztrátová – jde o diskutovaná dílenská vozidla – a doplnila, že celkově je projekt CV90 pro VOP CZ ziskový. Hodnota ztrátové smlouvy „nedosahuje ani deseti procent hodnoty druhé dílčí smlouvy na projekt CV90“, její plnění ještě nebylo zahájeno, a „dle vyjádření státního podniku její uzavření bylo zásadní pro obchodní spolupráce.“ Dodala také, že předpokládaným odhadem výsledku za rok 2023 bude ztráta ve výši „necelých 58 milionů korun“, a že podnik má kvalifikovaný a platný obchodní plán na rok 2024 s plánovaným výsledkem +25 milionů korun.

František Šulc: Na cenotvorbě zakázky na dílenská vozidla jsem se nepodílel

Poslanec Bělica zopakoval, že bez možnosti protokol o kontrole prostudovat předem se poslanci nemohli podrobně připravit a pokládat relevantní dotazy a že odmítá nyní reagovat na jednotlivosti. Připomněl, že o uklidnění situace hovořili zástupci rezortu již v době působení ředitele Špoka, který byl ale za několik týdnů odvolán. Připomněl také, že řadu sdělení z „dopisu nespokojených zaměstnanců“ kontrola potvrdila. Znovu se zeptal, zda se náměstek Šulc podílel na cenotvorbě v zakázce na dílenská vozidla, zda zakázka byla schválená dozorčí radou a proč byla ztrátová. Náměstek řekl, že se na cenotvorbě nepodílel. Uvedl, že mezi VOP CZ a BAE Systems-Hägglunds existuje komerční vztah, který MO neřeší a nekontroluje.

Kuriózní situace nastala v závěru, kdy poslanec Bělica navrhl přerušení bodu v obecné rozpravě a místopředseda výboru Jan Hofmann navrhl bod uzavřít s tím, že výbor bere informaci o situaci ve VOP CZ na vědomí. Ani pro jeden návrh ale nehlasoval dostatečný počet poslanců a bod byl uzavřen bez přijetí stanoviska: „Diskuze nad tímto bodem byla bouřlivá a neschválili jsme k němu žádné usnesení, takže je uzavřen bez usnesení. Pokud se s kolegy shodneme, že jsou v této věci stále nezodpovězené otázky a případně přetrvávající problémy ve VOP, budeme chtít bod VOP opět zařadit na program schůze výboru pro obranu,“ uvedl pro SM předseda výboru Lubomír Metnar.

Zdroj: 37. schůze výboru pro obranu

Tagy článku