Švédská strana dosud nepodala nabídku na BVP. Původní termín byl v prosinci, dodržena nebyla ani lhůta 30. ledna

Švédská strana dosud nepodala nabídku na BVP. Původní termín byl v prosinci, dodržena nebyla ani lhůta 30. ledna
Autor fotografie: foto: BAE Systems|Popisek: CV90
07 / 02 / 2023, 12:00

Ve středu 18. ledna projednala vláda na své schůzi informaci o postupu veřejné zakázky na pořízení pásových bojových vozidel pěchoty pro potřeby Armády České republiky. Součástí této informace byl také předpokládaný další postup veřejné zakázky a ten obsahoval termín obdržení švédské nabídky ze strany agentury FMV, jenž byl stanoven do 30. ledna 2030. Ze včerejšího rozhovoru prezidenta společnosti BAE Systems Hägglunds pro natoaktual.cz nicméně vyplynulo, že nabídka dosud zaslána ministerstvu obrany nebyla. Nejde o první odklad a ministerstvo ani BAE Systems důvody nevysvětlují.

Ministerstvo obrany na náš dotaz, co je důvodem zdržení, odmítlo odpovědět. Z tiskového oddělení přišlo jen strohé vyjádření: "S ohledem na probíhající vyjednávání nebudeme sdělovat k této zakázce žádné podrobnosti a o detailech budeme jako první informovat Vládu ČR." Šéf komunikace spol. BAE Systems Ola Thorén rovněž do vydání článku na dotaz nereagoval.

Informace, kterou vláda projednala 18. ledna a s níž byli následně seznámeni také poslanci sněmovního výboru pro obranu obsahovala následující údaje týkající se termínů pro podání vládní nabídky: "Dne 25. listopadu 2022 byla náměstkem (dnes vrchním ředitelem) pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany ČR (dále též „Zadavatel“) schválena Výzva k podání vládní nabídky (Request for Governmental Proposal –RfGP), která byla zaslána generálnímu řediteli FMV se lhůtou k podání nabídky do 9. prosince 2022.

Dne 9. prosince 2022 obdržel Zadavatel žádost generálního ředitele FMV o prodloužení lhůty k podání vládní nabídky do 10. února 2023. Na tuto žádost reagoval Zadavatel dne 15. prosince 2022 svým rozhodnutím o prodloužení lhůty pro podání vládní nabídky do 16. ledna 2023.

Dne 2. ledna 2023 obdržel Zadavatel další žádost generálního ředitele FMV o prodloužení lhůty k podání vládní nabídky do 10. února 2023. Zadavatel dne 5. ledna 2023 rozhodl o prodloužení lhůty pro podání vládní nabídky do 30. ledna 2023.

FMV své žádosti o prodloužení lhůty pro podání RfGP odůvodnilo probíhajícími jednáními mezi stranami, na kterých jsou mimo jiné upřesňovány technické parametry poptávaného plnění, jež mohou mít vliv na konečnou podobu cenové nabídky švédské strany."

Tato licitace o termín podání nabídky může mít zřejmě souvislost se změnou v přístupu, kterou švédská strana avízovala: "Z dosud provedených jednání vyplynulo, že Švédské království reprezentované FMV deklaruje, že pro uzavření smlouvy na dodávky PBVP je z pohledu Švédského království nezbytné přímé zapojení dalšího subjektu, kterým má být výrobce pásového bojového vozidla (společnost BAE), do kontraktačního procesu, neboť Švédské království nemůže být samostatnou smluvní stranou smlouvy o dodávkách PBVP na straně prodávajícího."

I proto zřejmě pro média (v tomto případě pro server natoaktual.cz) komentuje finalizaci podání nabídky prezident společnosti BAE Systems Hägglunds, tedy výrobce vozidel CV90, a nikoli zástupce vládní agentury FMV. Tommy Gustafsson-Rask je v současné době v Praze a účastní se jednání. V rozhovoru říká, že jednání probíhají podle předpokládaného harmonogramu, nicméně minimálně ve věci termínu podání nabídky tomu tak zřejmě není, resp. harmonogram musel být opakovaně upraven. Z těchto úprav je zřejmá jistá nedočkavost české strany, která opakovaně Švédům nevyhověla a stanovila bližší termín podání nabídky. Z 9. prosince 2022 se stal 16. leden 2023 a následně 30. leden 2023.

A 6. února 2023 vyšel rozhovor s prezidentem Gustafsson-Raskem, kde čteme: "Společnost BAE Systems Hägglunds dokončí nabídku v nejbližších dnech. Poté bude doručena českému ministerstvu, které ji bude muset vyhodnotit a bude muset také realizovat vlastní interní procesy. Ty budou trvat několik týdnů."

Problémem a motivací české strany mít nabídku co nejdříve v ruce, je právě potřeba nabídku odpovídajícím způsobem vyhodnotit, seznámit s ní vládu, přijmout rozhodnutí, jak na nabídku reagovat. Přitom podle v prosinci podepsaného memoranda platí nabídková cena 51,7 miliardy korun jen do konce června, a ministerstvo opakovaně sdělilo, že smlouvu o akvizici BVP CV90, tedy mezivládní dohodu s agenturou FMV (a nově trojstrannou dohodu také s BAE Systems Hägglunds) chce podepsat do 31. května.

Zpoždění při podání nabídky ubírá prostor pro její vyhodnocení a další jednání o detailech, přičemž Švédskem žádaný vstup BAE Systems Hägglunds do kontraktačního procesu si vyžádá další jednání a pro ministerstvo nového partnera. Ministerstvo původně chtělo mít nabídku 9. prosince 2022, a tedy přibližně půl roku na reakci a dojednání všech náležitostí smlouvy. Přijde-li nabídka v průběhu února, zbývají na další práci tři měsíce, s využitím platnosti ceny do konce června čtyři měsíce, a následně lze očekávat navýšení ceny celé zakázky. Ministerský vyjednávací tým vedený ředitelem SVA Luborem Koudelkou se tak může dostat, resp. se již nepochybně dostává pod časový tlak. To ve složité zakázce, kterou v základních obrysech sledujeme od jara 2019, a která je dosud největší zbrojní zakázkou v samostatné historii České republiky, není ani poprvé, ani žádoucí.

Zdroj: natoaktual.cz, vlada.cz, Ministerstvo obrany

Tagy článku