Účasť slovenských firiem na BOV 8x8 je podstatne nižšia, napriek tomu ich je minister Naď spokojný. Pochybnosti o transparentnosti projektu pretrvávajú

Účasť slovenských firiem na BOV 8x8 je podstatne nižšia, napriek tomu ich je minister Naď spokojný. Pochybnosti o transparentnosti projektu pretrvávajú
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Patria AMV
05 / 05 / 2022, 15:00

V Dubnici nad Váhom dnes v priestoroch spoločnosti KonštruktaDefencea.s. prebehla tlačová konferencia na tému zapojenie slovenských podnikov do výrobného procesu kolesových bojových obrnených vozidiel 8x8 pre Ozbrojené sily SR. Okrem ministra obrany SR Jaroslava Naďa na nej vystúpil aj generálny riaditeľ DMD Group Štefan Škultéty. Tlačová konferencia obišla problematické body projektu, o ktorého transparentnosti pretrvávajú pochybnosti.

Jaroslav Naď (OĽANO) potvrdil, že chce do konca septembra 2022 podpísať príslušné zmluvy, jednak medzivládnu dohodu s Fínskom, a ďalej zmluvu medzi MO a fínskym výrobcom PATRIA a zmluvu medzi spoločnosťou PATRIA a slovenskou firmou KonštruktaDefence, ktorá je štátnou akciovou spoločnosťou a členom skupiny DMD Group. KonštruktaDefence má byť na slovenskej strane primárnym kontraktorom. Voľbu štátnej spoločnosti, ktorá má podľa ministrových slov skúsenosti s realizáciou takýchto veľkých zákaziek, zdôvodnil Jaroslav Naď potrebou jasnej kontroly nad zákazkou zo strany slovenskej vlády a bezpečnosťou dodávok v prípade krízy.

„Aj preto sme trvali na tom, aby veľká časť konkrétnych prác na novom vozidle Patria 8x8, bojovom obrnenom vozidle, bola realizovaná na Slovensku, v rámci slovenských spoločností," uviedol minister obrany Naď. Už v tomto ohľade odbočil a nedostal od prítomných novinárov v tejto veci žiadny dotaz, že fínska spoločnosť Patria ponúkla účasť slovenského priemyslu na zákazke vo výške približne 40 %. Česká republika ponúkla až 75 %, hoci kritizovaná štúdia uskutočniteľnosti slovenského ministerstva, na základe ktorej bolo rozhodnuté o výbere fínskeho dodávateľa, uvádza v prípade českej ponuky len 38,1 %, čo nie je ani zďaleka jediný rozpor, ktorý obsahuje. Napriek tomu Jaroslav Naď opakovane zdôraznil, že jedným z primárnych cieľov projektu je podpora domáceho slovenského priemyslu, a očakáva prekročenie spomínaných 40 %.

Tlačová konferencia pokračovala zoznamom slovenských spoločností, ktoré sa na výrobe slovenských BOV 8x8 majú podieľať s tým, že 7-8 prvých kusov bude vyrobených priamo vo Fínsku. Počas procesu výroby sa pracovníci slovenských spoločností zaučia od fínskych kolegov, a následne prebehne transfer technológie výroby na Slovensko, kde celkový počet vozidiel dosiahne plánovaných 76 kusov v prvej fáze tohto modernizačného projektu (10 zdravotníckych, 6 veliteľských a 60 bojových vozidiel). Dodávku prvých vozidiel očakáva Jaroslav Naď do ôsmich mesiacov po podpise zmlúv. Celkom v ďalších fázach rádovo viac ako desiatich rokov Slovensko zaobstará až 500 ks tejto bojovej techniky.

