Supacat a LPP připomínají svůj zájem o zakázku na lehká útočná vozidla. Podjatost náměstka Šulce není spekulace

Supacat a LPP připomínají svůj zájem o zakázku na lehká útočná vozidla. Podjatost náměstka Šulce není spekulace
Autor fotografie: Cpl Ian Houlding/MOD, OGL v1.0|Popisek: Obrněné vozidlo Jackal v Afghánistánu
08 / 11 / 2023, 12:00

Zakázka na lehká útočná vozidla (LÚV) pro 43. výsadkový pluk jsou nepřiznanou ostudou Ministerstva obrany. Po stovkách dotazů vůči zadávací dokumentaci ze strany uchazečů a po podání nabídek, které dvojnásobně překonávaly oficiálně očekávanou cenu, armáda náhle své zadání "podle zkušeností z Ukrajiny" přehodnotila a tendr byl zrušen. Začíná se od začátku. A znovu se bude diskutovat o tom, zda náhodou některý z uchazečů není protěžován.

Celkem 159 lehkých útočných vozidel mělo vyjít na 5,6 miliardy korun. Následovat měla menší zakázka na stejná vozidla pro 102. průzkumný prapor. Ministerstvo v rámci průzkumu trhu zjistilo až 14 možných typů – ve výsledku ale hodnotilo jen čtyři nabídky, protože více zájemců se do podivně vypsaného tendru jednoduše nepřihlásilo. Ve dvou případech uchazeči nesplnili složité a postupně se v reakci na dotazy uchazečů vyvíjející technické podmínky. Jednu z těchto nabídek podal Vojenský technický ústav: "Jeho nabídka nesplňuje některé vybrané technické parametry stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci," stojí ve zprávě zadavatele. Zjednodušíme-li to, ani VTÚ se v zadání nevyznal. A dvě přijaté nabídky přibližně dvojnásobně překročily očekávanou cenu.

Podjatost prvního náměstka Šulce není spekulace

Zakázku od začátku provázely spekulace o tom, že favoritem tendru budou vozidla Jackal od britské firmy Supacat, kterou v České republice zastupuje společnost LPP s.r.o. Jiřího Sauera, a která svůj zájem o zakázku nijak netajila. Prakticky od podzimu 2021, tedy od voleb do Sněmovny, po nichž se začala rýsovat pravděpodobnost, že do křesla ministryně obrany usedne Jana Černochová, se rovněž objevovaly informace o vazbách jejího tehdejšího poradce a následně prvního náměstka Františka Šulce na majitele LPP, s nímž spoluvlastnil firmu Robot Scientific, s. r. o. Šulc svůj poloviční podíl ve firmě po nástupu do funkce náměstka prodal.

František Šulc s Petrem Fialou na NATO Days 2023

Problém tím však definitivně nevyřešil a prakticky ani vyřešit nemohl. Znovu byl připomenut v rámci informace o zakázce na 24 vozidel pro speciální operace (SOV) pro 601. skss letos lednu, kdy Kolegium ministryně obrany souhlasilo (explicitně jednomyslně a hlasy všech svých členů), že tuto zakázku dostane LPP s.r.o. napřímo, bez soutěže. František Šulc následně čestným prohlášením datovaným den před jednáním kolegia doložil, že se jednání v této věci neúčastní, protože se cítí být podjatým. Ministryně obrany svého náměstka hájila a uvedla, že žádný střet zájmů nemá, při jednání o LÚV "chodí za dveře" – neúčastní se jich, což potvrdili i náčelník generálního štábu Řehka nebo vrchní ředitel SVA Koudelka.

Šulc osobně čestným prohlášením ve věci SOV a neúčastí na jednání kolegia jednoznačně potvrdil, že své dřívější podnikatelské vazby na Jiřího Sauera ve vztahu k zakázkám Ministerstva obrany vnímá jako problém. Zveřejněny byly přitom jen informace o čestném prohlášení týkajícího se zakázky na SOV – ve věci lehkých útočných vozidel, případně nově ve věci taktických dronů či jiných možných zakázek LPP s.r.o. pro Ministerstvo obrany zřejmě čestná prohlášení první náměstek Jany Černochové nesepsal.

