Tank Leopard 2: Nejlepší volba pro českou armádu, ostatní možnosti jsou jen do počtu

Tank Leopard 2: Nejlepší volba pro českou armádu, ostatní možnosti jsou jen do počtu
07 / 02 / 2020, 13:00

Armáda České republiky potřebuje přezbrojovat, a jednou ze zbraní, u nichž je na prahu třetího desetiletí 21. století zřejmé, že technika sovětské koncepce dávno potřebuje obměnu, je tankové vojsko. Zcela předem zavrhneme absurdní úvahy o tom, že tankové vojsko nepotřebujeme. Je to právě naopak: moderní armáda potřebuje moderní, spolehlivé, udržitelné a výkonné tankové vojsko, a to jak pro bojové prvosledové jednoty, tak i pro zálohy. Takže to není otázka jednoho nasaditelného praporu, ale koncepce rozvoje tankových sil, pokud je AČR míní udržet. Náhrada za T-72M4 CZ se diskutuje již řadu let a objevují se různé více či méně exotické varianty, a jedna jediná je racionální. Tou je německý Leopard 2.

Tanků Leopard 2 společnost Krauss-Maffei Wegmann (KMW) dosud vyrobila bezmála čtyři tisíce kusů v různých modifikací a pro řadu států světa, tedy nejen evropské. Jde o řešení opřené o dlouhé zkušenosti německého zbrojního průmyslu. Kromě Velké Británie, Francie a Itálie, které přišly s vlastním řešením, což si ve své pozici evropských mocností mohou dovolit, najdeme Leopard 2 ve výzbroji řady evropských armád, ať již přímo od dodavatele KMW, nebo od licenčních firem, jako Rheinmetall. Přitom britský Challenger 2, francouzský Leclerc a italský Ariete již nejsou, na rozdíl od exportně více než úspěšných Leopardů, ve výrobě. V důsledku je jejich perspektiva předmětem otázek, jejich další vývoj je omezený a při přepočtu na jednotlivé kusy také drahý.

Tanky Leopard 2 dnes představují asi pětinu aktivní moderní tankové výzbroje států NATO (což je číslo ovlivněné samozřejmě počtem amerických Abramsů); mezi evropskými členy NATO tvoří tanky Leopard 2 již bezmála 70 %. Najdeme je ve výzbroji Dánska (63 kusů), Německa (250 s výhledem na více než 300), Řecka (353 kusů), Nizozemska (18 kusů), Norska (52 kusů), Polska (247 kusů), Portugalska (37 kusů), Španělska (327 kusů), Turecka (354 kusů), nedávno je pořídilo Maďarsko (56 kusů); o jejich zařazení do výzbroje uvažuje Bulharsko, Chorvatsko a Rumunsko. Více než sto Leopardů má také neutrální Rakousko, slouží ve Švédsku, ve Švýcarsku. Kromě nich pak v řadě neevropských států, například v Kanadě.

Někteří experti Leopardům 2 vyčítají velkou hmotnost, a tím omezenou pohyblivost mj. a zejména s ohledem na nosnost mostů, a obecně jako zátěž pro infrastrukturu. Zdá se, že výše vyjmenované státy, tedy prakticky všechny, tuto určitou nevýhodu úspěšně ignorují, přičemž Česká republika se rozhodně nezdá být nijak výjimečnou z hlediska terénu. Na překonávání řek jsou citliví například v Polsku. Do té míry, že vyvíjejí vlastní pásové bojové vozidlo pěchoty schopné překonávat vodní toky plavbou. S pořízením Leopardů 2 ovšem neváhali. Kromě toho hmotnost tanku Leopard 2 samozřejmě není samoúčelná. Výtka, že tank svou koncepcí pochází z 80. let, je oslyšitelná velmi snadno také. Jeho vývoj pokračoval a pokračuje i nadále: Leopard 2 má před sebou rozhodně desetiletí služby. Tank je vyráběn v řadě specializovaných variant jako vyprošťovací, mostní nebo ženijní.

Na prvním místě pak při uvedených počtech a rozmístění vypadá jakákoli jiná úvaha jako z jiného světa. Generačně (a mj. hlavní výzbrojí) příbuzné tanky Abrams v Evropě nenasazuje nikdo (tedy kromě Američanů samotných); a podobně jako v případě vrtulníků systému H-1 by zde byl problém s jejich údržbou, protože jejich výrobce sídlí za oceánem. Podobně podivně zní úvahy o jihokorejském tanku K2 Black Panther vyráběném na druhém konci světa. Představa, že v podstatě miniaturní AČR bude nasazovat exotické kusy techniky, protože budeme "chytřejší" než všichni okolo nás, a díky tomu budou naše ozbrojené síly efektivní, je jednoduše absurdní. Jednotnost základní výzbroje, společná logistika, údržba a operační nasazení podle stejných zásad při shodných možnostech a omezeních jsou z hlediska shodných zabezpečovacích mechanismů výhodné i pro AČR.

Dalším řešením je, velice teoreticky, izraelská Merkava (a nepoměrně levnější Sabra, což je v podstatě modernizovaný Patton). V diskusích zaznívá občas také volání po ruském řešení. Zcela bez ohledu na jistě úctyhodné technické parametry moderních ruských tanků, posledních verzí T-90 nebo Armata, jsou takové úvahy zcela zbytečné.

Znovu: armáda by neměla v otázce hlavních zbraní experimentovat a jít svou cestou – naopak, úzká spolupráce s nejbližšími spojenci je jediné ekonomicky i vojensky racionální řešení. Ostatně výrobce Leopardu 2 rozvíjí projekt jeho nástupce, který bude v dalekém horizontu dalším nabízejícím se řešením. Prověřená evropská řešení a zavádění zbraní, které nasazují Polsko, Německo, Maďarsko a další. S plánovaným (?) nárůstem výdajů na obranu (vládní závazek dávat armádě od roku 2024 2 % HDP) si Leopardy pokročilých verzí budeme moci dovolit. Přičemž by rozhodně neškodilo tankové vojsko posílit nad rámec současného praporu. Papírových třicet modernizovaných tanků je na desetimilionovou zemi skutečně žalostně málo. Kromě přímého nákupu je tu ostatně možnost leasingu.

Tagy článku