 V „prvej línii" slovenských spoločností, ktoré sa budú na zákazke podieľať, a budú koordinované spoločnosťou KonštruktaDefence, budú predovšetkým štátne firmy. KonštruktaDefence má okrem koordinácie podiel na výrobe podvozkov, výrobe a inštalácii bojového priestoru vozidiel, integrácii a montáž, finálne skúšky, a tiež za servis. Pri servise sa pritom Jaroslav Naď nezdržal, hoci práve cena za údržbu vozidiel v rámci dvadsaťročného životného cyklu bola hlavným parametrom, ktorý na základe spomínanej štúdie uskutočniteľnosti rozhodol o výbere fínskeho riešenia. Fínska ponuka bola v tomto ohľade približne 3,5-krát nižšia ako česká, čo na prvý pohľad pri porovnateľne technologicky i prevádzkovo náročných produktoch zaráža, a bolo na to poukázané aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Tento rozdiel nemôže znamenať nič iné, než že bol nacenený odlišný balík plnenia, a OS SR veľmi pravdepodobne počas rokov prevádzky vozidiel Patria AMV zistí, že prejsť vyžaduje prostriedky nad rámec dnes prezentovaných nákladov.

Spomenula bola spoločnosť CSM Industry, ktorá sa má podieľať na výrobe podvozku a zváraní súčastí korby. Ide o spoločnosť vlastnenú podnikateľom Tomášom Marošom, u ktorého v minulosti médiá písali o väzbách na odsúdených ruských podnikateľov z rodiny Salmanových. Za informačné technológie vrátane komunikačných prostriedkov má zodpovedať spoločnosť Aliter Technologies. Za dodávku pancierových plátov potom „pravdepodobne" trnavská spoločnosť Vimpa (???). Bojové veže bude dodávať EVPÚ Defence, a budú osadené kanónom kalibru NATO 30x173 od spoločnosti ZTS, nie „východnej" kalibru 30x165, s ktorým pracovala v jednom z variantov štúdie uskutočniteľnosti, čo tiež vzbudzovalo kritiku. Káblové zväzky, elektromechanické celky alebo riadiace jednotky bude dodávať spoločnosť Ray Service. Simulátory pre výcvik spoločnosť VRM, a muníciu spoločnosť s 50% štátnym podielom, ZVS Holding. V „druhej línii" slovenských firiem zúčastňujúcich sa na zákazke potom budú subdodávatelia vyššie uvedených.

"Zapojenie slovenského priemyslu bude skutočne komplexné v celom rámci vozidla, a som za to veľmi rád, pretože bude, verím tomu, nielen úspešný príbeh pre slovenský obranný priemysel, ale hlavne dlhodobý," zhrnul tento zoznam minister obrany. Je potrebné zopakovať, že česká ponuka bola z hľadiska zapojenia slovenského obranného priemyslu veľkorysejšia, a zoznam spoločností, ktoré by sa mohli na zákazke podieľať, by bol v prípade výberu vozidiel Pandur II dlhší.

Neodzneli otázky ani na autorov štúdie uskutočniteľnosti, ktorých mená zostávajú nezverejnené a nevieme, do akej miery sa so závermi kritizovanej štúdie skutočne stotožnili, ani to, či náhodou štúdiu nespracoval oveľa užší okruh autorov, ktorí sa zaštiťujú autoritou anonymných šiestich desiatok expertov. A nepadla ani otázka na cenu údržby vozidiel počas dvadsaťročného životného cyklu. Napriek nevysporiadaným námietkam ostatných rezortov z pripomienkového konania slovenská vláda rozhodla a minister obrany Naď smeruje ďalšie kroky na podpis zmlúv.

Počas tlačovej konferencie dostal po vymenovaní zapojených slovenských firiem minister Naď otázku, čo vlastne budú robiť na zákazke Fíni. Odpovedal, že ich účasť je dôležitá, a že vo Fínsku bude vyrobených prvých 7-8 kusov vozidiel. Pri predpokladanej účasti slovenského priemyslu 40 % to však vyzerá trochu tak, že slovenský priemysel síce odvedie väčšinu práce na ďalších siedmich desiatkach vozidiel, ale 60 % ceny inkasuje fínska spoločnosť.

Tagy článku