Systém Spyder pro AČR – technologický posun i šance pro český průmysl

Systém Spyder pro AČR – technologický posun i šance pro český průmysl
Autor fotografie: Rafael|Popisek: Systém protivzdušné obrany Spyder
02 / 07 / 2021, 13:00

Armáda České republiky se v loňském roce rozhodla pořídit izraelské komplexy protivzdušné obrany Spyder, které pocházejí od společnosti Rafael Advanced Defense Systems. Jedná se o vysoce pokročilý prostředek, který využívá univerzální střely Python-5 a Derby, které kombinuje s výkonnými radiolokátory a špičkovými prostředky velení a řízení. Česká armáda, jež nezbytně potřebuje nahradit zastaralé sovětské protivzdušné systémy Kub, tak získá velice účinný zbraňový systém, který staví na spojení moderních technologií a dlouhých zkušeností, jelikož společnost Rafael již desítky let patří mezi významné dodavatele izraelské armády. To současně znamená velkou šanci pro český obranný průmysl, který může prohloubit spolupráci s tím izraelským a těžit z jeho pokročilých technologií.

Subjekt, který dnes nese jméno Rafael, byl založen již roku 1948, resp. krátce po vzniku Státu Izrael, ale tehdy pod názvem Hemed, což je hebrejský akronym pro „Vědecký sbor“. Poté byl název změněn na Emet a v roce 1954 na současnou podobu Rafael, což se zdánlivě shoduje se jménem biblického archanděla. Ve skutečnosti se však opět jedná o hebrejský akronym, který znamená Úřad pro vývoj zbraní. Dlouhé roky šlo skutečně o vládní agenturu, nikoli o firmu v pravém slova smyslu, což trvalo až do roku 2002, kdy byla dokončena restrukturalizace, jež znamenala přerod agentury Rafael na obchodní firmu, byť většinově stále ve vlastnictví státu, což u velkých izraelských podniků v tomto sektoru není vzácnost. Tato transformace proběhla současně s velkým vzestupem Izraele na světovém zbrojním trhu, který se logicky odrážel též v nárůstu zisků. Rafael se stal ekonomicky prosperujícím podnikem, protože jeho výrobky se začlenily mezi mimořádně úspěšné artikly izraelského obranného průmyslu.

Mezi zákazníky společnosti Rafael se koneckonců zařadila též Armáda Česká republiky, která se přidala do dlouhého (a pořád se prodlužujícího) seznamu uživatelů protitankových řízených raket řady Spike. Základní podoba vznikla ve druhé polovině 90. let, posléze se objevily četné další verze a v současnosti již střely řady Spike slouží ve více než třech desítkách zemí. Česká armáda si je vybrala jako výzbroj kolových bojových vozidel Pandur II CZ a stejné zbraně by měl nést i budoucí nový typ pásového bojového vozidla pěchoty. Z produkce firmy Rafael pocházejí i další systémy používané české armádou, například bojové věže KBVP Pandur II CZ s označením Samson RCWS-30 nebo zaměřovací a průzkumné kontejnery Litening 4i používané na gripenech českého letectva. Dalším produktem firmy Rafael, který si získal celosvětovou pozornost, je systém Trophy, tedy aktivní ochrana tanků a dalších bojových vozidel, která automaticky sestřeluje přilétající protitankové rakety. Dále lze zmínit např. protiletadlové řízené střely série Shafrir/Python nebo letecké protizemní řízené střely Popeye. Také tyto prostředky získaly úspěchy ve službách samotného Izraele i kontrakty na mezinárodním trhu.

Snad žádný produkt značky Rafael však nevzbudil takovou pozornost jako systém Iron Dome, jenž byl vyvinut jako prostředek ochrany proti dělostřeleckým raketám krátkého dosahu, které proti Izraeli odpalují palestinští či libanonští ozbrojenci. „Železná kopule“ vstoupila do služby v roce 2011, a ačkoliv zpočátku existovala skepse vůči tomu, zda se lze proti takovým malým raketám účinně bránit, záhy bylo nepochybné, že Iron Dome znamená obrovský zlom. Systém v reálném čase zachycuje a sleduje vypuštěné rakety, a jestliže zjistí, že by zasáhly obydlenou oblast, pak proti nim odpálí malé řízené střely Tamir. Praktické výsledky prokazují, že dokáže zneškodnit přes 90 % raket mířících na obydlené oblasti, což Iron Dome demonstroval rovněž v květnu 2021, kdy se rozhořelo další kolo konfliktu s hnutím Hamás. Systém se pochopitelně průběžně modernizuje, takže již dokáže likvidovat též bezpilotní letouny, a získal už i několik exportních úspěchů, a to včetně dodávky pro US Army.

