Tendr na pásová BVP definitivně končí. Uchazeči odmítli nové podmínky ministerstva. Akvizice proběhne mezivládní dohodou

Tendr na pásová BVP definitivně končí. Uchazeči odmítli nové podmínky ministerstva. Akvizice proběhne mezivládní dohodou
Autor fotografie: foto: Ministerstvo obrany ČR|Popisek: Moderní vozidla mají nahradit zastaralý typ BVP-2
13 / 07 / 2022, 10:30

Španělská společnost GDELS, která České republice v rámci tendru na pásová BVP nabízí vozidlo ASCOD 42, oznámila poslancům sněmovního Výboru pro obranu, že neakceptuje nové podmínky soutěže. Tendr tím podle očekávání definitivně končí - podmínkou pokračování byl explicitní souhlas s novými požadavky všech tří uchazečů. GDELS navrhuje alternativní způsob akvizice formátem G2G, a podle informací médií s novými podmínkami nesouhlasí ani společnost Rheinmetall, která to ovšem s odkazem na závazek mlčenlivosti nepotvrdila. V dopise GDELS, který má redakce Security Magazínu k dispozici, španělská společnost a její izraelský partner ELBIT vysvětlují důvody a nabízejí řešení pro další postup. Zakázkou se bude ve středu 20. července zabývat vláda.

Nové podmínky tendru, který byl vyhlášen již na jaře 2019, byly 21. června v obecných rysech představeny poslancům s tím, že jde o postup doporučený advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS, která pro Ministerstvo obrany v uplynulých měsících vypracovala analýzu stavu zakázky. Účelem nově formulovaných a na první pohled velmi přísných podmínek tendru bylo minimalizovat rizika soudních sporů s uchazeči (tedy společnostmi BAE Systems, GDELS a Rheinmetall). Kromě výzvy k přijetí změněných podmínek a vzdání se nároku na náhradu újmy šlo také o možnost MO vyloučit uchazeče ze soutěže, pokud podá nehodnotitelnou nabídku nebo pokud překročí maximální nabídkovou cenu 51,68 miliardy Kč vč. DPH. MO také podle nových podmínek mohlo vyřadit uchazeče ze soutěže kdykoli bez udání důvodu, a soutěž mohlo také kdykoli ukončit.

Podle informací médií podepsala prohlášení zaslané Ministerstvem obrany 24. června 2022 jen švédská společnost BAE Systems nabízející vozidlo CV90, s nímž nedávno uspěla v paralelní zakázce probíhající na Slovensku. Třetí uchazeč, německá společnost Rheinmetall nabízející nejmladší vozidlo ze tří nabízených - KF41 LYNX - svůj podpis pravděpodobně nepřipojila, ale odmítla informace týkající se výběrového řízení komentovat. A explicitně nepodepsání prohlášení potvrzuje ve svém dopise adresovaném poslancům Výboru pro obranu potvrzuje právě GDELS: "společnost GDELS nepodepsala prohlášení zaslané Ministerstvem obrany dne 24. června 2022."

Výrobce vozidel ASCOD 42 se odvolává na současné ekonomické, politické a vojenské výzvy, důsledky pandemie COVID a války na Ukrajině, které podle společnosti vyžadují změnu akviziční strategie: "Proto si GDELS po důkladném posouzení dokumentů a popsané akviziční strategie dovoluje využít příležitosti a navrhnout alternativní akviziční model, který by České republice přinesl podstatně udržitelnější přínosy než současný postup, za předpokladu příslušného vládního schválení."

Tímto alternativním postupem je transakce vláda-vláda (G2G), což je model, který pro tuto zakázku za žádoucí opakovaně v minulosti, a již z pozice předsedkyně Výboru pro obranu, označila současná ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a další poslanci, včetně například současného místopředsedy Výboru pro obranu Pavla Růžičky (ANO), který byl vůči složitému nastavení a zdlouhavému průběhu tendru kritický prakticky od jeho spuštění.

GDELS současně ve svém dopise, který nastiňuje hlavní principy možné budoucí spolupráce v případě uzavření mezivládní dohody se Španělskem, poslance informuje o svém předběžném zahájení jednání s vládami Španělska a Izraele (izraelská společnost ELBIT je výrobcem věže vozidla ASCOD 42 ve verzi nabízené České republice). Zmiňuje možnost dodržet původně stanovenou cenu (cca 52 miliard korun vč. DPH), pokud by MO akceptovalo doporučené iniciativy na snížení nákladů: "GDELS a ELBIT byly připraveny zvýšit ekonomické přínosy pro celý místní český průmysl (soukromý i státní) v rámci projektu pořízení vozidel i mimo něj a na mnohem vyšší úrovni. V rámci potenciálního uspořádání G-2-G by byly GDELS a ELBIT ochotny provést úplný transfer technologie bojového vozidla pěchoty a jeho variant do České republiky a realizovat výrobu vozidla (podvozek vozidla a věžový systém) v tuzemsku." Odkazuje v tomto na prokázanou schopnost převést technologie a výrobu během projektu kolových obrněných vozidel PANDUR 8x8, jehož jediným dodavatelem je dnes společnost Czechoslovak Group.

Z mnoha stran kritizovaný tendr na BVP tímto krokem definitivně po více než třech letech končí. Jeho složitá konstrukce spočívající v tzv. trianglu vztahů mezi Ministerstvem obrany, vybraným dodavatelem a integrátorem zapojení českého obranného průmyslu, jímž měl být státní podnik VOP, a zdlouhavý průběh jsou tím zřetelnější, že na sousedním Slovensku srovnatelnou zakázku dokázali vyřešit v průběhu jednoho roku - slovenské ministerstvo ji od začátku koncipovalo jako akvizici mezivládní dohodou, a na první pohled transparentním způsobem vybralo dodavatele, jímž se podle jeho zadání a vyhodnocení stala společnost BAE Systems a vozidlo CV90 v bojové verzi s kanónem ráže 35 mm.

Zrušení tendru neznamená, že Ministerstvo obrany od plánu na nákup moderních pásových BVP ustupuje. Cenou za neúspěch soutěže je ovšem v každém případě ztráta času a velmi pravděpodobně také výrazně vyšší pořizovací náklady nových vozidel. Lze očekávat, že ministryně obrany v nejbližší době oznámí zahájení akvizice formou mezivládní dohody. A očekávat lze i změny požadavků, ústup od některých původně "nepřekročitelných" požadavků, a to vše s cílem maximálního urychlení nákupu ve snaze vyhovět termínu 1. ledna 2026, do kdy má AČR podle závazku vůči Alianci disponovat moderně vyzbrojeným brigádním úkolovým uskupením těžkého typu.

Zdroj: GDELS, Ministerstvo obrany

Tagy článku