Thomas Strasser – zástupce GDELS o obrněném vozidle ASCOD (Future Forces Forum)

Thomas Strasser – zástupce GDELS o obrněném vozidle ASCOD (Future Forces Forum)
23 / 10 / 2018, 17:00

Pan Thomas Strasser zastupující General Dynamics Land Systems – Steyr na Future Forces Foru poskytl Security Magazínu rozhovor především na téma bojového vozidla pěchoty ASCOD, s nímž se GDELS zúčastní tendru Ministerstva obrany ČR. Za jednu z hlavních předností platformy ASCOD označil modularitu, schopnost postavit na jednom podvozku úplnou rodinu bojových vozidel, což šetří provozní náklady. Za silnou stránku společnosti považuje schopnost navázat úzkou spolupráci s místním průmyslem.

(zapněte youtube titulky)

  • Mám zde pana Thomase Strassera z General Dynamics (GDELS). Vítejte na Future Forces Forum. Ráda bych vám položila několik otázek, a první je nasnadě: proč jste přijel na Future Forces Forum?

Je radost zde být, jsme tady moc rádi, máme možnost uvést naši platformu pásového vozidla GDELS, tedy ASCOD, a také potenciál místní spolupráce v rámci toho projektu zde.

Psali jsme: Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

  • Co shledáváte na Future Forces Forum zajímavým?

Pro nás je vždy řekněme zajímavé se podívat ven, porozumět schopnostem země, jakkoli Českou republiku velmi dobře známe díky předchozím projektům, a také probíhajícím projektům, nevěnujeme se jen pásovému vozidlu, ale kompletnímu portfoliu GDELS. Jsme tu rádi, abychom posílili svou spolupráci s existujícími společnostmi, ale také abychom se více dozvěděli o technologiích a okolním prostředí. A to je tu velmi zřetelné, sledujeme hodně pozornosti, kterou průmysl věnuje projektům v oblasti bezpečnosti a obrany. A je pro nás skvělé, že můžeme sdílet své zkušenosti.

  • Chcete se zúčastnit největšího tendru v České republice týkajícího se bojového vozidla pěchoty se svým vozidlem ASCOD, mohl byste, prosím, našim čtenářům představit výhody tohoto vozidla?

Ano velmi rád, děkuji za takovou otázku. Platforma ASCOD je základní společnou platformou, kterou užívá řada států, například Rakousko nebo Španělsko, ale v poslední době byla vybrána také ozbrojenými silami Spojeného království. Spoléhají na náš projekt, a na tento modulární koncept, protože můžeme integrovat různé varianty vozidla. Není to jen bojové vozidlo pěchoty, ale úplná rodina vozidel. Což je jednou z našich předností, protože držíme logistické náklady co nejníže, a shodnost dílů co nejvyšší.

Psali jsme: ASCOD 2 – budoucnost českých motostřelců?

  • A co ochranné systémy vozidla?

Je to jedno z nejlépe chráněných vozidel ve své třídě, zejména ve své váhové kategorii. Bylo to jedno z nejdůležitějších hledisek při výběru ozbrojenými silami Spojeného království. Čili ochrana je vysoká, protože chceme chránit uživatele a umožnit mu splnění úkolu.

  • Jedním z možných požadavků tendru bude průmyslová spolupráce s českými firmami. Jste připraveni k takové spolupráci, a případně našli jste zde na Future Forces Foru potenciální partnery?

Ano, spolupráci máme ve své DNA. Je to jedna z našich silných stránek ve všech vozidlových platformách. A ASCOD je v Evropě jediné vozidlo v současnosti v sériové výrobě v různých variantách, které vyrábíme pro britskou armádu, a probíhá zde také technologická výměna na jednu stranu, a na druhou stranu zapojování místního průmyslu k udržení vnitřní doktríny, a samozřejmě zajištění bezpečnosti konečných dodávek. A to je také záměrem pro jakéhokoli dalšího potenciálního partnera. Například tady a teď v České republice – pracovat velmi těsně spolu s místním průmyslem, přesunout výrobu sem, ale ještě spíše řekněme přenést sem technologii, což pomůže udržet úroveň českého průmyslu na tak vysoké úrovni, na které je, a může naším projektem realizovaným zde i získat.

Psali jsme: Nové britské obrněnce Ajax – šance pro českou armádu

  • To zní dokonale. Děkuji za rozhovor a přeji vám příjemný pobyt v Praze a užijte si zbytek Future Forces Forum. Díky.

Děkuji mockrát.

Tagy článku