Testování českého bezpilotního letounu Primoco UAV One 150 pro potřeby Armády ČR

Testování českého bezpilotního letounu Primoco UAV One 150 pro potřeby Armády ČR
Autor fotografie: Primoco UAV SE |Popisek: Primoco UAV
18 / 09 / 2021, 17:00

Česká společnost Primoco UAV SE a Armáda České republiky úspěšně testovaly bezpilotní letoun Primoco UAV One 150 zaměřený na ověření komunikačních systémů pro podporu spojení na bojišti a optických průzkumných senzorů.

Ve dnech 6. až 9. září 2021 proběhlo ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá testování bezpilotního letounu Primoco UAV One 150 ve prospěch Armády ČR zaměřené na ověření komunikačních systémů pro podporu spojení na bojišti a optických průzkumných senzorů. Letoun byl provozován pod civilním oprávněním společnosti, avšak byl vybaven vojenskými komunikačními systémy a elektrooptickou průzkumnou hlavicí dle výběru Armády ČR. Cílem zkoušek bylo jak seznámení specialistů Armády ČR s letounem samotným, tak i ověření výkonů a vlastností komunikačních a průzkumných systémů.

Letoun One 150 s maximální vzletovou hmotností 150 kg byl vybaven speciálními prostředky rádiového a datového spojení v podobě radiostanice od společnosti L3 Harris a datalinků ANW2C od společnosti Persistent Systems zvolenými specialisty Armády ČR, které jsou kompatibilní se zavedenými typy. Při letové činnosti nad vojenským výcvikovým prostorem letoun v denních i nočních podmínkách zajišťoval retranslaci spojení z jednotlivých pozemních stanovišť, která nebyla v přímé vzájemné viditelnosti, a také prováděl průzkum a identifikaci předem připravených cílů. Výsledky zkoušek ukázaly, že letoun dokáže spolehlivě fungovat jako klíčový vzdušný prvek koncepce manetových sítí a umožní armádě rozvinout zabezpečený systém spojení prakticky v jakékoliv oblasti bez ohledu na terénní podmínky či pozemní infrastrukturu. Důkazem bylo funkční a kvalitní spojení na vzdálenost desítek kilometrů, které zajistilo jak přenos hlasu a dat, tak i dálkové ovládání robotických systémů zavedených u AČR.

Primoco UAV

Závěrečného dne zkoušek se osobně zúčastnili náčelník generálního štábu armádní generál Ing. Aleš Opata a náčelník štábu generálporučík Ing. Miroslav Hlaváč, kteří byli seznámeni s průběhem zkoušek a také s bezpilotním letounem a systémem jeho provozu, včetně pozemní ukázky prvního vojenského letounu One 150M, který je již registrován ve vojenském leteckém rejstříku Ministerstva obrany. Náčelník generálního štábu během ukázky především pozitivně hodnotil schopnosti českého průmyslu: „Pro Armádu ČR jsou klíčoví čeští dodavatelé, kteří dokážou efektivně a rychle řešit naše požadavky i v případě mimořádných situací. Možnost spolupráce s českým leteckým průmyslem, včetně společnosti Primoco UAV vítám, neboť je přínosem pro obě strany, a tato ukázka byla toho důkazem. Zkoušky komunikačních systémů byly zcela naplněny a ukazují, že koncepce rozvoje systémů spojení založených na ad-hoc manetových sítích přijatá naší armádou je správnou cestou. Jde i o ověření, že strategie rozvoje systémů velení a řízení byla zvolena správě a její očekávané rozšíření o prostředky vzdušného spojení povyšuje schopnosti armády jako celku na novou úroveň.“  

Generální ředitel společnosti Primoco UAV SE při představení letounu delegaci Generálního štábu uvedl: „Je nám ctí s Armádou ČR spolupracovat. Její příslušníci odvedli perfektně organizovanou práci při přípravě a provádění zkoušek. Ohromné zkušenosti příslušníků armády při tomto cvičení nám umožnily získat cenné poznatky, které napomohou letoun One 150M vylepšit tak, aby ještě lépe odpovídal potřebám moderních ozbrojených sborů. Za důležité považuji uvést, že naše společnost zajistila pouze provoz a pilotování letounu, ale obsluhu systémů na palubě se starali příslušníci Armády ČR. Chtěl bych poděkovat panu generálovi Opatovi za možnost podobné zkoušky uspořádat. Již jen fakt, že Armáda ČR sleduje rozvoj schopností domácího průmyslu, a v určitých chvílích chce tyto schopnosti i vyzkoušet, svědčí o tom, že její specialisté sledují světové trendy a neustále pracují na možnostech zvýšení schopností sboru.“    

 

O společnosti Primoco UAV SE

Česká společnost Primoco UAV vyrábí civilní a vojenské bezpilotní letouny One 150, jež sama vyvinula. Jde o stroje schopné létat zcela nezávisle podle naprogramovaných letových plánů, včetně plně automatického vzletu a přistání. Mezi klíčové vlastnosti letadla patří jeho mimořádná výdrž, díky které může ve vzduchu při cestovní rychlosti 100-150 km/h strávit bez přestávky více než 15 hodin, což představuje dolet až 2000 km. Maximální vzletová hmotnost 150 kg a užitečné zatížení 30 kg umožňují letouny One 150 využívat pro nejrůznější druhy nasazení v rámci civilních i vojenských operací. Letouny společnosti jsou v současnosti využívány na třech kontinentech například pro kontroly produktovodů a distribučních sítí v energetice, zajišťování pohraniční a pobřežní bezpečnosti, monitorování požárů či při pátracích a záchranných akciích. Primoco UAV SE je veřejně obchodovatelná společnost na trhu pražské burzy.         

 

Tagy článku