iron dome

Některé technologie „Železné kopule“ využívá i komplet Spyder, který představuje mobilní systém vojskové a teritoriální protivzdušné obrany. Využívá původně letecké rakety Python-5 a Derby, z nichž první používá infračervené navádění ve dvou vlnových pásmech, zatímco druhá raketa sází na aktivní radiolokační navádění. V podle způsobu použití je možné střely doplnit též přídavnými urychlovači, jež přinášejí další prodloužení doletu. Systém Spyder si připsal několik exportních úspěchů, je totiž ve výzbroji několika armáda mj. Indie, Singapuru nebo Vietnamu. Dá se zapojit do integrované soustavy protivzdušné obrany, a tudíž může spolupracovat s dalšími výrobky z portfolia společnosti Rafael (jako je Iron Dome nebo protiraketový komplet delšího dosahu David’s Sling), avšak samozřejmě jej lze propojit i s produkty jiného původu, protože používá standardizované nástroje pro přenos dat.

Nejen díky své vysoké účinnosti, ale také díky své schopnosti integrace a spolupráce představuje systém Spyder pro Armádu ČR obrovský technologický a generační skok. Nyní se v jejích službách nacházejí sovětské systémy Kub, jejichž radiolokátory sice prodělaly dílčí modernizaci, ale základ tohoto protivzdušného systému pochází z poloviny 60. let. V minulosti se sice mluvilo i o hloubkové modernizaci, která by zahrnovala i úplně nové rakety, avšak v současnosti již něco podobného zjevně postrádá smysl. Armáda ČR si zvolila v praktickém provozu vyzkoušený systém Spyder, který se navíc může chlubit tím, že již za sebou má použití v reálném boji. Armáda ČR chce vybudovat moderní integrovanou soustavu protivzdušné obrany na soudobé úrovni a systém Spyder se stane jednou z jejích klíčových součástí.

Na tomto místě je vhodné zdůraznit i velké možnosti pro český obranný průmysl, které s touto volbou souvisejí. Akvizice systémů Spyder přináší velký potenciál pro české firmy i výzkumná pracoviště do budoucna. Izrael má poměrně dlouhou tradici technologické spolupráce s řadou zemí, které považuje za spojence. To se nepochybně týká i České republiky, která dlouhodobě a důsledně zastává jasně proizraelský postoj. Firma Rafael poskytuje i licence či další technologické transfery, což prokazuje mj. fakt, že několik států licenčně vyrábí protitankové střely Spike. Pro české firmy se tak nabízí možnost podílet se jako subdodavatelé na dodávkách kompletů Spyder jak pro Armádu ČR, tak pro případné další zahraniční odběratele.

sling

Pro úplnost se dá dodat, že vedle obranných technologií představuje Rafael špičku také v řadě dalších oborů, mezi něž patří telekomunikace, medicína či produkce elektroniky. Společnost Rafael se také stala lídrem izraelského národního týmu pro kybernetickou ochranu (CERT) a poskytuje systémy kybernetické obrany. To jsou tedy další sektory, kde se nabízí možnosti rozvíjení kooperace s českými firmami, které se zabývají mj. nanotechnologiemi nebo 3D tiskem. Pořízení systémů Spyder tedy lze chápat jako další položku v portfoliu strategické spolupráce České republiky a Izraele, dvou malých zemí, které mají dlouhodobě velmi vřelé vztahy a nacházejí se v ne zrovna komfortní bezpečností situaci. Izrael před mnoha lety vsadil na špičkové technologie, díky kterým si vybudoval a dodnes udržuje ohromnou kvalitativní převahu nad potenciálními nepřáteli a stal se i světovou zbrojní velmocí. Právě to by pro Česko mělo být inspirací.

Tagy článku