Tanky Leopard 2 jsou řešením pro armádu a příležitostí pro český obranný průmysl. Je třeba na to myslet při vyjednávání o podmínkách akvizice

Tanky Leopard 2 jsou řešením pro armádu a příležitostí pro český obranný průmysl. Je třeba na to myslet při vyjednávání o podmínkách akvizice
Autor fotografie: Vestman; CC BY 2.0|Popisek: Finský Leopard 2A4FIN
20 / 05 / 2022, 11:00

Podle středeční tiskové zprávy je již jasno alespoň v základních parametrech akvizice německých tanků Leopard 2. V první fázi projektu půjde o dar patnácti starších tanků Leopard 2A4, jež může tankový prapor využít k výcviku, a které budou v budoucnu modernizovány na standard 2A7+, a nákup až padesáti moderních tanků poslední verze. S významnou účastí českého obranného průmyslu na procesu modernizace. V tomto ohledu nelze celý projekt než vítat - současně však je třeba přijmout jako fakt, že nákup je nákupem a půjde o obchod. A tak jako u všech strategických zakázek bude žádoucí vyjednat co nejvýhodnější podmínky. Zejména pokud jde o údržbu tanků po dobu jejich životního cyklu, dodávky munice a vizi pro další modernizaci tanků, které budou v AČR sloužit patrně desítky let.

Tanky Leopard 2A4 dnes již německý Bundeswehr ve výzbroji nemá. Nespecifikovaným množstvím však ve skladech disponují německé zbrojovky KMW, která tanky vyrábí, a Rheinmetall, který se podílí především na výrobě věží. Tyto tanky jsou obecně určené k modernizaci na stávající verzi 2A7V. Anebo je lze využít právě pro výcvik, případně pro vyzbrojení druhosledových jednotek, v případě AČR aktivní zálohy; a modernizovat později.

Dar 15 těchto tanků (vč. jednoho vyprošťovacího) a jejich brzké dodání bude následovat dohoda o nákupu až pěti desítek tanků v moderní variantě 2A7+. A stejně jako v případě jakékoli jiné velké akvizice Ministerstva obrany a přes bonus v podobě daru starších vozidel, jde nepochybně o náročné vyjednávání o podmínkách, jež bylo zahájeno. Připomenout v tomto ohledu můžeme měsíce trvající vyjednávání o podmínkách dodávek 155mm dělostřeleckých granátů určených pro v loňském roce zakoupené francouzské samohybné houfnice CAESAR. Původním, a pochopitelným, francouzským zájmem bylo Armádě České republiky dodat nejen zbraně, ale dodávat také francouzskou munici. Česká strana ve finále, zřejmě i za cenu určitého navýšení pořizovací ceny, uspěla s logickým ze své strany nepřekročitelným požadavkem, aby munici dodávaly české společnosti (v tomto případě Explosia a.s. a STV Group).

A podobný problém lze očekávat i v případě munice pro tanky Leopard 2, tedy 120mm granáty pro kanóny Rheinmetall L44 (Leopard 2A4) a L55 (Leopard 2A7). Munici pro stávající tanky T-72M a T-72M4 CZ ráže 125 mm dodává pro AČR STV Group, a soběstačnost České republiky bude klíčové zachovat i po přezbrojení tankového praporu. „Součástí dodávky, kterou zajistí německý obranný průmysl, budou také náhradní díly a munice,“ uvádí tisková zpráva MO, a nezbývá než doufat, že v tomto ohledu jde o prvotní dodávku, na kterou bude moci navázat domácí produkce.

Bodů, kterým se musejí vyjednavači podrobně věnovat, a je přirozené, že v průběhu jednání s německou stranou o nich nebudou průběžně veřejnost informovat, je přitom nepoměrně více: „V tuto chvíli nelze sdělit více. Samotná jednání, na kterých se budou řešit další podrobnosti, nyní začínají,“ odpověděl na sérii otázek Security Magazínu Marek Vala z tiskového oddělení MO.

