Terénní vozidla Toyota Hilux vykazují závady, na jejich odstranění se pracuje. Není to fatální, prohlásil náměstek pro vyzbrojování Koudelka

Terénní vozidla Toyota Hilux vykazují závady, na jejich odstranění se pracuje. Není to fatální, prohlásil náměstek pro vyzbrojování Koudelka
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Jednání Výboru pro obranu
13 / 09 / 2022, 16:30

Dnešní Výbor pro obranu se především zabýval dvěma zakázkami, jež se týkají kolové techniky - obrněnými vozidly Titus a terénními automobily Toyota Hilux. U druhé jmenované položky se objevily závady, jak informoval náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka, podle něhož se na druhé straně nejedná o nic fatálního.

Výbor pro obranu měl dnes na programu jednání, které se zejména věnovalo některým otázkám týkajících se obrněných vozidel Titus a také terénních automobilů Toyota Hilux. Dnešní zasedání výboru navazuje na zasedání Podvýboru pro akvizice, který podrobně tuto agendu rovněž projednával, jak informoval poslanec Radovan Vích.

Náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka shrnul informace o vozidlech Titus a Hilux. Smlouva na dodávky obrněných vozidel Titus byla podepsána ministerstvem obrany v červnu 2019 se společností Eldis na dodávku celkem 62 kusů ve třech modifikacích. Hodnota zakázky činí přes 6 miliard korun.  

Co se týče aktuálního stavu dodávek, byly podle Koudelky úspěšně ukončeny podnikové zkoušky v dubnu 2022, kontrolní zkoušky pak koncem června a na začátku září byly zahájeny vojskové zkoušky, předpokladem je, že skončí do 23. října. Koudelka dále řekl, že ohledně této zakázky se žádné problémy nevyskytují a dodavatel plní to, co je uvedeno ve smlouvě. V roce 2023 by mělo být dodáno 57 kusů těchto vozidel.

Pokud hovoříme o druhé položce, o které se dnes na Výboru jednalo, smlouva na dodávky terénních vozidel Toyota Hilux byla podepsána minulý rok se společností Glomex MS. Co se týče aktuálního stavu, u vozidel již proběhly podnikové, kontrolní i vojskové zkoušky, a k dnešnímu dni bylo dodáno celkem 949 kusů automobilů, do 15. prosince dalších 129 automobilů.

Koudelka na jednání prohlásil, že v současné době probíhá u Hiluxů reklamační řízení, kdy bylo zjištěno celkem 246 závad, přičemž téměř 170 z nich bylo podle náměstka už úplně odstraněno.  Vše probíhá v záruční době, podotkl. Závady, jež například souvisí s vadnými vstřikovači v motoru či s poruchami filtru pevných částic,  však podle něho nejsou ničím fatálním, a je zde snaha, aby se tempo odstraňování nedostatků co možná nejvíce urychlilo. Dodavatel navíc vytvořil nad rámec svých povinností sklad náhradních dílů a aktivně spolupracuje na tom, aby bylo dosaženo u vozidel bezvadného stavu.

Dalším tématem jednání výboru pak byl související bod, totiž řádná servisní smlouva, která však zatím nebyla v rámci této zakázky uzavřena. Součástí smlouvy na pořízení vozidel Toyota Hilux byl pouze  servisní balíček, a to na dva roky. Metnar prohlásil, že příslušný zákon neumožňuje při pořizování těchto vozidel soutěžit v otevřeném řízení také službu, tedy v tomto případě servisní smlouvu. Předseda Výboru pro obranu řekl, že v průběhu záruční doby vozidel má dojít k vysoutěžení, respektive uzavření  chybějící servisní smlouvy.

Ministryně obrany Jana Černochová se rovněž k tématu vyjádřila, tento problém vnímá a podotkla, že aktuálně je diskutována novela zákona o zadávání veřejných zakázek, kde se jedná o pozměňovacím návrhu, aby bylo možné i zároveň soutěžit servisní smlouvy. Podle Koudelky již momentálně existují v soutěži na servisní smlouvu tři nabídky a do 8. října by mělo ministerstvo evidovat finální nabídky, do konce roku pak podepsat smlouvu s vítězem.
 


Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.