Zajímavá mediální manipulace faei.cz

Naposledy tento problém zarezonoval veřejným prostorem po 32. schůzi sněmovního Výboru pro obranu, kdy spekulace o zmíněném střetu zájmů připomněl v souvislosti se zrušením tendru, jemuž byl věnován jeden z bodů programu schůze, místopředseda výboru Pavel Růžička (ANO), který doslova uvedl: "Dejte to panu Sauerovi přímo. Státní podniky ušetří, nebudou muset investovat peníze do vývoje a na to, že se hlásí do soutěže Ministerstva obrany, což je úplně na hlavu, že nějaká spolupráce není, a vykašleme se na to. Dejme to Sauerovi, vojáci budou spokojení, budou mít, co potřebují, a my tady ze sebe nebudeme dělat idioty."

Dnes publikoval webový magazín "Finanční a ekonomické informace" (faei.cz) článek "Armáda vybírá lehká útočná vozidla pro výsadkáře. Vyjdou na miliardy," který se zakázce na LÚV věnuje a který výše uvedená Růžičkova slova cituje. Necituje je však v úplnosti a v jeho podání znějí jako vyjádření podpory pro akvizici vozidel Jackal. Magazín doslova píše: "No to pak dejte tomu Sauerovi (spolumajitel LPP – pozn. red.) napřímo. Dejme to Sauerovi, vojáci budou spokojení, prostě budou mít to, co potřebují," doporučil výboru poslanec Růžička."

Zatímco poslanec Růžička na výboru svá slova pronesl ve zcela zřejmé sarkastické narážce na problém podjatosti prvního náměstka Šulce a spekulací o tom, že favoritem byla společnost LPP s.r.o. Jiřího Sauera, faei.cz jeho slova zcela obrací a dělá z nich "doporučení". A přidává vysvětlení zástupce LPP s.r.o. o tom, proč se zrušené soutěže firma neúčastnila, a vyjádření zástupce obchodního týmu britské ambasády v Praze zodpovědného za sektor obrany, který řekl, že "britské ministerstvo obrany aktivně podporuje po celou dobu účast společnosti Supacat na dodání LÚV pro české výsadkáře. Náměstek ministerstva obrany pro obranné plánování James Cartlidge osobně navštívil letošní výstavu IDET 2023 v Brně, kde rovněž diskutoval možnosti podpory Armády ČR cestou obranného exportu na vládní úrovni."

Kudy se Ministerstvo obrany vydá? Osloví dodavatele napřímo?

Letošní výstava v Brně probíhala na konci května. Tou dobou ještě nebyl tendr na LÚV ani pozastaven ze strany ÚOHS (mj. na základě podání od LPP s.r.o.), ani zrušen Ministerstvem obrany (k tomu došlo až v září), ale již probíhala, nevíme s kým, jednání o možnostech britské podpory AČR na vládní úrovni, která nyní dává ve vyjádření o aktivní podpoře společnosti Supacat zástupce britské ambasády do souvislosti se zakázkou na LÚV. Když jsme v loňském roce způsob vypsání soutěže na lehká útočná vozidla kritizovali sérií článků, napsali jsme mj.:

"Veřejné soutěže se složitou a nejasnou specifikací, kterou musí následně ministerstvo vysvětlovat a upřesňovat, případně doplňovat a měnit, jsou v případě specifické vojenské techniky nesprávnou a zbytečnou cestou, která skýtá mnohá rizika a vede k průtahům. Vojáci pak zbytečně dlouhou dobu používají zastaralou a nevyhovující techniku, sledují bezmocně průtahy v celém procesu, a ve finále se jim do rukou může dostat typ, který sice vyhoví kompromisním ministerským požadavkům, ale nebude ideální z hlediska operačních potřeb. V soutěži na cenu stát zdánlivě ušetří relativně zanedbatelnou částku (přičemž riskuje prodražení například servisních služeb), a vojáci pak budou dvacet let jezdit ve vozidlech, která by si nevybrali."

Pokud se nyní Ministerstvo obrany rozhodne, tak jako v případě SOV, pro cestu akvizice přímým oslovením dodavatele, případně mezivládní dohodou, a pokud zvoleným řešením bude výrobek britské společnosti Supacat, jejíž zájem nyní důrazně připomíná faei.cz, i s prostřednictvím LPP s.r.o., nebude pro ministryni Černochovou vůbec snadné různá vyslovená i nevyslovená podezření odvracet.

Zdroj: FAEI

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.