Transfer technologie výroby osvědčených ručních granátů do ČR probíhá podle harmonogramu

Transfer technologie výroby osvědčených ručních granátů do ČR probíhá podle harmonogramu
Autor fotografie: redakce|Popisek: Střepinový granát SplHGr 85
21 / 03 / 2024, 07:00

Veřejným prostorem nedávno zarezonovaly zprávy o údajně drhnoucím transferu výroby ručních granátů pro AČR do České republiky. Ve skutečnosti, jak se mohla redakce Security Magazínu přesvědčit na vlastní oči, vše běží podle smlouvou předpokládaného harmonogramu.

Pozornost zakázka přitáhla zejména proto, že dodavatel byl vybrán bez soutěže, na základě výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek – přímým oslovením společnosti Colt CZ Defence Solutions ze skupiny Colt CZ Group. Česká zbrojovka (další dceřiná společnost holdingu Colt CZ, pod který spadá mj. také proslulá americká značka Colt) totiž uspěla v tendru v roce 2017 a následně Armádě České republiky a k její úplné spokojenosti dodala 238 tisíc kusů ručních granátů. Nová zakázka podle rámcové smlouvy z února 2023 v hodnotě 413 milionů korun bez DPH na tu předchozí navazuje a cílem je doplňovat stav granátů ve skladech AČR. Jde až o 500 tisíc kusů při minimálním odběru 250 tisíc granátů.

Granáty SplHGr 85 a OffHGr 85 jsou certifikované, zavedené a osvědčené nejen v AČR

Armáda přirozeně žádá pokračovat se stejným typem, u kterého dosud nebyl zaznamenán jediný technický problém či selhání. Vojáci jsou pro jeho použití proškolení a vycvičení – jde tedy o bezpečnost – a svou roli hraje také, tak jako obecně ve věcech armádní výzbroje a výbavy, potřeba unifikace nejen z důvodů stejných takticko-technických parametrů, ale také logistiky údržby či skladování. Vyvinout spolehlivý a efektivní ruční granát je přitom během na velmi dlouhou trať. V náročné kvalifikační fázi procházejí prototypy za různých podmínek náročnými testy a pro využití ozbrojenými silami podléhají příslušné certifikaci. Česká zbrojovka armádě nabídla v roce 2017 ruční granát zavedený v řadě dalších armád NATO (Norsko, Itálie, Portugalsko, Polsko, pobaltské státy), a bez potřeby dalšího vývoje uspěla s nejnižší cenou. Jiný český výrobce certifikovaným granátem dnes nedisponuje.

Jde o střepinový granát SplGHr 85, ruční obranný granát s časovou iniciací (cca 4 sekundy) s uvedením do činnosti po odhození. Na cíl působí prostřednictvím 3500 fragmentům (malé kuličky ze slitiny o průměru cca 2 mm), kterým udělí exploze trhaviny (Semtex OLP) o hmotnosti 53 g kinetickou energii dostatečnou pro smrtící účinek v poloměru 5 m a zraňující účinek v poloměru 10 m. Tento typ tvoří převážnou část zakázky – AČR jich odebere minimálně 250 tisíc kusů. Pro speciální síly pak bude dodáno 20 tisíc útočných granátů OffHGr 85. Ten na cíl působí tlakovou vlnou exploze se smrtícím účinkem o poloměru 1 m a zraňujícím účinkem o poloměru 8 m. Vizuálně a hmatem jsou oba jinak velmi podobné typy granátu odlišeny žebrováním střepinového granátu, který cekem váží 340 g, zatímco hladký útočný granát při stejné hmotnosti trhaviny dosahuje jen 180 g.

Transfer výroby a 60% podíl českého průmyslu

Důležitým argumentem při rozhodnutí o navazující rámcové smlouvě pak byl závazek dodavatele Colt CZ Defence Solutions zapojit do zakázky český průmysl nejméně ze 60 % její hodnoty. Transfer výroby se týká výše zmíněného střepinového granátu, který má tvořit více než 90 % objemu zakázky.Útočný granát poptává AČR v tak relativně malém množství, že by jeho výroba v České republice postrádala smysl. Podíl si mezi sebe dělí státní podnik Explosia a.s., která dodává trhavinu, společnost CZ-SKD Solutions, která ve Valašském Meziříčí vyrábí tělo granátu, obal a další komponenty, a za finální kompletaci a kontrolu bude zodpovědný Vojenský technický ústav. Kompletace granátů bude probíhat ve Vrběticích v modernizovaném objektu státního podniku. Ten byl modernizován několik let před zahájením zakázky a výroba munice v něm již probíhá v rámci jiných projektů.

Tělo granátů SplHGr 85 obsahuje 3500 fragmentů

Redakce Security Magazínu navštívila výrobní prostory společnosti CZ-SKD Solutions ve Valašském Meziříčí i areál společnosti RheinmetallWaffeMunitionArges v rakouském Rüstorfu. Ve Valašském Meziříčí již běží výroba jednotlivých komponent granátu. Tělo střepinového granátu se skládá ze dvou částí plněných zmíněnými fragmenty. Ty musejí v určené toleranci odpovídat stanovené normě. V granátu jich je 3500 s 5% hmotnostní tolerancí, a důležitá je kontrola případných nepravidelností v kumulaci fragmentů v těle granátu, které by mohly mít nežádoucí vliv na rovnoměrnost a kompaktnost fragmentového věnce či obrazce po výbuchu. Tělo granátu je následně vloženo do obalu, který je tak připraven pro finální fázi – naplnění trhavinou, uzavření zátkou a hlavou granátu s detonátorem.