Tank Leopard 2 například využívá německý systém řízení palby EMES 15 se stabilizovaným primárním zaměřovačem s dvojím zvětšením. Bude třeba zajistit jeho kompatibilitu se stávajícími užívanými i do budoucna uvažovanými systémy v rámci AČR. Obecnou otázkou bude míra a způsob zapojení společností českého obranného průmyslu, nejen pokud jde o dodávky munice, ale náhradních dílů, celkově zajištění údržby po dobu životního cyklu, a také pokud jde o dílčí modernizační projekty, které v průběhu životního cyklu umožní českým Leopardům (2A7CZ?) držet krok s vývojem tankové techniky a udržovat a posilovat schopnosti tankového praporu.

V České republice působí množství specializovaných firem, které mají s těžkou technikou, její údržbou a modernizacemi bohaté zkušenosti, jakkoli se dosud přirozeně soustředily především na techniku původní domácí a východní provenience. Projekt akvizice Leopardů 2 je možné vnímat jako dobrou příležitost k posílení schopností domácího průmyslu v tomto ohledu, ale tím spíše je zásadní, aby jeho účast na zakázce byla maximální možná.

Německá strana k projektu obecně přistupuje se zřejmou motivací kompenzovat kusy těžké techniky, které Česká republika ze svých skladů a ze skladů soukromých společností poskytla bojující Ukrajině. A v tomto bodě by tedy bylo možné očekávat, že bude vstřícnější vůči českým požadavkům, mj. na zapojení českého průmyslu - stále je však třeba mít na paměti, že přes vzletné fráze a veškerou velkorysost jde v první řadě o obchod.

S pořízením moderních tanků počítala Armáda České republiky před vypuknutím války na Ukrajině zřejmě až po roce 2030, a do té doby měla být také prodloužena životnost stávajících T-72M4 CZ, a to v rámci miliardové zakázky pro státní podnik VOP CZ, která má být skončena v roce 2026. Pořízení Leopardů 2 v odhadovaném časovém horizontu několika málo let činí tuto beztak problematickou modernizační zakázku na první pohled zbytečnou. Navzdory údivu některých komentátorů, že MO fakticky předřazuje řešení přezbrojení tankového praporu před definitivní rozhodnutí o pásových BVP, není na takovém postupu v zásadě nic špatného (tedy odmyslíme-li si průtahy a odklady akvizice BVP samotných).

Budoucí moderně vyzbrojené brigádní úkolové uskupení těžkého typu, které se Česká republika zavázala v rámci NATO vybudovat do 1. ledna 2026, opírá své schopnosti nejen o prapory mechanizované pěchoty na BVP, ale právě také o tankový prapor. Jedno bez druhého znamená zásadní oslabení, a dostatek moderních výkonných tanků, nadto tanků typu, který směrem na východ od nás nemá po technicko-taktické stránce konkurenci, je nezbytností. Odkládat tuto akvizici za rok 2030 neznamená úsporu – v dnešní situaci právě naopak. Je žádoucí německou, ještě před měsíci spíše nečekanou, nabídku plně využít. Nesmí to znamenat kývnout pod dojmem "dárku zdarma" na jakékoli podmínky, současně však platí, že lepší podmínky v horizontu několika let nabídne České republice při rostoucí poptávce spojeneckých zemí po moderní bojové technice těžko kdokoli jiný.

Vyvíjená budoucí generace tanků dosud k dispozici není; malá Armáda České republiky ostatně určitě není vhodným "nástrojem" pro testování a zavádění dosud nevyzkoušených a neosvědčených novinek do výzbroje, a naopak - participací na projektu Leopard 2 pro AČR získá náš obranný průmysl schopnosti a zkušenosti, které v budoucnu, na konci životního cyklu Leopardů, umožní hladký a plynulý přechod na nové systémy. Nezbývá než si přát, aby vyjednavači v Německu uspěli a neztratili ze zřetele, že v absolutních číslech nemalé prostředky vynaložené na provoz a životní cyklus nových tanků (odhadem trojnásobek pořizovací ceny) by měly primárně končit v českých firmách.

video: youtube; IDET 2019

Zdroj: Ministerstvo obrany, KMW

Tagy článku