Tendr na BVP: Zakázka šitá na míru? Transparency International zaslala otevřený dopis ministrovi obrany

Tendr na BVP: Zakázka šitá na míru? Transparency International zaslala otevřený dopis ministrovi obrany
Popisek: Lubomír Metnar
20 / 05 / 2019, 17:30

Do největšího armádního tendru na nákup nových BVP se ,,vložila" i Transparency International, která zaslala otevřený dopis ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi. Organizace v dopisu především poukazuje na dosud nevyřešené body v rámci této zakázky. O řadě z nich již v minulosti Security magazín informoval ve svých článcích.

Největší armádní zakázka na nákup nových BVP budí v současné době pozornost nejen zainteresovaných odborníků, médií i laické veřejnosti, ale i Transparency International (TI). Tu armádní tendr zaktivizoval ,,k činu" o organizace zaslala otevřený dopis ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi. V něm se zajímá o některé sporné či nevyřešené body, které podněcují další otázky v tendru za 53 miliard. 

TI rozdělila dopis na několik problematických částí, které se týkají jednotlivých aspektů tendru. A zde jsou jen některé příklady vznesených otázek na ministra Metnara:

Parametry tendru/využitelnost

- Jakým způsobem byly nastaveny parametry pro oslovení potenciálních uchazečů, respektive neoslovení dalších možných uchazečů?

- Z jakého důvodu poptává Ministerstvo obrany ČR/Armáda ČR právě tento počet PBVP a existuje k tomuto počtu analýza či jiný podklad?

- Má Armáda ČR analýzu využitelnosti daného počtu PBVP? Je zadávací dokumentace plně v souladu se Strategií vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu?

Informace/průběh tendru

- Jak přesně je nastaven časový harmonogram celé zakázky vzhledem ke stavu příprav a postupu? Kdy reálně očekává Ministerstvo obrany ČR podpis smlouvy s vítězem tendru?

- Jakým způsobem bude veřejnost informována o přípravě a průběhu zakázky (v souladu s dobrou praxí otevřenosti zadavatele i dodavatelů v průběhu veřejných zakázek)?

 

V tendru se například ale také nepodařilo zatím zajistit dodavatele služeb právní podpory, která by měla pomáhat s organizací zakázky v celém jejím průběhu. V současné době je mimochodem již potřetí soutěžen dodavatel právních služeb, jak TI ve svém dopisu uvádí.

TI se zamýšlí také nad tím, že byli osloveni i ti výrobci, u nichž není jasné, jestli jsou schopni splnit požadavky armády ČR. Vyvstává tak podezření, jestli zakázka není ,,šitá namíru" konkrétnímu dodavateli. TI se tak Metnara ptá, jakým způsobem byly nastaveny parametry pro oslovení potenciálních uchazečů, respektive neoslovení dalších možných uchazečů.

Panují rovněž obavy, zda se kvůli zpoždění podaří zakázku vůbec dotáhnout do konce tohoto roku, neboť termín finalizace zakázky se několikrát odložil. TI uvedla, že kvůli nejasnostem není jisté, zda se podaří dodržet časový harmonogram realizace zakázky. Podle organizace existují ještě větší rizika, která mohou v určitém případě přerůst do výrazných ztrát pro veřejné rozpočty.

Otázky, které TI vznesla v otevřeném dopisu ministrovi obrany, jsou vzhledem k pochybnostem, jež tendr provázejí, namístě. O řadě z nich Security magazín informoval dříve ve svých článcích a bude tak činit i nadále.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.