60% zapojení domácího průmyslu a přenesení výroby produktu, který je ve výzbroji aliančních armád zaveden, osvědčil se, a za jehož vývojem stojí společnost RheinmetallWaffeMunitionArges se sedmdesátiletou tradicí vývoje a výroby ručních granátů, přesahuje běžnou míru, která u zakázek vypisovaných českým Ministerstvem obrany osciluje kolem 40 %. Nelze zpochybnit, že „co je doma, to se počítá“ a že případná možnost 100% domácí výroby je pro Českou republiku výhodnější. Ale nemůže to platit v situaci, kdy na trhu jiný certifikovaný granát není, a kdy jde nikoli o přezbrojení armády, ale o doplnění munice již zavedeným typem. A v neposlední řadě v situaci, kdy nedaleko hranic České republiky existuje výrobní kapacita pro např. 100 tisíc kusů detonátorů měsíčně, by bylo ekonomicky iracionální stavět jejich produkci u nás „na zelené louce“.

Hlavy střepinového granátu SplHGr 85

Rámcová smlouva má hodnotu 413 milionů korun bez DPH. Cena granátů byla oproti roku 2017 navýšena o inflaci a investiční náklady související s transferem výrobní technologie ve výši 4,25 % (výrobní linky na výrobu těla a obalu a dalších granátů, která již běží ve Valašském Meziříčí, a výrobní linka na plnění granátů trhavinou a kompletaci granátů, která vzniká ve Vrběticích). Novinky citovaly nedávno nejmenovaného experta na výrobu výbušnin, podle kterého se detonátor podílí na ceně granátu „šedesáti až sedmdesáti procenty.“ Ředitel Colt CZ Defense Solutions Petr Vávra Security Magazínu řekl, že to ve skutečnosti je cca 20–25 %.

Výroba probíhá, AČR objednané granáty dostane podle harmonogramu

Finální fáze výroby granátu nám byla prezentována v areálu společnosti Rheinmetall Waffe Munition Arges v Rakousku, kde probíhá na stejných strojích, stejným technologickým postupem a se stejnými bezpečnostními standardy, které budou transferovány do Vrbětic do prostor VTÚ s.p. Aktuálně probíhá proces certifikace již vyrobených strojů podle mezinárodního standardu ATEX s předpokladem dokončení do května/června letošního roku. Výroba komponent v České republice probíhá již od roku 2023 a trhavina a těla granátů stejně jako další nezbytné komponenty pro první dvě dílčí objednávky AČR s prvním plněním ve třetím čtvrtletí 2024 jsou hotové. Stejně tak hlavy granátů s detonátory, které bude dodávat rakouský výrobce.

Výroba komponent ve Valašském Meziříčí

Kritika, která nedávno vůči průběhu zakázky zazněla, se opírá o prvotní sdělení z listopadu roku 2022, podle kterého měla linka pro kompletaci granátů ve Vrběticích vzniknout již loni v létě, a první granáty pak měly být armádě dodány do konce roku 2023. Rámcová smlouva však byla podepsána až v únoru 2023, následně byla spuštěna příprava výroby a výroba jednotlivých komponent, která probíhá v souladu s harmonogramem. Armáda obdrží granáty podle své objednávky. Je nutné připomenout, že pokračující válka na Ukrajině a nejen s ní související potřeba ozbrojených sil států NATO a EU ovlivňuje termíny prakticky všech projektů evropského obranného průmyslu a vytváří napětí v subdodavatelských řetězcích. Proto je možné hovořit o úspěchu, že se společnosti Colt CZ Defence Solutions podařilo zajistit vše potřebné pro výrobu ručních granátů pro AČR.

Bezpečnost ve Vrběticích

Po ruském útoku na muniční sklady ve Vrběticích je přirozená obava okolních obcí a jejich obyvatel z rizik, která výroba a manipulace s trhavinami může přinést. Kromě celkové bezpečnostní úrovně výroby podle standardů společnosti RheinmetallWaffeMunitionArges a kromě zabezpečení modernizovaného objektu VTÚ po jeho rekonstrukci, ve kterém probíhá výroba již několik let, je třeba rovněž dodat, že pro ruční granáty použitá plastická trhavina Semtex OLP, která je insenzitivní. Nelze ji iniciovat nahodilou nehodou s otevřeným ohněm – bez detonátoru neexploduje.

Součást kompletační linky granátů, Rheinmetall Arges

Výroba v objektu VTÚ bude probíhat na certifikovaných strojích, naprosto bezpečně a v souladu se všemi předpisy, a pod kontrolou Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, a také za dozoru společnosti Rheinmetall. Granáty zde ani nebudou skladovány – veškerá produkce je podle licenčních podmínek určena pro potřeby Armády České republiky. Výroba ve Vrběticích ve spolupráci s Colt CZ Defence Solutions tedy nemůže a nebude sloužit k jakýmkoli jiným komerčním činnostem.

Rheinmetall Waffe Munition Arges GmbH

Portfolio výrobků společnosti Rheinmetall Waffe Munition GmbH zahrnuje zbraňové systémy a munici pro pěchotu, přímou a nepřímou palbu, jakož i pyrotechniku a ochranné systémy. Společnost se specializuje na vývoj a výrobu velkorážových zbraňových systémů včetně odpovídajícího střeliva.  Rheinmetall Waffe Munition Arges GmbH je od roku 2005 dceřinou společnosti RWM. Mezi její sortiment se řadí kromě dalších systémů především munice ráže 40 mm, cvičná munice, oslňující a šokové střely, které již používá mnoho speciálních jednotek, a také vojenské a civilní pyrotechnické výrobky, včetně výše popsaných obranných a útočných granátů SplHGr 85 a OffHGr 85.

Zdroj: Colt CZ DefenceSolutions, Rheinmetall Waffe Munition Arges, Ministerstvo obrany

Tagy článku