Také britská armáda stojí před rozhodnutím o budoucnosti svých tankových jednotek - i zde je nejlepším řešením Leopard 2

Také britská armáda stojí před rozhodnutím o budoucnosti svých tankových jednotek - i zde je nejlepším řešením Leopard 2
Autor fotografie: kmweg.com|Popisek: Leopard 2A7+
24 / 11 / 2020, 11:00

Britské tanky Challenger 2 jsou po technické stránce čím dál zastaralejší. Již od počátku projektu náhrady Challengerů 1 a Chieftainů se ozývaly i v samotné Velké Británii hlasy, že nová verze britských tanků je horší variantou než nákup celoevropsky rozšířených a osvědčených německých Leopardů 2. Po dvou desetiletích služby Challengerů 2 je otázka jejich budoucnosti a případné náhrady německými tanky opět na stole.

Varianty řešení stavu britských obrněných sil jsou dvě, protože co platí dnes, nebude platit za deset nebo dvacet let. Buď budou Challengery 2 zásadně modernizovány, de facto přestavěny. To u tanků již dnes starých dvě desetiletí, jichž drtivou většinu používá domácí armáda, a jediný obchodní úspěch zaznamenaly v Ománu, který jich má 38, není na první pohled příliš perspektivní. Společnost Vickers Defense Systems neměla důvod výrobní linku udržovat v provozu, výroba Challengerů 2 skončila rokem 2002 vyrobením necelých 450 vozidel a současně plánovaných náhradních dílů, a jejich nedostatek se již delší dobu projevuje.

Francie a Německo rozvíjejí společný projekt MGCS jako budoucího nástupce Leclercu, který je v situaci podobné Challengeru 2, a Leopardu 2, který je naopak vyráběn stále, a tím efektivněji také udržován v kondici. Svůj vlastní projekt zvažuje Itálie, která ho nabízí Španělsku a Polsku. Modernizovat Challenger 2 je v podmínkách Británie vzdáleně podobné našemu technickému zhodnocení tanků T-72M4 CZ, které jsou ještě starší. Jde o nepříliš racionální a improvizované "řešení", které dovolí odložit řešení skutečné - tedy nákup perspektivní moderní techniky. Neprobíhající výroba a nedostatek náhradních dílů vedl v průběhu let ke snížení počtu tanků britské armády na přibližně polovinu. Opět v zásadě podobný vývoj jako v AČR, kde technický stav T-72M4 CZ vedl v jednu dobu k redukci počtu skutečně sloužících vozidel na sílu jedné roty, a NKÚ konstatoval, že průměrný tank ročně najel přibližně desetinu normou stanovené vzdálenosti.

Případný nákup Leopardů 2 by přitom mohl i ve Velké Británii proběhnout velmi rychle, a rozhodně rychleji než modernizace a opětovné uvedení do služby jedinečných Challengerů. To ostatně vidíme i v případě Maďarska: staré české tanky budou ve VOP CZ modernizovány do roku 2025, zatímco Maďarsko ve stejných termínech kompletně přezbrojí na Leopard 2HU.

Challenger 2 se 120mm kanónem s drážkovanou hlavní je na první pohled skutečně poněkud mimo trend vývoje moderních hlavních bitevních tanků. Americké Abramsy a německé Leopardy jezdí v mnoha zemích celého světa, jejich poslední verze jsou vybavené elektronikou na úrovni doby, jejich kanóny s hladkým vývrtem hlavně mohou vystřelovat moderní druhy munice. Přitom Spojené státy poslední verze Abramsů do zahraničí nevyvážejí, a jedinou současnou alternativou nejisté a naopak jistě ekonomicky nevýhodné modernizaci Challengeru 2 je Leopard 2. Postupná modernizace britských tanků by sice byla z krátkodobého hlediska levnějším řešením, ale při pohledu na perspektivu nákladů životního cyklu takových vozidel se již s německým tankem nemůže srovnávat. A aby se vůbec dodavateli vyplatila, muselo by patrně vzniknout více modernizovaných tanků, než kolik jich může královská armáda realisticky potřebovat.

Pro světovou mocnost řádu Velké Británie je jistě ve velké míře otázkou prestiže, má-li její obranný průmysl schopnost vyvinout a produkovat moderní hlavní bitevní tank. Otázkou ovšem je, zda o tuto schopnost v tichosti nepřišla již před desetiletími neúspěchem projektu Challenger 2.

Zdroj: forbes.com

Tagy článku